Categorieën

Vitaliteit vormt een steeds belangrijker thema binnen organisaties. Niet alleen zetten ondernemers in op de fysieke gezondheid van medewerkers; ook aan hun mentale gezondheid wordt meer aandacht besteed. De combinatie moet het ziekteverzuim onder het personeel terugdringen. Iets wat met de huidige krapte op de arbeidsmarkt essentieel is; een langdurig zieke collega valt niet eenvoudig te vervangen. Los van de krapte op de arbeidsmarkt spelen ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen en een goed werkgeverschap hierin een rol. Het ondersteunen van medewerkers bij het onderhouden van hun vitaliteit kan er een onderdeel van zijn. In dit artikel lees je meer over de wijze waarop je medewerkers kunt ondersteunen bij het onderhouden van hun vitaliteit.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Dit maakt vitaliteit op de werkvloer essentieel

Feitelijk betekent vitaliteit levenskracht; het ervaren van levensenergie. Een vitale medewerker staat met een energiek gevoel op, is betrokken bij de organisatie en weet collega’s te inspireren. Het gaat om collega’s die bereid zijn een stap extra te zetten om het werk gedaan te krijgen, of processen voortaan efficiënter te laten verlopen. Vaak gaat vitaliteit, levenskracht, gepaard met de fysieke- en mentale gezondheid van een medewerker. Een medewerker slaapt beter als deze lekker in z’n vel zit, heeft de energie om aan het eind van de dag nog een uurtje te joggen of fietsen, enzovoorts. De vitaliteit van medewerkers helpt niet alleen het individu; vaak deelt een vitale medewerker diens enthousiasme met directe collega’s. Zo leveren vitale medewerkers op verschillende fronten een positieve bijdrage aan het succes van de organisatie. 

Vaak wordt vitaliteit opgebouwd vanuit drie kerncomponenten, namelijk: de lichamelijke gezondheid, de mentale gezondheid en de motivatie van een medewerker. Als ondernemer is het zaak een medewerker op ieder van deze drie vlakken te ondersteunen om hem of haar het maximale uit diens inzet te laten halen. 

Inzetten op het stimuleren van vitaliteit 

Het is niet altijd even gemakkelijk de vitaliteit van medewerkers te verbeteren of te onderhouden. Je bent immers een werkgever; geen coach. Daar komt bij dat je de fitheid van een medewerker niet af kunt dwingen. Medewerkers spelen hier zelf een bepalende rol in door regelmatig te sporten, door voldoende rust te nemen en een goede werk-privé-balans te waarborgen. Waar het afdwingen van fitheid bij medewerkers niet mogelijk is voor ondernemers, kunnen zij de vitaliteit van het personeelsbestand wel stimuleren. Zij hebben hiertoe verschillende mogelijkheden. Een goede eerste stap: het aanbieden van een gezonde lunch in de bedrijfskantine. 

Zorg dat medewerkers voldoende bewegen 

Medewerkers voldoende laten bewegen kan op verschillende manieren. Bied hen bijvoorbeeld de mogelijkheid een (elektrische) fiets met korting aan te schaffen via de organisatie; het stimuleert medewerkers fietsend naar het werk te komen. Of zet in op een wandeling tijdens de lunch. Door samen een blokje om te gaan beweeg je niet alleen meer, maar leer je elkaar daarnaast op informele wijze beter kennen. 

Tip: een overleg waarvoor men voorheen een vergaderruimte reserveerde, kan ook best wandelend gehouden worden. Denk aan een bilateraal overleg, voornamelijk bedoeld om bij te praten. Geef hierin zelf het goede voorbeeld, door voor dergelijke overleggen een wandeling te plannen. 

Ondersteun een goede werk-privé-balans 

Sommige collega’s zullen het steeds lastiger hebben een goede werk-privé-balans te waarborgen, met de intrede van het hybride werken. Waar men voorheen de computer afsloot en naar huis ging, is het nu verleidelijk om ook na het eten nog even een uurtje door te werken in het kantoor aan huis. De scheidslijn tussen werk en privé lijkt hiermee dunner te zijn geworden. Om medewerkers hun werk-privé-balans op orde te laten houden, is het onverstandig zelf buiten kantoortijden te mailen. Dit kan immers verwachtingen scheppen richting het personeel. Iets wat je wilt voorkomen, om de mentale gezondheid van medewerkers te waarborgen. 

Toon interesse in je personeel

 Een van de belangrijkste factoren in het behoud van een vitaal personeelsbestand is het tonen van interesse in de mens achter de functie. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je periodiek langs de werkplekken van je medewerkers loopt, om te informeren naar hun fysieke- en mentale gesteldheid. Hoe staat het met de werkdruk? Zijn de openstaande taken te overzien, of dreigt men tegen een beginnende burn-out aan te lopen? Door interesse te tonen maak je het voor medewerkers niet alleen makkelijker hun zorgen op informele wijze te delen; ook helpt het je de thermometer in de organisatie te steken. Op basis van de reacties die je krijgt, kun je vervolgens doelgericht naar verbeteringen zoeken. Bovenal helpt het signalen van een verminderde vitaliteit onder je personeel vroegtijdig te herkennen. 

Alternatief voor een rondje langs de velden op kantoor is het organiseren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Nadeel hiervan is dat het een vrij formeel middel is, waarvan medewerkers niet altijd zullen inzien wat het hen oplevert. Het kan ertoe leiden dat het aantal reacties op zo’n MTO tegenvalt.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
Brandveiligheid is natuurlijk erg belangrijk voor elk bedrijf, ongeacht de grootte of de sector waarin het opereert. Om deze reden is het zo nodig om…
In Nederland neemt de concurrentie tussen verschillende bedrijven langzamerhand steeds meer toe. Daardoor is het belangrijk om aan verschillende…
Magazijnen zijn doorgaans plekken waar veel materialen of producten in opgeslagen moeten worden. Omdat de ruimte niet oneindig is, is efficiënt…
Terwijl de bladeren buiten beginnen te vallen en de temperaturen zakken, is er niets zo geruststellend als rustig thuiskomen in je warme huisje. Met…
Ben jij het ook beu om elke maand een klein fortuin uit te geven aan de nieuwste gadgets en tech-spullen voor je bedrijf? In deze razendsnelle wereld…
In de digitale wereld van vandaag is de eerste indruk vaak visueel. Het belang van een professionele uitstraling kan daarom niet worden onderschat,…