Het overkomt ongetwijfeld meer ondernemers: een klant geeft een opdracht, u gaat ermee aan de slag en als u al een eind op weg bent, wordt de order teruggetrokken. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan en wie draait er op voor de al gemaakte kosten?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Deze kwestie werd onlangs aan onze adviseurs voorgelegd:

“Ik heb van een klant opdracht gekregen om een maatwerkproduct voor hem te maken. Hier zijn mondeling afspraken over gemaakt en ik heb ook een getekende orderbevestiging.

Afgesproken was dat de klant een aanbetaling zou doen omdat wij materiaal moesten inkopen. Vanwege het goede vertrouwen zijn wij alvast begonnen met het ontwerp en de productie.

Helaas bleeft de aanbetaling uit. Daarop zijn wij gestopt met het verder uitvoeren van de opdracht. Inmiddels heeft de klant de opdracht geannuleerd, maar wij hebben wel al € 10.000,- kosten gemaakt. Ik heb een schadeclaim van € 1.500,- bij de klant ingediend, en hem de mogelijkheid geboden dit geld terug te krijgen als hij binnen drie jaar alsnog een dergelijk product  bij ons afneemt.

Pak ik dit op deze manier goed aan? Heb ik recht op deze € 1.500,-?”

Advies van Martijn Croon, bedrijfsadviseur bij De Zaak en Adviesbureau Croon & Magendans

“U bent eigenlijk veel te aardig voor deze klant, want hij pleegt contractbreuk. Als er een getekende overeenkomst is waarin de klant opdracht geeft tot levering, dan heeft hij een afnameplicht.

Als de klant gedurende het project alsnog de bestelling annuleert, zal deze klant toch echt de gemaakte kosten moeten vergoeden. Tenzij in de algemene voorwaarden of de overeenkomst is vastgelegd dat u pas op een bepaald moment met de opdracht had kunnen beginnen, bijvoorbeeld nadat de aanbetaling was gedaan. Als u voor dat moment met de opdracht zou zijn begonnen, hoeft de klant niet voor de kosten op te draaien.

En waarom slechts € 1.500,- claimen? Ga gewoon voor het volledige schadebedrag, dus tienduizend euro. Onderhandelen kan altijd nog. Stel de klant in gebreke voor de € 10.000,- waarbij u zich beroept op de getekende overeenkomst en start dan vervolgens via een advocaat of een gerechtsdeurwaarder een incassoprocedure.”

Onbeperkt advies voor leden van De Zaak

Als lid van hét kennisnetwerk voor ondernemers kunt u vijf dagen per week terecht bij De Zaak Advies. Aarzel niet om de telefoon te pakken als u met vragen zit: 023 – 553 55 10.

Meer informatie over De Zaak Advies »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat voor de meeste mkb-ondernemers niet bovenaan hun to-dolijst staat. Maar eigenlijk zou dat wel moeten,…
Je moet een onderscheid maken tussen officiële feestdagen en verplichte vrije dagen. Een officiële feestdag is namelijk niet per definitie een…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…