Categorieën

Wat is woon-werkverkeer? Opvallend genoeg staat het antwoord hierop nergens in de wet. Duidelijk is wel dat tussen de middag met de auto op en neer naar huis rijden om te gaan lunchen wordt gezien als woon-werkverkeer.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Woon-werkverkeer geen privérit

Om te ontsnappen aan de fiscale bijtelling mag u niet meer dan 500 privékilometers maken met de auto van de zaak. Woon-werkverkeer hoeft u daarvoor niet mee te rekenen. Prettig, want daardoor zit u minder snel over het maximumaantal kilometers heen.

Maar: wat is nu precies woon-werkverkeer?

Geen definitie van woon-werkverkeer

Opvallend genoeg staat het antwoord op de vraag wat woon-werkverkeer is nergens in de wet. Er wordt geen definitie gegeven en het begrip wordt ook verder niet uitgewerkt. Meer dan dat “woon-werkverkeer [wordt] geacht niet voor privé-doeleinden plaats te vinden” staat er niet.

Behoort lunchrit tot woon-werkverkeer?

Dat had gevolgen voor een rechtszaak waarin in 2009 uitspraak werd gedaan door de rechter, en onlangs weer door het Gerechtshof in Arnhem.

Het ging om een DGA die alle aandelen van zijn BV bezat en van die BV een personenauto ter beschikking had. Hij reed regelmatig ‘s middags naar huis – een ritje van zo’n 2,6 kilometer – om te lunchen en nog wat te werken. Van dit alles hield hij keurig een rittenadminstratie bij, waaruit bleek dat hij per jaar niet meer dan 500 kilometer privé in zijn auto reed.

De belastinginspecteur beschouwde de middagtripjes met de auto om thuis te lunchen echter als privéritten. Het gevolg daarvan was dat de DGA ineens boven de grens van 500 privékilometer uitkwam en over voorgaande jaren naheffingsaanslagen kreeg.

De DGA tekende beroep aan.

Rechter: lunchrit naar huis mag

De rechter stelde allereerst vast dat woon-werkverkeer niet voor privédoeleinden mag plaatsvinden. Verder erkende hij dat de ritten aan het begin van de dag naar het werk en aan het einde van de dag naar huis tot het woon-werkverkeer behoorden, én dat de DGA ‘s middags dezelfde route aflegde.

Omdat de wet – zoals eerder gezegd – geen definitie of nadere uitwerking van het begrip woon-werkverkeer geeft, en ook de frequentie van het woon-werkverkeer niet van belang is, kon de rechter niet anders dan de DGA in het gelijk stellen. De naheffingsaanslagen werden vervolgens vernietigd.

Hoger beroep

De Belastingdienst was het niet eens met bovenstaande uitspraak, en ging in hoger beroep. Maar dat werd door het Gerechtshof in Arnhem verworpen. Daarna ging de staatssecretaris van Financiën in cassatie bij de Hoge Raad, maar ook die vond geen enkel aanknopingspunt, zo bleek uit een uitspraak in november 2011.

Voor de btw is woon-werkverkeer wél privé

Sinds 1 juli geldt dat woon-werkverkeer zowel voor uzelf als uw personeel als privégebruik geldt.

Zie ook: Btw en privé-gebruik auto van de zaak

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De populariteit van elektrisch rijden neemt snel toe. Daarmee groeit ook de behoefte aan een laadinfrastructuur – ook bij bedrijven zelf. In dit…
Wat is zakelijk rijden? Zakelijk autorijden omvat alle ritten die je maakt voor het uitvoeren van je bedrijfsactiviteiten. Dit varieert van bezoeken…
Voor werknemers is een auto van de zaak een gewilde secundaire arbeidsvoorwaarde. Voor werkgevers kan het juist een kostenpost zijn met extra…
De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is vanaf 1 januari 2024 € 0,23 per kilometer. Wat moet jij als ondernemer en/of werkgever weten over de…
De kosten van bedrijfsauto’s rijzen de pan uit, terwijl deelmobiliteit snel in populariteit groeit. Veruit de meeste Nederlandse ondernemers overwegen…
Zakelijk rijden in 2024? Dan kan je niet om de vraag heen of het nu de tijd is om de switch naar elektrisch te maken. Want na dit jaar gaat er veel…