Column Arjen Paardekooper

Als je als minderheidsaandeelhouder in een onderneming participeert, doe je er verstandig aan vooraf goede afspraken te maken. Als minderheidsaandeelhouder heb je zonder voorafgaande afspraken eigenlijk niets te zeggen, dus je moet zorgen voor een goede aandeelhoudersovereenkomst met een dijk van een geschillenregeling.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Als je als minderheidsaandeelhouder vanaf het begin gaat deelnemen in een nog op te richten vennootschap, doe je er verstandig aan om reeds bij het opstellen van de statuten ervoor te zorgen dat belangrijke besluiten (winstuitkeringen, ontslag/benoeming bestuurders/vaststellen businessplan en budgetten)  met een gekwalificeerde meerderheid van bijvoorbeeld alle aandeelhouders of driekwart van de aandeelhouders (afhankelijk van de percentages van de aandelen) in de statuten vast te laten leggen.
 
Indien je als minderheidsaandeelhouder in een onderneming zit waar deze afspraken niet zijn gemaakt, is er nog wel een aantal drukmiddelen om je belangen te beschermen, indien je door de andere aandeelhouders of het bestuur wordt benadeeld. Indien je een aandelenbelang hebt van 10% of meer, kun je bijvoorbeeld altijd naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam stappen als je het niet eens bent met het beleid of bepaalde beslissingen. Let wel, dit zijn kostbare trajecten die een tijdje duren.
 
Mijn advies aan startende ondernemers luidt om, voordat je een vennootschap opricht met meerdere aandeelhouders, altijd even vooraf bij de advocaat langs te gaan om ervoor te zorgen dat je de afspraken tussen de aandeelhouders goed vooraf vastlegt in een aandeelhoudersovereenkomst. Eenvoudigweg naar de goedkoopste notaris stappen voor de oprichting van een vennootschap is “penny wise pound foolish”. Beter een duizend euro vooraf uitgeven aan een goed advies, dan tienduizenden euro’s achteraf aan procedures.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…