Column van Gijs Veenhuijsen | Flynth

Het is 1998. Je koopt de onderneming van je ouders. Je betaalt de koopsom niet direct. Er wordt een geldleningsovereenkomst opgemaakt, inclusief 6 procent rente. Jullie werkten al enige tijd samen in een groothandel in schoonmaakproducten. De zaken draaiden uitstekend en je ouders bouwden er een mooi pensioen mee op. Zij woonden dicht bij het bedrijf en jouw gezin ook.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

2002

Je vader overlijdt. De onderneming draait tijdelijk wat minder. De internetbubbel is gesprongen en dat heeft kennelijk effect op de schoonmaakbranche. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar de familie. Het is niet niks zo’n overlijden. Dat merk je ook aan je zus en twee broers. Gelukkig woon je dicht bij je moeder. Zij staat er nu alleen voor en kan je hulp goed gebruiken.

2004

Je moeder merkt op dat je achterblijft met de betaling van rente en aflossing op de nog openstaande schuld.
Ze stelt voor jaarlijks ongeveer 5.000 euro op de lening kwijt te schelden. Dat kan mooi binnen de schenkingsvrijstelling. En rente, ja rente…. Zij meent dat ze het geld niet nodig heeft. Haar voorstel is dat je die rente óók niet betaalt. Jij brengt in dat dat niet het volgen de afspraak is. Zij brengt in dat jullie al ‘zoveel voor haar doen’. Je financiële positie maakt dat je overstag gaat. Moeder stelt dat niets hoeft te worden vastgelegd. Dat kost alleen maar tijd, moeite en geld.

2013

Je moeder overlijdt. Vervelend, maar ze had een mooi leven. Je broer is bij testament aangewezen als executeur-testamentair. Zijn verwachtingen zijn hooggespannen. Vader en moeder hadden tenslotte ‘nogal een onderneming’ opgebouwd. Er is wel wát vermogen, maar een vetpot mag het niet heten. Je broer is duidelijk teleurgesteld en gaat op onderzoek uit.

Hij ontdekt dat er geen aflossing en rente werd betaald aan moeder. Ook ontdekt hij dat de vordering van moeder op de groothandel toch is afgenomen. Deze twee ontdekkingen zijn niet met elkaar te rijmen.

De discussie

Het laat zich raden. De leningovereenkomst is nooit goed uitgevoerd. Er had rente betaald moeten worden. En die schenkingen, waren dat eigenlijk wel schenkingen? Jij geeft aan van wel, maar je broer geeft aan dat dat niet zo kan zijn.  Zijn er schenkingsaktes? Is er aangifte schenkbelasting gedaan? Immers, 5.000 euro schenken bij wijze van aflossing én daarbij de rente niet betalen, maakt dat je aangifte had moeten doen.

Wat er ook van zijn mag, zelfs als je – alsnog – zou willen betalen kan dat niet. De onderneming is tegenwoordig goed voor een rustig gezinsleven, maar rijkdom is ver weg.

Je zus en andere broer kiezen partij voor de executeur-testamentair. Men meent dat je je positie ten opzichte van je moeder misbruikte. Het woord diefstal viel al. Je staat alleen in deze steeds vinniger strijd. De altijd warme familierelaties zijn verziekt. Er zal wel een oplossing komen, maar dit was het natuurlijk nooit waard.

Dankbaarheid

Jij en je moeder zijn in elkaars dankbaarheid getuind. Zij was dankbaar voor jullie ondersteuning in zware tijden en kwam je tegemoet. Jij was dankbaar voor haar financiële tegemoetkomingen en steunde haar in moeilijke tijden. Over geld praten was sowieso al geen familiehobby. Tóen leek alles natuurlijk, maar nu, tien jaar later, kijk je daar heel anders tegenaan.
Dit kon voorkomen worden door de zaken op papier vast te leggen.

Soortgelijke gevallen komen vaak voor. Sta alsjeblieft (!) stil bij de afwikkeling.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…
Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op…
Ben jij op de hoogte van jouw verplichtingen rondom het UBO-register? Weet je wie jouw ‘uiteindelijke belanghebbenden’ zijn en waarom dit essentieel is…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Een stevig fundament in zakendoen begint met een waterdicht contract? Of je nu onderhandelt met klanten, deals sluit met leveranciers of talent werft:…
Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat voor de meeste mkb-ondernemers niet bovenaan hun to-dolijst staat. Maar eigenlijk zou dat wel moeten,…