Klantgegevens. Gevoeliger en kostbaarder data is er tegenwoordig bijna niet. Dat vindt Brussel ook en daarom is er een nieuwe privacy-richtlijn in de maak. Wat moet u doen om de data van uw klanten te beschermen? En ze dus als klant te behouden! 

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Data = waarde 

Sinds ‘onze eigen’ Neelie Smit-Kroes de digitale agenda op de kaart heeft gezet, is er  in Brussel  een groeiend besef van de waarde van data. Zo sterk zelfs dat de Europese Commissie (EC) de waarde van alle data binnen de Europese Unie (EU) heeft laten berekenen – die waarde werd in 2011 op € 315 miljard berekend. Die waarde zal in de komende jaren alleen maar toenemen.
Dat de gegevens van uw klanten voor een ondernemer steeds meer van waarde zijn, realiseren die klanten zichzelf ook steeds meer. De Snowden-affaire was daar natuurlijk debet aan, evenals onderzoek door de EC naar de wijze waarop Google omgaat met privacy.

Aanpassing Europese-privacyrichtlijn

De huidige privacyrichtlijn dateert al weer van 1995. De recente ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de EC nu een aanpassing van die richtlijn voorbereidt. Die aanpassing moet nog dit jaar van kracht worden.
De vernieuwde privacyrichtlijn zal bedrijven verplichten:
  • een aparte medewerker aan te stellen belast met de bescherming van data;
  • te melden wanneer hun site is gehackt;
  • tot het houden van een effectbeoordeling.
Het midden- en kleinbedrijf zal van de eerste twee verplichtingen waarschijnlijk worden uitgezonderd.
Invoering van de richtlijn zal er ongetwijfeld toe leiden dat klanten en leveranciers strengere eisen zullen gaan stellen aan bedrijven op het gebied van de bescherming van data.

Wat kunt u er als ondernemer aan doen?

  1. Klanten zullen eerder bij u kopen, wanneer zij er zeker van zijn dat een transactie op uw website beveiligd is. Daarvoor heeft u een digitaal certificaat nodig. Zo’n certificaat garandeert uw (bedrijfs)identiteit.  
  2. Dezelfde voorzorgsmaatregel kunt u beter ook treffen voor de verzending van facturen en andere correspondentie waar een geldwaarde aan verbonden is.
  3. Sluit een goede aansprakelijkheidsverzekering af, waarmee u het risico uitsluit dat u (persoonlijk) aansprakelijk wordt gesteld voor schade die klanten mogelijk oplopen doordat uw website gehackt is.
  4. Voeg een privacyverklaring aan uw website toe, waarin u expliciet vermeldt hoe u met klantgegevens omgaat. Steeds meer bedrijven voegen zo een verklaring aan hun website toe. Ook De Zaak heeft zo’n verklaring.
  5. Controleer uw algemene voorwaarden en zorg ervoor dat ook daarin duidelijk bepaalde aansprakelijkheid wordt uitgesloten, dan wel dat erin wordt vemeld tot waar uw verantwoordelijkheid wel strekt.

Lees ook:

– Ik heb een nepmail geopend en op een link geklikt » (Het stappenplan van Veilig Zakelijk Internetten)

Download:

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Een stevig fundament in zakendoen begint met een waterdicht contract? Of je nu onderhandelt met klanten, deals sluit met leveranciers of talent werft:…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Veel mensen halen hun schouders op als zij weer eens een boete wegens verkeerd parkeren aantreffen. Zij berusten in hun lot, maar dat is niet altijd…
De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers met vijftig tot tweehonderdvijftig werknemers hebben tot…
Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat voor de meeste mkb-ondernemers niet bovenaan hun to-dolijst staat. Maar eigenlijk zou dat wel moeten,…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…