Je dacht dat je na het verstrijken van de garantietermijn van producten die je hebt verkocht, tot niks meer verplicht bent? Dan heb je het mis. Een overzicht van de grootste misverstanden over garantie.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Misverstand 1

“Garantietermijn verstreken, dus geen verplichting”
– Je moet de klant altijd helpen een oplossing te vinden. Daarbij is de verwachte levensduur van een product leidend.

Misverstand 2

“Zonder bon geen reclamatie
– Een consument is niet verplicht een kassabon te overleggen wanneer hij met een ondeugdelijk product terugkomt. Wel kun je verlangen dat hij aantoont dat het bij je is gekocht.

Of je kent de klant en doet dan helemaal niet moeilijk.

Misverstand 3

“Maar ík kan mijn schade nergens verhalen”
– Volgens het ‘regresrecht’ kun je jouw leverancier wel degelijk de schadeloosstelling aan de consument doorberekenen.

Misverstand 4

“Eerst repareren, dan vervangen”
– De consument mag kiezen. Alleen als herstel veel goedkoper is, mag je vervanging afwijzen.

Je moet daarbij wel zorgen om de overlast van  een reparatie te beperken, bijvoorbeeld door tijdelijk een leenexemplaar aan te bieden.

Misverstand 5

“Geen rechten tijdens uitverkoop”
– Bij afgeprijsde producten gelden dezelfde wetten en regels. Het kan wel zo zijn dat er minder hoge verwachtingen aan het actieproduct gesteld moeten worden, zoals een kortere levensduur. Dat moet dan wel duidelijk zijn bij de aankoop.

Misverstand 6

“Klachten binnen 48 uur melden”
– De wet schrijft iets anders voor. Na ontdekking van het mankement hebben consumenten twee maanden de tijd om te klagen.

Misverstand 7

“Niet goed? Tegoedbon!”
– Als reparatie of vervanging niet mogelijk is bij een ondeugdelijk product, heeft de klant gewoon recht op teruggaaf van (een deel van) het aankoopbedrag. Je kunt wel een tegoedbon aanbieden, maar die hoeft hij niet te accepteren.

Misverstand 8

“Ik bepaal helemaal zelf de algemene voorwaarden”
– Je moet je aan de wet houden. Het is verboden om alle risico’s uit te sluiten of over te hevelen naar de andere partij.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers met vijftig tot tweehonderdvijftig werknemers hebben tot…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Sinds 1 juli 2023 mag je klanten geen gratis wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen van plastic meer meegeven. Denk aan koffie-to-go-bekers en bezorg-…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers mee te maken krijgen. Per 1 juli 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Veel mensen halen hun schouders op als zij weer eens een boete wegens verkeerd parkeren aantreffen. Zij berusten in hun lot, maar dat is niet altijd…