Categorieën

De dertiende maand is een magische term in de wereld van arbeidsvoorwaarden. Volgens onderzoek is het de meeste gewilde secundaire voorwaarde onder werknemers. In dit artikel ontdek je de kracht van de dertiende maand en hoe je deze slim kunt inzetten in jouw bedrijf.

In het kort

  • De dertiende maand is een populaire secundaire arbeidsvoorwaarde.
  • Het is een extra bruto maandsalaris dat je als werkgevers kunt aanbieden.
  • Het verschil met een eindejaarsuitkering en bonus is dat de dertiende maand vast is.
  • Bij ontslag wordt de dertiende maand naar rato uitbetaald.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Werknemers werven met goede arbeidsvoorwaarden

De arbeidsmarkt is krap. Nieuw talent aantrekken is een uitdaging. Dat betekent dat je er als werkgever alles aan moet doen om potentiële werknemers te overtuigen om voor jou te kiezen. Wat heb je ze te bieden? Nou, je kunt het verschil maken met goede arbeidsvoorwaarden. Wist je dat de dertiende maand bovenaan het verlanglijstje van de meeste werknemers staat? Deze extra beloning is dus een belangrijke troef die je kunt inzetten bij je werving en selectie.

Wat is de dertiende maand?

De 13e maand is precies wat de term zegt: een extra bruto maandsalaris. Je kunt dit extra maandloon aanbieden als secundaire arbeidsvoorwaarde.

Meestal keert een werkgever de 13e maand uit aan het einde van het jaar, maar je mag hem ook op een ander moment uitbetalen – of verspreid over het jaar. Waar het om gaat: het is een extra maandloon dat je je werknemers cadeau doet. En welke medewerker wordt er nou niet blij van een extra maandsalaris?

Eindejaarsuitkering of dertiende maand?

De 13e maand is strikt genomen iets anders dan een eindejaarsuitkering. Het zijn beide extra uitkeringen, maar bij een eindejaarsuitkering bepaalt de werkgever zelf wat de hoogte is van de uitkering. Meestal ligt dat bedrag lager dan een maandloon. Maar omdat de 13e maand meestal wordt uitgekeerd aan het einde van het jaar, wordt het toch vaak een eindejaarsuitkering genoemd.

Verschil dertiende maand en bonus

Een eindejaarsuitkering is eigenlijk een bonus, vaak een percentage van het jaarsalaris. Soms is een bonus afhankelijk van prestaties, bijvoorbeeld bij voldoende omzet of bij het behalen van andere doelen.

Dat is niet zo bij de 13e maand: als deze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde in de arbeidsovereenkomst staat, wil dat zeggen dat de werknemer deze uitkering altijd krijgt.

Is de dertiende maand verplicht?

Het is niet wettelijk verplicht je werknemers een 13e maand aan te bieden. Maar het kan wel in de cao staan dat je werknemers recht hebben op een 13e maand. In dat geval is het natuurlijk wel verplicht. Maar of het nu wel of niet in de cao staat: het is altijd een arbeidsvoorwaarde waarmee je vrienden maakt.

Vast contract of tijdelijk contract?

Het maakt voor een 13e maand niet uit of iemand een vast contract of een tijdelijk contract heeft. Als deze de dertiende maand in de arbeidsovereenkomst staat, heeft je werknemer er recht op.

Wat kost een dertiende maand

Een 13e maand kost in principe hetzelfde als één maandsalaris. Het maakt daarbij niet uit of iemand fulltime of parttime werkt. Je werknemer krijgt een extra bruto maandloon. Natuurlijk moet je wel rekening houden met andere belastingregels. Je werknemer houdt netto minder over bij een normaal maandsalaris omdat de 13e maand onder de bijzondere beloningen valt. Ook bouwt je werknemer geen vakantiegeld op over deze extra beloning.

Nieuw in dienst: dertiende maand naar rato

Heb je een nieuwe werknemer in dienst? Dan krijgt hij of zij naar rato een 13e maand. Voorbeeld: bij 6 maanden dienst krijgt je werknemer een half maandloon extra.

Voordelen voor werkgever

Zoals gezegd: de dertiende maand kan je helpen bij het aantrekken van talent. Deze extra beloning is namelijk ongekend populair, meer nog dan extra vakantiedagen, een auto van de zaak of een pensioenregeling. Deze arbeidsvoorwaarde kan dus net het verschil betekenen wel of geen nieuw talent binnen de gelederen. Zo heb je een streepje voor op andere werkgevers!

Misschien denk je: dat kost me extra geld! Dat klopt, maar misschien kun je de dertiende maand aanbieden in plaats van andere voordelen, zoals extra vakantiedagen? Je kunt het beste arbeidsvoorwaarden aanbieden die het gewenste effect hebben: dat een nieuwe werknemer voor jouw bedrijf kiest.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Praktische overwegingen

Hieronder nog een aantal reminders in verband met de 13e maand:

Hoe en wanneer de dertiende maand uit te betalen

Meestal wordt de 13e maand uitbetaald als eindejaarsuitkering. Dit vooral vanwege de voor veel mensen extra dure decembermaand. Je keert de dertiende maand uit samen met het normale salaris.

Kies je ervoor om de 13e maand verspreid over het jaar of in een ander maand uit te keren? Dat mag, maar zorg ervoor dat je werknemers het weten. Soms kiest een werkgever om maandelijks uit te keren, maar in de meeste gevallen is het toch gewoon in december. Meestal staat het ook zo in de cao.

Belastingtechnische aspecten uitgelegd

De term dertiende maand is een beetje misleidend. Het is namelijk voor de belasting niet hetzelfde als een normaal maandloon, ook al is het wel net zo hoog als een bruto maandloon.

De dertiende maand valt belastingtechnisch gezien onder de bijzondere beloningen of extra beloningen. Die vallen in een aparte tabel; je moet je extra loonbelasting betalen. Een werknemer houdt dus meestal netto minder over dan bij zijn normale loon. Een overzicht van de regels:

  • Over een 13e maand houd je loonbelasting in en ook premie zorgverzekeringen
  • Je past geen loonheffingskorting toe
  • Je past het belastingtarief van bijzondere beloningen toe


Voorbeeldberekening 13e maand

Stel je werknemer werkt parttime en heeft een bruto maandsalaris van € 2.500 en werkt al een paar jaar bij het bedrijf. Je keert hem een extra maandsalaris uit en past hier de geldende belastingregels op toe.

Een andere werknemer heeft een bruto maandsalaris van € 2.700. Hij is op het moment van de 13e maand 6 maanden in dienst. Dat betekent dat hij de helft van de 13e maand of eindejaarsuitkering krijgt: € 1.350 bruto.

Gelijke behandeling

Je mag een werknemer niet zomaar uitsluiten van de 13e maand. Dit heeft te maken met de regels voor gelijke behandeling op de werkvloer. Dat houdt in dat je bij gelijk werk ook een gelijkwaardige beloning moet geven.

Dertiende maand en ontslag

Neemt of krijgt iemand ontslag? Dan keer je bij de eindafrekening ook de dertiende maand uit. Je doet dit dan ook naar rato, samen met dingen als vakantiegeld en openstaande vakantiedagen. Bij een ontslag zal de dertiende maand dus ook op een ander moment uitgekeerd worden dan aan het einde van het jaar.

Aan de slag met de dertiende maand

Waar het op neerkomt: salaris is voor personeel een belangrijke reden om bij een werkgever te komen werken of om er te blijven. Een dertiende maand of eindejaarsuitkering is een mooie manier om het salaris van je werknemers te boosten. Dat betekent: een mooi lokkertje als je nieuw talent zoekt en een goede manier om personeel voor lange tijd aan je te binden. Maak jij je personeel blij met een mooi bedrag aan het einde van het jaar?

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Job Jansen

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij onder andere De Zaak elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.
Lees ook…
Heb je door de krappe arbeidsmarkt moeite om nieuw personeel te vinden? Dan kun je overwegen personeel te zoeken in het buitenland. Dan kan een prima…
Ben je op zoek naar een flexibele en maatschappelijk verantwoorde manier om werkzaamheden in je bedrijf uit te besteden? Ontdek hoe een sociale…
Een vacature plaatsen en wachten tot de geschikte kandidaat naar je toe komt? Helaas, die tijd is voorbij. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het…
Detacheren biedt je de flexibiliteit om snel en zonder langdurige verbintenis gekwalificeerde professionals in te huren. Daarbij leen je als het ware…
Voor veel ondernemers klinken diversiteit en inclusie misschien wat vaag, maar dat verandert als je begrijpt wat ze voor het succes van je bedrijf…
Nieuwe mensen nodig? Beperk jezelf dan niet tot traditionele kanalen voor werving en selectie. Sociale media hebben een gigantisch bereik en bieden…