Heb je door de krappe arbeidsmarkt moeite om nieuw personeel te vinden? Dan kun je overwegen personeel te zoeken in het buitenland. Dan kan een prima oplossing zijn, zolang je als werkgever op de hoogte bent de geldende wetten en regels. En dat zijn er best wat. We helpen je om door de bomen het bos te zien.

In het kort

  • Door de krapte op de arbeidsmarkt overwegen steeds meer ondernemers buitenlands personeel aan te nemen, maar dit vraagt om kennis van de geldende wet- en regelgeving.
  • Aannemen van buitenlandse werknemers vereist naleving van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en specifieke regels voor EU/EER, Zwitserse en niet-EU/EER-werknemers.
  • Voor werknemers buiten EU/EER zijn visum- en werkvergunningen nodig, met verschillende opties afhankelijk van werktype en verblijfsduur.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt vinden veel ondernemers het lastig om geschikte Nederlandse werknemers te vinden. Hierdoor kijken ze steeds vaker over de grenzen. Al een op de tien werkgevers zet de stap om buitenlandse talenten te werven en de interesse voor buitenlands personeel neemt alleen maar toe.

Kun je buitenlandse werknemers in dienst nemen?

Ja, dat kan. Als je overweegt iemand van buiten Nederland aan te nemen, is het wel belangrijk om bekend te zijn met de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Deze wet bepaalt namelijk de regels rondom het werken in Nederland door mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit.

Buitenlandse werknemers uit de EER

Kun je in Nederland niet de juiste mensen vinden? Dan moet je eerst nieuwe werknemers zoeken binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Dit is de meest eenvoudige manier als het gaat om buitenlands personeel aannemen. Een buitenlandse werknemer heeft namelijk geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig. Bij Eures, het Europese netwerk voor arbeidsbemiddeling waarbij ook het UWV is aangesloten, kunnen bedrijven een vacature uitzetten.

Hou er wel rekening mee dat je als werkgever andere administratieve verplichtingen hebt als je personeel uit een ander land binnen de EU aanneemt. Zo gelden er andere regels rondom de loonbelasting en de sociale premies.

Ook zijn er wetten uit het Europees recht van toepassing op de arbeidsovereenkomst. Let op: deze gelden ook voor medewerkers uit Zwitserland. Sinds de Brexit vallen werknemers uit het Verenigd Koninkrijk niet meer onder deze regels.

Buitenlandse werknemer van buiten de EU

Lukt het niet om binnen de EU personeel te vinden? Dan mag je ook daarbuiten op zoek gaan naar personeel. Je moet dan wel bij het UWV kunnen aantonen dat je al werknemers binnen de Europese Unie hebt gezocht.

Visum en werkvergunning voor werknemers

Als je een buitenlandse werknemer tijdelijk laat overkomen uit een land buiten de EU, is er een tewerkstellingsvergunning nodig. Deze is maximaal 90 dagen geldig en kun je aanvragen bij het UWV.

Blijft iemand langer dan 90 dagen? Dan is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Zo’n gecombineerde vergunning vraag je aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In sommige gevallen heb je een ander type vergunning nodig:

  1. Een werknemer uit een vestiging van je bedrijf in een ander land mag tijdelijk in Nederland werken. Hiervoor gelden eisen rondom de duur van de arbeidsovereenkomst en het salaris. Ook wordt gecontroleerd welke arbeid verricht wordt door de werknemer.
  2. Je mag een buitenlandse werknemer als kennismigrant naar Nederland halen als deze hooggekwalificeerde arbeid verricht. Er gelden dan wel eisen rondom het salaris. Ook moet je als werkgever een erkend referent zijn. Je kunt een erkenning als referent aanvragen bij de IND.
  3. De Europese Blauwe Kaart is bedoeld voor mensen die hoogwaardige werkzaamheden verrichten binnen de EU. Er zijn eisen aan de opleiding en het salaris van de medewerker en de arbeidsovereenkomst moet minimaal 12 maanden duren.


Oekraïense vluchtelingen of statushouders aannemen

Veel vluchtelingen uit Oekraïne of andere landen zijn hoogopgeleid en willen graag in Nederland werken. Statushouders kun je in dienst nemen zonder dat er een speciale vergunning nodig is.

Een asielzoeker mag in Nederland per jaar 24 weken werken over een periode van 52 weken. Voorwaarde is wel dat de asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is. Ook is er een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Bij Oekraïense vluchtelingen ligt de situatie iets anders. Zij mogen op de Nederlandse arbeidsmarkt aan de slag, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Een Oekraïens vluchteling mag in Nederland werken als hij een bewijs van verblijf heeft in Nederland. Dat is een sticker in het paspoort of een o-document dat wordt verleend door de IND.

Voor statushouders en asielzoekers gelden dezelfde regels als voor Nederlandse werknemers. Je betaalt dezelfde premies voor sociale zekerheid en loonbelasting.

Hebben familieleden van buitenlandse werknemers een vergunning nodig?

Heeft een buitenlandse werknemer een verblijfsvergunning voor reguliere arbeid? Bijvoorbeeld als kennismigrant, (gast)docent, arts in opleiding, houder van een Europese blauwe kaart of onderzoeker? Dan kunnen haar of zijn familie- of gezinsleden ook een verblijfsvergunning aanvragen om naar Nederland te komen. Let op: dit geldt niet als je werknemer hier voor seizoenarbeid of een leer-werktraject is.

Als werkgever ben je alleen referent voor je werknemer, niet voor zijn of haar familie. Je werknemer is zelf referent voor zijn of haar familie- of gezinsleden.

Zorg voor de juiste papieren

De Nederlandse arbeidsinspectie controleert regelmatig of buitenlandse werknemers binnen een bedrijf beschikken over de juiste papieren.

Mocht er een inspectie plaatsvinden en je hebt het niet goed geregeld? Dan kan dit tot grote problemen leiden voor je bedrijf. Zo is het ontbreken van een geldige werkvergunning grond voor een stevige boete.

Dit moet je regelen voor een nieuwe werknemer

Als je de juiste buitenlandse werknemer eenmaal hebt aangenomen, ben je er nog niet. Als werkgever ben je referent voor de werknemer. Dit betekent dat je – indien nodig – het visum, de verblijfsvergunning en werkvergunning moet regelen.

Ook ben je als werkgever vaak verplicht om voor buitenlandse werknemers schone en veilige huisvesting te regelen. Dit geldt zowel voor personeel van binnen als van buiten de EU/EER.

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Huisvesting voor buitenlandse werknemers

Regel je huisvesting voor buitenlandse werknemers? Dan moet je weten dat er specifieke eisen zijn rondom de begeleiding en de kwaliteit van deze woonruimte.

Wanneer is huisvesting jouw zorg?

  • Als dit verplicht is volgens de cao van jouw sector.
  • Voor werknemers die alleen met een tewerkstellingsvergunning in Nederland mogen werken.


Je kunt als werkgever zelf voor woonruimte zorgen. Misschien heb je ruimte op je eigen terrein waar werknemers kunnen verblijven. Een andere optie is om huisvesting te regelen via een gespecialiseerde huisvester. Dit zijn bedrijven die woningen, vakantieparken of grote woonlocaties beheren.

Buitenlands talent binnen handbereik

Door de juiste stappen te volgen, ligt de wereld aan nieuwe werknemers binnen jouw bereik. Met een gedegen voorbereiding en het naleven van de regels zorg je ervoor dat je team versterkt wordt met de kwaliteiten die nodig zijn om jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ben je als ondernemer op zoek naar die ene speld in de hooiberg? Dan weet je hoe lastig het kan zijn om de juiste medewerker te vinden in een…
Vrouwen krijgen in Nederland voor hetzelfde soort werk 13 procent minder betaald dan mannen. Om die loonkloof te dichten, tekende de Europese Unie in…
Ben je op zoek naar een manier om extra aantrekkelijk te zijn voor werknemers? Het cafetariamodel is een flexibel systeem van arbeidsvoorwaarden dat…
Op zoek naar personeel? In deze krappe arbeidsmarkt moet je jezelf goed voorbereiden en verschillende methodes gebruiken. Denk aan het werven van…
Veel ondernemers worstelen met een tekort aan arbeidskrachten. Als je in de huidige, krappe arbeidsmarkt iemand zoekt voor over een maand, ben je veel…
Detacheren biedt je de flexibiliteit om snel en zonder langdurige verbintenis gekwalificeerde professionals in te huren. Daarbij leen je als het ware…