Je dacht dat je na het verstrijken van de garantietermijn van producten die je hebt verkocht, tot niks meer verplicht bent? Dan heb je het mis. Een overzicht van de grootste misverstanden over garantie.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Misverstand 1

“Garantietermijn verstreken, dus geen verplichting”
– Je moet de klant altijd helpen een oplossing te vinden. Daarbij is de verwachte levensduur van een product leidend.

Misverstand 2

“Zonder bon geen reclamatie
– Een consument is niet verplicht een kassabon te overleggen wanneer hij met een ondeugdelijk product terugkomt. Wel kun je verlangen dat hij aantoont dat het bij je is gekocht.

Of je kent de klant en doet dan helemaal niet moeilijk.

Misverstand 3

“Maar ík kan mijn schade nergens verhalen”
– Volgens het ‘regresrecht’ kun je jouw leverancier wel degelijk de schadeloosstelling aan de consument doorberekenen.

Misverstand 4

“Eerst repareren, dan vervangen”
– De consument mag kiezen. Alleen als herstel veel goedkoper is, mag je vervanging afwijzen.

Je moet daarbij wel zorgen om de overlast van  een reparatie te beperken, bijvoorbeeld door tijdelijk een leenexemplaar aan te bieden.

Misverstand 5

“Geen rechten tijdens uitverkoop”
– Bij afgeprijsde producten gelden dezelfde wetten en regels. Het kan wel zo zijn dat er minder hoge verwachtingen aan het actieproduct gesteld moeten worden, zoals een kortere levensduur. Dat moet dan wel duidelijk zijn bij de aankoop.

Misverstand 6

“Klachten binnen 48 uur melden”
– De wet schrijft iets anders voor. Na ontdekking van het mankement hebben consumenten twee maanden de tijd om te klagen.

Misverstand 7

“Niet goed? Tegoedbon!”
– Als reparatie of vervanging niet mogelijk is bij een ondeugdelijk product, heeft de klant gewoon recht op teruggaaf van (een deel van) het aankoopbedrag. Je kunt wel een tegoedbon aanbieden, maar die hoeft hij niet te accepteren.

Misverstand 8

“Ik bepaal helemaal zelf de algemene voorwaarden”
– Je moet je aan de wet houden. Het is verboden om alle risico’s uit te sluiten of over te hevelen naar de andere partij.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Ben jij op de hoogte van jouw verplichtingen rondom het UBO-register? Weet je wie jouw ‘uiteindelijke belanghebbenden’ zijn en waarom dit essentieel is…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…