Categorieën

In samenwerking met
Bij kleine werkgevers ligt de loonsom vaak lager dan € 905.000,- per jaar. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal voor de kleinere werkgever. Dit is een combinatie van een verzuimverzekering en een complete arbodienstverlening die maximaal ontzorgt. Deze verzekering beschermt jou als kleinere werkgever tegen de financiële risico’s van verzuim. Ook word je geholpen bij de re-integratie van zieke medewerkers en alle wettelijke verplichtingen die hierbij komen kijken.

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Is het afsluiten van een MKB verzuim-ontzorgverzekering verplicht?

Het afsluiten van een MKB verzuim-ontzorgverzekering is niet verplicht. Je kunt er als werkgever voor kiezen om alles zelf te betalen wanneer een medewerker ziek is. Echter brengt een zieke medewerker vaak hoge kosten met zich mee. Zo kost een zieke medewerker gemiddeld € 405,- per dag. Bij kort verzuim zijn deze kosten misschien te overbruggen. Maar is een medewerker langer ziek, dan kan dit zorgen voor (financiële) problemen.

Wat zijn de voordelen?

Dit zijn de belangrijkste voordelen van een MKB verzuim-ontzorgverzekering op een rij:

 • Een alles-in-1 pakket van verzuimverzekering en arbodienstverlening;
 • Je wordt maximaal ontzorgd, niet alleen financieel maar ook op het gebied van re-integratie en verzuimbegeleiding;
 • Je profiteert van premiedemping: zekerheid over de hoogte van de premie, ook in de toekomst;
 • Vergoeding van loondoorbetaling bij ziekte en de kosten voor re-integratie en interventie;
 • Poortwachtergarantie;
 • Maximale ondersteuning en begeleiding van (langdurig) zieke medewerker door een casemanager;
 • Inzet van onze WIA-experts, verzuimexperts en regresspecialisten.


Wat is Poortwachtergarantie?

Wanneer een medewerker na twee jaar nog ziek of nog niet volledig aan het werk is, volgt er een beoordeling van UWV. Hier wordt gekeken of jij en de medewerker voldoende hebben gedaan om de medewerker te laten re-integreren. Dit noemen we de Poortwachterstoets. Is dit niet het geval? Dan kan UWV jou als werkgever verplichten om de medewerker maximaal één jaar langer door te betalen.

Met een MKBverzuim-ontzorgverzekering heb je recht op Poortwachtergarantie. Dit betekent dat de verzekeraar een vergoeding betaalt wanneer UWV een loonsanctie oplegt. Hier zijn vaak wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet je je bijvoorbeeld houden aan de Wet verbetering poortwachter en de adviezen van de arbodienst opvolgen.

Hoe wordt de premie voor een MKB verzuim-ontzorgverzekering bepaald?

Bij het berekenen van de premie wordt er gekeken naar de totale loonsom van het bedrijf. Na het eerste jaar worden er ook andere factoren meegenomen in de premiebepaling en op basis daarvan wordt de premie bepaald. Factoren waarvan de premie afhankelijk is:

 • Inflatie;
 • Soort dekking;
 • Eigenrisicoperiode;
 • Werkgeverslasten die meeverzekerd worden;
 • Algemene ontwikkelingen rondom verzuim;
 • Wetgeving.


Een verzuimverzekeraar kan ervoor kiezen om bedrijven op basis van omvang te verdelen in groepen. Per groep wordt er dan een groepspremie bepaald, gebaseerd op kenmerken van de groep.

Welke factoren hebben invloed op de premie van mijn verzuimverzekering?

Bij het afsluiten van een verzuimverzekering kun je vaak verschillende keuzes maken. De keuze die je maakt, heeft invloed op de hoogte van de premie. Hierbij kun je denken aan: dekking, eigenrisicoperiode, contractduur, meeverzekeren werkgeverslasten, betaaltermijn van facturen, eindafrekening, uitbreiden met arbodienstverlening, uitbreiden met werknemersverzekeringen en AOW’ers meeverzekeren.

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Sazas logo

Sazas, partner van De Zaak

Aangenaam. Wij zijn Sazas, jouw verzuimspecialist. Wij nemen je zorgen uit handen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van jezelf of je medewerkers. Naast diverse verzuimoplossingen helpen wij je ook met verzuimbegeleiding in samenwerking met onze partners. Voor een gezond bedrijf heb je vitale medewerkers nodig. Toch kan het gebeuren dat jezelf of een van jouw medewerkers ziek wordt. Je wilt dit natuurlijk voorkomen en daarbij kunnen wij je helpen.

Bekijk alle artikelen van Sazas >

Lees ook…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…
Elk jaar, in 2024 op 9 mei, vindt Hemelvaartsdag plaats. De hemelvaart van Jezus wordt dan herdacht. Hoe komt het dat Hemelvaartsdag altijd een andere…
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…
Je hebt een beoordelingsgesprek met een medewerker op de agenda staan. Deze werknemer meldt zich regelmatig ziek. Mag je dit verzuim meewegen in de…
i.s.m.
Van relatieproblemen tot financiële zorgen – persoonlijke omstandigheden kunnen leiden tot langdurige uitval bij je medewerkers. Ontdek hoe je als…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…