Het bedrijfspand dat u huurt, blijkt niet brandveilig genoeg te zijn. Van de brandweer krijgt u het dringende advies maatregelen te nemen om dit te verbeteren.  Uw verhuurder zegt dat alle kosten die hiervoor gemaakt moeten worden voor uw rekening zijn. Is dat zo?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Deze vraag werd aan De Zaak Advies voorgelegd:

“Ik run een wijnkelder waar ik proeverijen organiseer en wijn verkoop. Onlangs kwam de brandweer langs om te bepalen hoe het met de brandveiligheid van deze ruimte is gesteld. Conclusie: er viel het nodige aan te verbeteren. Het dringende advies was om onder meer drie zware brandwerende deuren te plaatsen en ervoor te zorgen dat ook een beginnende brand snel wordt gedetecteerd door een installatie.”


“De makelaar van de verhuurder zegt dat deze hierin geen enkele verantwoordelijkheid heeft en dat ik zelf de kosten voor de aanpassingen aan het pand moet betalen. Dat lijkt mij sterk. Hoe zit dat precies?”

Antwoord van Bauco van der Meulen, adviseur bij De Zaak Advies

“U bent zeker niet geheel verantwoordelijk voor de aanpassingen om de brandveiligheid in uw bedrijf te verbeteren. De verhuurder heeft absoluut ook verplichtingen. Hij moet een pand leveren waarin u uw vak op een goede manier kunt uitoefenen en hij is verantwoordelijk voor eventuele bouwkundige aanpassingen.”

Dit is uw verantwoordelijkheid

“Als huurder heeft u de verantwoordelijkheid om uw beroep brandveilig uit te kunnen voeren. Dat betekent dat u moet zorgen voor zaken als brandblusapparaten en rookmelders. De kosten daarvoor zijn voor uw rekening.”

Verhuurder sommeren

“Als er verbeteringen of herstelwerkzaamheden aan een gehuurd pand moeten worden verricht waarvoor de verhuurder aansprakelijk is en deze blijft daarmee in gebreke, dan kan de huurder met een aangetekend schrijven de verhuurder sommeren alsnog hiermee aan de slag te gaan. Geef de verhuurder daarvoor een redelijke termijn en stel hem alvast in gebreke als hij te weinig doet. De vordering op de verhuurder is dan dat de huurder deze activiteiten oppakt, op kosten van de verhuurder. Compensatie met de huurpenningen is dan de gebruikelijke weg.”

Lees ook:

7 veelgestelde vragen over huur en verhuur van bedrijfsruimte »
Verhuur van een bedrijfspand: met of zonder btw »

Leden van de De Zaak kunnen met al hun vragen bij onze adviseurs terecht. Onbeperkt.

Stuur een mail naar: support@dezaak.nl!

Nog geen lid? Lees hier wat de voordelen zijn »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bezit je een unieke positie binnen het bedrijfslandschap. Deze rol combineert het directeurschap met…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers mee te maken krijgen. Per 1 juli 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Compliance is geen modewoord, maar een noodzaak om je bedrijf aan te passen aan het groeiende web aan nationale en internationale wet- en regelgeving….
Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat voor de meeste mkb-ondernemers niet bovenaan hun to-dolijst staat. Maar eigenlijk zou dat wel moeten,…