Categorieën

Detacheren biedt je de flexibiliteit om snel en zonder langdurige verbintenis gekwalificeerde professionals in te huren. Daarbij leen je als het ware een werknemer van een detacheringsbureau. Denk bijvoorbeeld aan een IT-professional die je inhuurt om je werknemers de fijne kneepjes van een nieuw softwarepakket te leren. Detacheren minimaliseert bepaalde risico’s en biedt tal van andere voordelen. Hoe dat precies zit en hoe je aan de hand van een stappenplan start met detacheren? Dat lees je in dit artikel.

In het kort

  • Detacheren is het tijdelijk ‘lenen’ van een werknemer van een detacheringsbureau, wat flexibiliteit biedt zonder langdurige verbintenis.
  • Het biedt voordelen zoals specifieke expertise, flexibiliteit, kennisdeling en risicobeheer, maar kent ook nadelen zoals gebrek aan loyaliteit en hoge kosten.
  • De kosten van detachering zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het bruto uurloon van de gedetacheerde en de omrekenfactor van het bureau.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat is detacheren en hoe werkt het precies?

Detacheren is een vorm van een uitzenden waarbij je een werknemer tijdelijk ‘leent’ (inhuurt) van een detacheringsbureau of externe werkgever. Hoewel de gedetacheerde werknemer feitelijk voor jou werkt tijdens de detacheringsperiode, blijft deze formeel in dienst van het detacheringsbureau. Je sluit dan ook een contract met het detacheringsbureau. 

Driehoeksrelatie

Detachering betekent dat er een driehoeksrelatie is tussen:

  • jou (de inlener, opdrachtgever)
  • de opdrachtnemer (het detacheringsbureau of externe werkgever)
  • de gedetacheerde werknemer


Het komt in de praktijk ook voor dat een gedetacheerde medewerker tegelijk voor verschillende opdrachtgevers werkt. Je ingehuurde werknemer is dan bijvoorbeeld een deel van de week werkzaam voor een ander bedrijf. Een derde partij is dus niet ongebruikelijk.

Redenen voor detacheren

Detachering kan om verschillende redenen een goede invulling geven aan je arbeidsbehoefte:  

1. Specifieke expertise

Detachering is een veel bewandelde weg wanneer er tijdelijk specifieke expertise nodig is. Zoals eerder beschreven, kan dit bijvoorbeeld om een IT-professional met unieke kennis gaan. Misschien gaan jullie binnenkort over op een uitgebreid en complex softwarepakket op het gebied van klantrelatiebeheer. Je kunt dan via een gespecialiseerde IT-detacheerder de juiste expert inhuren zonder dat je aan vast contract vastzit. In een bepaald tijdsbestek, bijvoorbeeld enkele maanden, leren je werknemers om slim en professioneel om te gaan met de nieuwe software. 

2. Flexibiliteit en piekmomenten

Detachering biedt veel flexibiliteit in je personeelsbestand. Het is een arbeidsconstructie waarmee je snel op veranderende behoeften inspeelt en een nieuwe collega kunt inschakelen. Heel handig als deze behoefte sterk schommelt gedurende het jaar en je snel extra personeel nodig hebt op piekmomenten. 

3. Delen van kennis

In plaats van detacheren via een bureau kun je ook overwegen om iemand van een andere organisatie tijdelijk in te huren of te ruilen met een van je werknemers. Op deze manier profiteer je van de ervaring en kennis die iemand elders heeft opgedaan. Dit werkt dus twee kanten op. 

4. Risicobeheer en kostenbeheersing

Detachering kan ook een vorm van risicobeheer zijn. Door iemand tijdelijk in te huren via detachering, vermijd je langdurige verplichtingen in de vorm van een vast contract. De werknemer blijft immers in dienst bij het detacheringsbureau. In tijden van economische onzekerheid kan dit een belangrijke factor zijn. 

Hoewel detachering zeker niet goedkoop is, bespaar je wel op het gebied van langetermijnverplichtingen die gepaard gaan met vaste aanstellingen. 

5. Zo werkt detachering ook voor capaciteitsproblemen

Ben je op zoek naar tijdelijke vervanging voor een vast dienstverband? Bijvoorbeeld vanwege een zwangerschapsverlof of langdurige ziekte? Of heb je te maken met capaciteitsproblemen door veel personeelsverloop binnen je organisatie? Ook dan kan je overwegen om voor detachering te kiezen. 

Nadelen van detacheren

Bovengenoemde redenen zijn tegelijkertijd de voordelen van detachering. Toch kent deze arbeidsconstructie ook nadelen: 

1. Gebrek aan loyaliteit en betrokkenheid

Het risico bestaat dat gedetacheerde werknemers zich minder betrokken voelen bij je organisatie en bedrijfscultuur. Ze zijn immers formeel in dienst bij het detacheringsbureau en je huurt ze normaliter voor een beperkte periode in voordat ze naar een volgende opdracht gaan. Gebrek aan loyaliteit en betrokkenheid kan de teamdynamiek en samenwerking binnen je organisatie negatief beïnvloeden. Dit kan zelfs een negatieve impact hebben op prestaties en de productiviteit. 

2. Hoge kosten detachering

Detacheren kost over het algemeen veel geld, niet te vergelijken met een tijdelijke werknemer inhuren via een ‘gewoon’ uitzendbureau. Dat heeft vooral te maken met het werkgeversrisico. Zo draagt – anders dan bij uitzendbureaus – het detacheringsbureau het werkgeversrisico. Daaronder vallen ook kosten voor een zieke werknemer. Deze kosten berekenen ze door. Er is dus zeker een verschil tussen detacheren en uitzenden.

Daarnaast leveren detacheringsbureaus voornamelijk gespecialiseerde vakmensen en die zijn nu eenmaal duurder. Ook brengen ze hogere tarieven in rekening voor de flexibiliteit en gemak die ze bieden. Tarieven van meer dan € 100 per uur zijn dan ook meer regel dan uitzondering. 

Deze hoge kosten bieden dus ook voordelen. Je betaalt weliswaar een aanzienlijk bedrag, maar je krijgt er een hoop expertise voor terug. En je loopt geen werkgeversrisico’s.

Wat kost detachering?

De kosten van detacheren zijn onder andere afhankelijk van de volgende factoren:


Detacheringsbureaus werken met omrekenfactor

Om de prijs van detachering te bepalen, werken veel bureaus met een omrekenfactor. Deze omrekenfactor vermenigvuldig je met het bruto uurloon van de ingehuurde werknemer. Het totale bedrag is de kostprijs van detachering per uur. Dit totaalbedrag ben je verschuldigd aan het detacheringsbureau.

Voorbeeld: een gedetacheerde ICT’er verdient € 45,- bruto per uur en de omrekenfactor van het bureau is 2.5. Dan is jouw kostprijs: 

45 x 2.5 = € 112,5 per uur (ex. btw)

Stappenplan voor het werven en inzetten van gedetacheerd personeel

Hier volgt een stappenplan waarmee je succesvol en snel goed personeel vindt via detachering:  

1. Analyseer behoeften

Maak eerst concreet hoe het zit met de arbeidsbehoefte binnen je organisatie. Identificeer specifieke vaardigheden en expertise die nodig zijn voor het betreffende project. Bepaal ook meteen de duur van de detachering en het budget dat beschikbaar is.

2. Selecteer een detacheringsbureau

Zoek vervolgens een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van personeel binnen je vakgebied. Vergelijk indien mogelijk meerdere detacheringsbureaus als het gaat om reputatie, ervaring, tarieven en trackrecord met betrekking tot het leveren van de juiste mensen. 

3. Stel specificaties van vereisten vast

Communiceer duidelijk je wensen naar het detacheringsbureau. Wees concreet en omschrijf zo gedetailleerd mogelijk wat je precies zoekt als het gaat om vaardigheden, ervaring, opleidingsniveau en andere relevante criteria. 

4. Werving en selectie

Het detacheringsbureau kan nu beginnen met de volgende stap: werving en selectie. Diverse kandidaten passeren de revue en worden uitgebreid gescreend op basis van jouw wensen.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

5. Contractonderhandeling

Zodra een geschikte kandidaat is gevonden, kun je overgaan tot het bespreken van contractvoorwaarden. Onderhandel met het detacheringsbedrijf over de voorwaarden, inclusief salaris/ uurtarief, minimum aantal uren, secundaire arbeidsvoorwaarden, duur van de detachering, etc. 

6. Inzet en integratie

Na de eerste kennismaking is het belangrijk dat je gedetacheerd personeel snel en goed inwerkt. Zorg ervoor dat de gedetacheerde werknemer over alle benodigde middelen beschikt, toegang heeft tot systemen en op de hoogte is van belangrijke bedrijfsprocessen en -protocollen. 

7. Beheer en monitoren

Plan regelmatig gesprekken in met de gedetacheerde medewerker om de voortgang te bespreken. Loopt alles volgens plan, voldoen de prestaties aan je verwachtingen en worden de doelstellingen bereikt? Stuur waar nodig bij.

8. Evaluatie

Evalueer periodiek de prestaties van het gedetacheerde personeel en beoordeel de algehele effectiviteit van de detachering. Hiermee verkrijg je waardevolle informatie die je kunt raadplegen voor een toekomstig detacheringstraject. 

9. Einde detacheringstraject

Zorg voor een soepele, organische overgang zodra het detacheringscontract eindigt. Neem passend afscheid van het gedetacheerde personeel en vraag om feedback. Ook deze informatie is zeer waardevol, mocht je in de toekomst weer overgaan tot detacheren. 

Is detachering iets voor jou?

Of detachering iets voor jou organisatie is? Dat hangt vooral af van je specifieke behoefte. Heb je op korte termijn iemand met gespecialiseerde vakkennis nodig, wil je risico’s van een langdurige verbintenis vermijden en heb je genoeg budget? Dan is detachering zeker het overwegen waard.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Foto van Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
De dertiende maand is een magische term in de wereld van arbeidsvoorwaarden. Volgens onderzoek is het de meeste gewilde secundaire voorwaarde onder…
Heb je door de krappe arbeidsmarkt moeite om nieuw personeel te vinden? Dan kun je overwegen personeel te zoeken in het buitenland. Dan kan een prima…
Een eerste indruk wordt binnen enkele seconden gemaakt. Dat geldt ook voor vacatureteksten. Wil je een goede vacaturetekst schrijven die echt werkt?…
Zoek je snel versterking voor je team en zie je op tegen sollicitatieprocedures en complexe administratie? Een uitzendkracht kan de ideale oplossing…
Ben je als ondernemer op zoek naar die ene speld in de hooiberg? Dan weet je hoe lastig het kan zijn om de juiste medewerker te vinden in een…
Wil je de perfecte kandidaat vinden voor jouw openstaande functie? Dan is een goede sollicitatieprocedure cruciaal. Met deze praktische checklist zorg…