Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws van de afgelopen week. We nemen je mee in de meest nieuwswaardige verhalen uit de ondernemerswereld van de afgelopen week!

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Met deze week:

Betaalpauze betaling coronaschulden geeft ondernemers lucht

Sinds 1 oktober moeten bedrijven belastingschuld afbetalen die ze tijdens de coronaperiode hebben opgebouwd. Voor sommige ondernemers blijkt deze financiële last in deze uitdagende economische tijden niet op te brengen. 

Daarom heeft het kabinet besloten het midden- en kleinbedrijf meer lucht geven bij het aflossen van de schulden. De betaalpauzemogelijkheid voor ondernemers met (tijdelijke) aflossingsproblemen is verruimd van 3 naar maximaal 6 maanden. Je moet wel kunnen aantonen dat je een betaalpauze nodig hebt én de regeling is eenmalig. Eerder werd bekend dat het voor sommige ondernemers mogelijk is om de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld te verlengen van 5 naar 7 jaar.

Advies van De Zaak. Is jouw bedrijf door corona in de knel gekomen? En zit je met een belastingschuld die je nu niet kunt afbetalen? Neem dan contact op met de Belastingdienst. De fiscus stelt zich als schuldeiser ook soepeler op bij zogenaamde minnelijke saneringsakkoorden. In dit artikel leggen we uit wat deze saneringsakkoorden precies inhouden.

 

Oproep: verlaag de zelfstandigenaftrek niet

Afgelopen week is het overleg over de geplande afbouw van de zelfstandigenaftrek begonnen. Het Belastingplan 2023 stuit op veel weerstand binnen de Vereniging van Zelfstandigen (VNZ) en andere belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers. 

De VNZ heeft een brief gestuurd aan de vaste kamercommissie voor financiën. De belangrijkste boodschap: verlaag de zelfstandigenaftrek niet verder en gebruik de huidige regeling als fiscale voorziening voor duurzaam ondernemerschap met toekomstperspectief. Wil je weten hoe het precies zit met de afbouw van de zelfstandigenaftrek en wat dat betekent voor jouw koopkracht? In dit artikel leggen we het uit. 

Advies van De Zaak. Aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek verlagen je fiscale winst, waardoor je minder belasting betaalt. Welke aftrekposten je precies kunt toepassen bij je aangifte inkomstenbelasting is afhankelijk van je situatie, hoeveel je werkt en hoe groot je onderneming is. Wil je een overzicht ontvangen van de aftrekposten en toelages waarvoor jij in aanmerking komt? Doe dan onze ZZP Aftrekpostenscan.

 

Nieuwe subsidieregeling voor bedrijven die investeren in hernieuwbare energie

Het kabinet ligt bij lange na niet op schema om de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Dat is de harde boodschap van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook het bedrijfsleven moet versnellen richting een groenere economie. Met de nieuwe subsidieregeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+) stimuleert de overheid ondernemers om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. 

Je kunt vanaf nu deze subsidie aanvragen als je een innovatieproject wilt doen rondom hernieuwbare energiebronnen. Dat kan zijn op het gebied van zonne- en windenergie, energie uit water, geothermische energie of biomassa. Het totaalbudget is € 30 miljoen en je kunt tot en met 31 maart 2022 subsidie aanvragen.

Advies van De Zaak. Ben jij bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Bekijk hoe je de subsidie aanvraagt en welke stappen je doorloopt. Is HER+ niet op jouw bedrijf van toepassing? Dan kan het goed zijn dat je voor een andere subsidieregeling in aanmerking komt, zoals de MIA of Vamil. In dit artikel leggen we uit hoe deze aftrekposten werken.

 

Betaalplatform komt met financiële diensten mkb’ers

Het mkb krijgt een nieuwe financieringsmogelijkheid. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen wil bancaire diensten gaan aanbieden, zo schrijft het FD. Ondernemers kunnen via technologieplatformen als eBay of Lightspeed zakelijke leningen afsluiten en bankrekeningen openen. 

Adyen denkt hiermee in een gat in de markt te hebben gevonden als het gaat om mkb-dienstverlening. Ondernemers en hun belangenorganisaties hameren al langer op de komst van een zogenaamde mkb-bank. Het nieuwe product is ideaal voor mkb’ers die de ondersteuning van bedrijfsprocessen — zoals personeelsbeleid, voorraadbeheer, kasbeheer en betalingen — het liefst onderbrengen bij één leverancier. 

Picture of Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…