Categorieën

Klantgegevens. Gevoeliger en kostbaarder data is er tegenwoordig bijna niet. Dat vindt Brussel ook en daarom is er een nieuwe privacy-richtlijn in de maak. Wat moet u doen om de data van uw klanten te beschermen? En ze dus als klant te behouden! 

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Data = waarde 

Sinds ‘onze eigen’ Neelie Smit-Kroes de digitale agenda op de kaart heeft gezet, is er  in Brussel  een groeiend besef van de waarde van data. Zo sterk zelfs dat de Europese Commissie (EC) de waarde van alle data binnen de Europese Unie (EU) heeft laten berekenen – die waarde werd in 2011 op € 315 miljard berekend. Die waarde zal in de komende jaren alleen maar toenemen.
Dat de gegevens van uw klanten voor een ondernemer steeds meer van waarde zijn, realiseren die klanten zichzelf ook steeds meer. De Snowden-affaire was daar natuurlijk debet aan, evenals onderzoek door de EC naar de wijze waarop Google omgaat met privacy.

Aanpassing Europese-privacyrichtlijn

De huidige privacyrichtlijn dateert al weer van 1995. De recente ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de EC nu een aanpassing van die richtlijn voorbereidt. Die aanpassing moet nog dit jaar van kracht worden.
De vernieuwde privacyrichtlijn zal bedrijven verplichten:
  • een aparte medewerker aan te stellen belast met de bescherming van data;
  • te melden wanneer hun site is gehackt;
  • tot het houden van een effectbeoordeling.
Het midden- en kleinbedrijf zal van de eerste twee verplichtingen waarschijnlijk worden uitgezonderd.
Invoering van de richtlijn zal er ongetwijfeld toe leiden dat klanten en leveranciers strengere eisen zullen gaan stellen aan bedrijven op het gebied van de bescherming van data.

Wat kunt u er als ondernemer aan doen?

  1. Klanten zullen eerder bij u kopen, wanneer zij er zeker van zijn dat een transactie op uw website beveiligd is. Daarvoor heeft u een digitaal certificaat nodig. Zo’n certificaat garandeert uw (bedrijfs)identiteit.  
  2. Dezelfde voorzorgsmaatregel kunt u beter ook treffen voor de verzending van facturen en andere correspondentie waar een geldwaarde aan verbonden is.
  3. Sluit een goede aansprakelijkheidsverzekering af, waarmee u het risico uitsluit dat u (persoonlijk) aansprakelijk wordt gesteld voor schade die klanten mogelijk oplopen doordat uw website gehackt is.
  4. Voeg een privacyverklaring aan uw website toe, waarin u expliciet vermeldt hoe u met klantgegevens omgaat. Steeds meer bedrijven voegen zo een verklaring aan hun website toe. Ook De Zaak heeft zo’n verklaring.
  5. Controleer uw algemene voorwaarden en zorg ervoor dat ook daarin duidelijk bepaalde aansprakelijkheid wordt uitgesloten, dan wel dat erin wordt vemeld tot waar uw verantwoordelijkheid wel strekt.

Lees ook:

– Ik heb een nepmail geopend en op een link geklikt » (Het stappenplan van Veilig Zakelijk Internetten)

Download:

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ben je wel eens onverwacht getrakteerd op een parkeerboete tijdens het laden en lossen? Die frustratie kennen veel ondernemers. Maar wanneer is…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Je harde werk, je passie, je levenswerk. Wat gebeurt er met je bedrijf als jij er niet meer bent? Je denkt er misschien liever niet aan, maar…
70 procent van de ondernemers heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met diefstal door medewerkers. En 1 op de 3 Nederlandse organisatie kreeg…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…