Categorieën

Wie producten of diensten verkoopt, krijgt met een keur aan regels te maken. Bijvoorbeeld over het gebruik van algemene voorwaarden, het bieden van garantie en reclame maken. Een overzicht van een aantal belangrijke voorschriften.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Algemene voorwaarden

In uw algemene voorwaarden staat welke bepalingen u wilt laten gelden voor de overeenkomsten die u sluit met afnemers van uw product of dienst. U heeft hierbij echter niet de vrije hand. Er zijn bedrijven die met hun algemene voorwaarden te ver gaan. Enkele voorbeelden:

– Volledige vooruitbetaling van het aankoopbedrag eisen. De wet bepaalt dat maximaal 50% vooruitbetaling mag worden gevraagd.

– Aangeven dat ruilen van een product binnen 14 dagen moet gebeuren. Het moment waarop een gebrek wordt geconstateerd is hierbij echter bepalend. Later ruilen is dus ook mogelijk.

U moet, voordat een verkoopovereenkomst wordt gesloten, klanten in de gelegenheid stellen kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld door ze mee te sturen met een offerte.

Als u via internet verkoopt, moeten klanten ook uw algemene voorwaarden kunnen inzien voordat zij iets aanschaffen. U kunt uw voorwaarden zichtbaar maken via een pop-up scherm, waarbij klanten akkoord gaan door op een knop te drukken.
Let op: de algemene voorwaarden moeten opgeslagen kunnen worden!

Garantie

Over het bieden van garantie en de voorwaarden waaraan een klant moet voldoen om er voor in aanmerking te komen, bestaan nogal wat misverstanden:

– Als een klant een product terugbrengt omdat het niet goed werkt of beschadigd is, mag u hem niet doorverwijzen naar de fabrikant. U bent verplicht het product zelf te repareren of te vervangen. Daarna kunt u alsnog bij de fabrikant aankloppen voor vergoeding van de kosten.

– Klanten krijgen nogal eens te horen dat ruilen zonder kassabon niet mogelijk is. Zo werkt het dus niet. Als de koper op een andere manier kan aantonen – bijvoorbeeld met een bankafschrift – dat een product ergens is gekocht, dan is dat voldoende ‘bewijs’. Overigens is ruilen geen wettelijk recht van consumenten. Het is een service die u aan de klant verleent.

Lees meer over garantie, ruilen en reparatie (bij consumentenkoop) »

Verkopen via internet

Steeds meer ondernemers zetten internet in als (extra) verkoopkanaal. Logisch, want de online bestedingen breken elk jaar weer records. Wie online verkoopt, moet onder meer hiermee rekening houden:

– Europese consumenten hebben een bedenktijd* van 14 dagen bij online aankopen. De bedenktijd gaat in op het moment dat de aankoop wordt ontvangen. Consumenten mogen een product binnen deze termijn, ongeacht de reden, terugsturen. De leverancier is dan verplicht het volledige aankoopbedrag terug te geven. De verkopende partij is bovendien verplicht klanten te wijzen op deze mogelijkheid. Gebeurt dit niet, dan wordt de bedenktijd automatisch verlengd tot een jaar.

*Deze bedenktijd geldt niet alleen voor online aankopen. Als de aankoop buiten een fysieke verkoopruimte plaatsvindt, bijvoorbeeld via e-mail of via de telefoon, geldt ook de bedenktijd van 14 dagen.

– Een product dat online wordt gekocht, moet binnen 30 dagen worden afgeleverd. Als dat niet lukt, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.

– Op de website van een ondernemer die online verkoopt, moet een groot aantal gegevens staan: zoals contactgegevens, het registratienummer van de Kamer van Koophandel, een btw-nummer en de prijs van uw aanbod, inclusief alle belastingen.

Toestemming voor cookies

Maakt u website gebruik van cookies? De Telecomwet schrijft voor dat u consumenten daarover informeert als zij uw site bezoeken . U moet ook toestemming krijgen om cookies te plaatsen op de computer van degene die uw website bezoekt. Met cookies kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoe vaak iemand een website bezoekt, hoe lang het sitebezoek duurt en welke pagina’s bezocht worden.

Telefonische verkoop

Bedrijven die aan telefonische verkoop doen, moeten met een aantal belangrijke zaken rekening houden.
Als potentiele klanten via een callcenter worden benaderd, zijn de medewerkers daarvan verplicht om tijdens het gesprek te wijzen op de mogelijkheid om voortaan niet meer gebeld te worden. Dit gebeurt in de praktijk lang niet altijd. Wie niet meer gebeld wil worden, kan ook zelf het heft in handen nemen:

– Via het zogenoemde bel-me-niet register kunnen consumenten zich afmelden voor telefoontjes met een commerciële doelstelling, ongevraagde post en telefonisch marktonderzoek. Ieder bedrijf dat aan telemarketing doet, is wettelijk verplicht het klantenbestand te ontdubbelen met de gegevens die in het zogenoemde bel-me-niet register van Stichting Infofilter staan.

Reclame maken

U kunt uw bedrijf en uw aanbod op allerlei manieren promoten, maar ook hiervoor gelden vanzelfsprekend regels.

– Misleidende reclame Reclame mag niet misleidend zijn. Maar wat is dat precies, ‘niet misleidend’? Het betekent – simpel gesteld – dat de manier waarop u een product aanprijst, moet kloppen met de werkelijkheid. Reclame kan als misleidend worden beoordeeld als u verkeerde of onvolledige informatie geeft over de prijs, de manier waarop een product is gemaakt of eigenschappen of kwaliteiten noemt die het product niet heeft of kan waarmaken.

– E-mailreclame Als u reclame verstuurt via e-mail moet u extra zorgvuldig zijn. Dit is alleen toegestaan als de ontvanger van tevoren toestemming heeft gegeven ( opt-in regeling). U moet ontvangers ook de mogelijkheid bieden zich af te melden. Als u niet aan deze regels voldoet, wordt uw e-mailboodschap als spam beschouwd. Hiervoor kunt u in eerste instantie door de Opta gewaarschuwd worden. De Opta ziet toe op naleving van wettelijke regels op het gebied van post en elektronische communicatie. Bedrijven die meerdere malen de regels overtreden, krijgen forse boetes opgelegd.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Dat is goed nieuws, want hiermee is een einde gekomen aan de jungle van verschillende…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers mee te maken krijgen. Per 1 juli 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…