Categorieën

In samenwerking met
Het kan voorkomen dat wanneer een medewerker langdurig ziek is, hij of zij toch op vakantie wil. Mag dat? En ben je dan als werkgever verplicht om het loon door te betalen?

Inhoudsopgave

Is werkstress een probleem binnen jouw team? Pak stress gerelateerd verzuim aan met gerichte adviezen. Download het whitepaper ‘Werkstress’ voor praktische inzichten en voorkom verzuim door werkstress.

Er zijn 3 situaties waarmee je te maken kan krijgen als het gaat om zieke medewerkers en het buitenland:

  1. Een medewerker wordt ziek tijdens zijn of haar vakantie;
  2. Een medewerker is ziek en gaat op vakantie;
  3. Een medewerker is ziek en wil voor een langere tijd naar het buitenland.


Ziek tijdens vakantie

Ziek zijn is vaak vervelend en zeker als een medewerker op vakantie is. Helaas komt het voor en is er niet altijd iets aan te doen, maar het is wel belangrijk dat je als werkgever belangrijke afspraken met je medewerkers maakt. Dergelijke afspraken staan vaak in een verzuimprotocol. Van de medewerker mag je verwachten dat hij of zij zich telefonisch ziek meldt. Hoe dat moet is afhankelijk van de afspraken die je hierover gemaakt hebt. Als werkgever mag je vragen om een medische verklaring, deze wordt beoordeeld door de bedrijfsarts. Op basis daarvan kunnen jullie samen bepalen of de medewerker na terugkomst weer aan het werk kan en/of er aanpassingen nodig zijn.

Ziek, en dan op vakantie

Iemand die al langere tijd ziek is, heeft ook het recht om op vakantie te gaan. Hij of zij bouwt tenslotte ook een bepaalde periode van het verzuim wettelijke vakantiedagen op. Op vakantie gaan kan het stressniveau verminderen, omdat iemand die op vakantie is vaak meer rust ervaart. Wel moet een medewerker toestemming aan zijn of haar werkgever vragen om op vakantie te gaan. Twijfel je of het een goed idee is? Dan kun je advies vragen aan de bedrijfsarts. De beslissing maak je uiteindelijk zelf, maar als je de vakantieaanvraag weigert, dan moet je daar wel een goede reden voor hebben.

Ziek, en langdurig op vakantie

Het kan ook zijn dat een medewerker een aanvraag indient om naar het buitenland te gaan tijdens ziekte. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld een behandeling of om bij familie te zijn. Het is goed om dit van tevoren samen met de medewerker te bespreken. Zijn er re-integratiemogelijkheden in Nederland, dan is het niet de bedoeling dat deze medewerker naar het buitenland vertrekt voor de behandeling. Het woonland, Nederland in dit geval, is namelijk verantwoordelijk voor het medische oordeel en de re-integratie van de medewerker.

Moet ik het loon van de zieke medewerker tijdens vakantie door betalen?

Tijdens het opnemen van vakantiedagen heeft een medewerker recht op 100% van het loon. Wordt het loon teruggezet naar bijvoorbeeld 70%, omdat de medewerker in het tweede ziektejaar zit? Dan moet de medewerker bij het opnemen van vakantiedagen 100% loon uitbetaald krijgen.

Ziekteverzuim brengt altijd kosten met zich mee, het is daarom verstandig om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Deze dekt niet alleen kosten als loondoorbetaling, maar ook kosten voor bijvoorbeeld verzuimbegeleiding en re-integratie kunnen worden vergoed.

Werkstress effectief aanpakken begint hier. Wil je weten hoe je je medewerkers kunt ondersteunen in het omgaan met stress? Download het gratis whitepaper ‘Werkstress’.

Sazas logo

Sazas, partner van De Zaak

Aangenaam. Wij zijn Sazas, jouw verzuimspecialist. Wij nemen je zorgen uit handen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van jezelf of je medewerkers. Naast diverse verzuimoplossingen helpen wij je ook met verzuimbegeleiding in samenwerking met onze partners. Voor een gezond bedrijf heb je vitale medewerkers nodig. Toch kan het gebeuren dat jezelf of een van jouw medewerkers ziek wordt. Je wilt dit natuurlijk voorkomen en daarbij kunnen wij je helpen.

Bekijk alle artikelen van Sazas >

Lees ook…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
i.s.m.
Zowel jij als je medewerkers kunnen het zwaar te verduren krijgen met een hoge werkdruk. Verzuim ligt dan op de loer. Maar geen zorgen: er zijn…
Je hebt een beoordelingsgesprek met een medewerker op de agenda staan. Deze werknemer meldt zich regelmatig ziek. Mag je dit verzuim meewegen in de…
i.s.m.
Bij kleine werkgevers ligt de loonsom vaak lager dan € 905.000,- per jaar. De MKB verzuim-ontzorgverzekering is speciaal voor de kleinere werkgever….
Wat is mantelzorg verlenen? Mantelzorg is onbetaalde hulp voor zieke familieleden of vrienden. Meestal is dit langdurige zorg die bestaat uit…