De financiële schade bij faillissementen is groot. Vijf mogelijkheden om die te beperken.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wanneer u leverancier bent of klant van een failliet verklaard bedrijf, dan kan dat betekenen dat uw vordering – of dat nu goederen of contanten zijn – verdwijnt in een bodemloze put. Ga, vóórdat u tot actie overgaat, eerst voor advies bij uw juridisch adviseur langs.

1. Eigendomsvoorbehoud 

U kunt bedingen dat het eigendom van de zaken die u levert pas op de schuldenaar overgaat, nàdat er is betaald. Voor dit voorbehoud moet u dan wel in staat zijn exact op papier aan te geven wat u heeft geleverd.

2. Verrekening

Wanneer u zelf een schuld heeft openstaan bij uw debiteur, mag u deze schuld in principe verrekenen met uw eigen vordering. Meld dit wel schriftelijk aan de debiteur, met vermelding van de betreffende factuurnummers.

3. Recht van reclame

U kunt een zaak die u aan uw debiteur heeft afgeleverd terugvorderen als de koopsom niet is betaald. Dit moet door middel van een schriftelijke verklaring, waarin u reclameert. Dit recht heeft u ook bij een faillissement en een surseance van betaling van uw debiteur.

4. Gerechtelijke invordering

Als incasso, door uzelf of via een incassobureau, geen succes hebben, kunt u overgaan tot gerechtelijke invordering. Voor u dit doet, moet u eerst nagaan of dit nog wel zinvol is. Als er geen verhaalsmogelijkheden meer zijn, kost het u alleen maar een behoorlijke som geld. Maar een vonnis van de rechtbank levert wel weer andere mogelijkheden op.

5. Beslagleggen

Als uw debiteur zelfs niet binnen de in het invorderingsvonnis gestelde termijn betaalt, kunt u executoriaal beslag leggen op zijn vermogensbestanddelen, zoals bankrekeningen en goederen. Betaalt hij dan nog niet, dan kunt u de in beslag genomen spullen verkopen.

Om te voorkomen dat uw schuldenaar zijn geld of zaken snel elders onderbrengt, kunt u dan conservatoir beslag leggen. Dit kan alleen met toestemming van de president van de rechtbank en moet gevolgd worden door een gerechtelijke procedure over de schuld.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Veel mensen halen hun schouders op als zij weer eens een boete wegens verkeerd parkeren aantreffen. Zij berusten in hun lot, maar dat is niet altijd…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…