Categorieën

Per 1 juli 2011 zijn de regels voor de btw die u moet betalen voor het privé-gebruik van een zakelijke auto veranderd. Lees hier wat de gevolgen zijn.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Privé-gebruik zakelijke auto en de btw

Rijdt u of uw werknemers ook privé in een personenauto of bestelauto die tot uw bedrijfsvermogen behoord? Dan kunt u de btw op aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken als de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s.

Over het privé-gebruik moet u echter wel btw betalen.

De regels hiervoor zijn veranderd per 1 juli 2011. De btw-heffing is vanaf die datum niet meer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting.

Nieuwe regels

De te betalen btw wordt bepaald door de keuze om een kilometeradministratie bij te houden of niet.

Wél kilometeradministratie

1. Als u een sluitende kilometeradministratie bijhoudt, dan kunt u aan de hand daarvan de verhouding tussen zakelijk en privégebruik berekenen. U betaalt dan btw over het werkelijke privé-gebruik van de auto. Woon-werkverkeer geldt daarbij zowel voor uzelf als uw personeel als privégebruik.

Géén kilometeradministratie

2. Houdt u geen kilometeradministratie bij? Dan moet u het privégebruik vaststellen op 2,7% van de catalogusprijs (nieuwprijs) van de auto, inclusief btw en bpm.

Gevolgen

– Voor 2011 betekent dit dat u van 1 januari tot en met 30 juni de btw volgens de oude regels berekent.

Van 1 juli tot en met 31 december past u de nieuwe regels toe.

– Jonge klassiekers: Het rijden in een auto van 15 jaar of ouder (een jonge klassieker) kan hierdoor aanzienlijk duurder worden, omdat nu moet worden gerekend met de catalogusprijs en niet de waarde in het economisch verkeer.

Voorbeeld

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 25.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 25.000 = € 675 btw betalen. U betaalt deze btw bij de laatste aangifte van het jaar.

Voor het jaar 2011 past u deze regeling toe over de periode 1 juli tot en met 31 december. Dat komt neer op: 184/365 x € 675 = € 340.

De btw voor de periode 1 januari tot en met 30 juni berekent u op basis van de oude regels.

Bron: Belastingdienst

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Voor werknemers is een auto van de zaak een gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde. Voor werkgevers kan het juist een kostenpost zijn met extra…
Een zakelijke auto kopen is één ding, maar heb je al nagedacht over de beste manier om een auto van de zaak af te schrijven? Dit kan je fiscale winst…
Op vakantie met je auto van de zaak? Dat kan, maar er zijn wat regels waar je rekening mee moet houden. Van bijtelling tot btw en…
Ondernemers die een auto van 15 jaar of ouder rijden, kunnen gebruikmaken van een gunstige regeling. In dit artikel onderzoeken we de redenen waarom…
Wat is zakelijk rijden? Zakelijk autorijden omvat alle ritten die je maakt voor het uitvoeren van je bedrijfsactiviteiten. Dit varieert van bezoeken…
Zakelijk rijden in 2024? Dan kan je niet om de vraag heen of het nu de tijd is om de switch naar elektrisch te maken. Want na dit jaar gaat er veel…