Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

TEK-subsidie terugbetalen? Zo werkt het.

Ondernemers die vorig jaar de de Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensieve mkb’ers (TEK) hebben ontvangen, moeten mogelijk een deel van deze subsidie terugbetalen. Dit komt omdat de werkelijke energieprijzen lager uitvielen dan de schattingen die gebruikt zijn voor het berekenen van de voorschotten. Vooral ondernemingen met een hoog energieverbruik, zoals bakkerijen en sauna’s kunnen worden gevraagd om terugbetalingen te verrichten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat aan de slag met het definitief vaststellen van de subsidie. Alle aanvragers krijgen vanaf medio maart bericht met het verzoek uiterlijk 31 mei 2024 een vaststellingsverzoek in te dienen bij de RVO.

Daarna kunnen zij een beschikking verwachten met het definitieve subsidiebedrag. Is er terugbetaling nodig? Dan biedt de RVO coulante regelingen. Zo hoeven bedragen onder de 500 euro niet te worden terugbetaald. Voor hogere bedragen zijn er terugbetalingsregelingen met termijnen tot drie jaar, afhankelijk van het bedrag.

Advies van De Zaak: check of je te maken hebt met een mogelijke terugbetaling van de Tegemoetkoming Energiekosten. Zo ja, bereid je voor op het vaststellingsverzoek van de RVO vóór 31 mei 2024. Bekijk ook welke terugbetalingsregelingen van toepassing kunnen zijn op jouw situatie, vooral als de terugbetaling een significante impact heeft op je financiën. Actie ondernemen voor de deadline kan helpen om verrassingen of financiële uitdagingen in de toekomst te voorkomen.


Kwart van de werknemers heeft financiële problemen. Dit kun jij doen om te helpen

Ruim een kwart van de Nederlanders worstelt met geldzorgen, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van ABN AMRO onder 10.000 Nederlanders. 22 procent geeft aan moeilijk rond te komen, 4 procent zit in acute financiële problemen. Werkgevers weten maar in één op de vijf gevallen af van deze problemen. Zeventig procent van de werknemers geeft in het onderzoek aan bewust niet aan de baas te denken als mogelijke reddingsboei.

Toch bieden deze financiële problemen een positieve impact te maken op je personeel. Je staat in een unieke positie om niet alleen de financier van hun inkomen te zijn, maar ook een steunpilaar in tijden van nood. Je kunt bijvoorbeeld overwegen om voorschotten op salarissen te bieden, vakantiegeld eerder uit te keren, extra werkuren aan te bieden of zelfs een tijdelijke lening te verstrekken.

Advies van De Zaak: het ondersteunen van je team in tijden van financiële stress is niet alleen een blijk van goed werkgeverschap, het heeft ook een direct positief effect op je bedrijf. Medewerkers die zich financieel gesteund voelen, ervaren minder stress, wat leidt tot een lagere kans op ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Dit benadrukt het belang van open communicatie en het aanbieden van praktische hulp waar mogelijk.


Nieuwe fiscale regels bieden kans op een voordelige bedrijfsfusie

Krijg jij binnenkort te maken met een bedrijfsfusie of een bedrijfsschenking? Dan is het belangrijk om te weten dat het Verzamelbesluit aanmerkelijk belang – dat sinds 2018 van kracht is – recent is aangepast.

Een van de veranderingen is de toevoeging van een zogenaamde ‘vereenvoudigde zusterfusie‘. Speciaal voor deze situaties wordt de doorschuifregeling versoepeld. Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden geen fictieve winst hoeft op te geven. Dat maakt zo’n fusie fiscaal een stuk aantrekkelijker.

Er zijn ook aanvullingen rondom de dienstbetrekkingseis. In de nieuwe regels wordt erkend dat je aan deze eis voldoet als je werkt voor een samenwerkingsverband waar ook de schenkende vennootschap deel van uitmaakt. En ook goed nieuws voor wie aandelen geschonken krijgt na een bedrijfssplitsing. Als je eerst bij het ene bedrijf werkte en daarna bij het andere, telt die tijd nu aaneengesloten mee voor de 36-maandseis.

Advies van De Zaak: de regels zijn wat flexibeler geworden, waardoor het eenvoudiger is om zonder fiscale kopzorgen een bedrijfsfusie of -schenking te doen. Een positieve ontwikkeling voor mkb-ondernemers die overwegen te fuseren of bedrijfsaandelen te schenken!


Extra verhoging minimumloon op 1 juli. Ben jij goed voorbereid?

Per 1 juli 2024 neemt het wettelijk minimumloon definitief met een extra 1,2 procent toe. Deze stijging komt bovenop de reguliere indexatie. Door deze aanpassing zal het minimumuurloon waarschijnlijk van € 13,27 naar € 13,43 stijgen. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel, hoewel werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW onlangs een dringende oproep deden om de extra verhoging niet door te voeren.

Het minimumloon is de afgelopen jaren stevig gestegen. Zo werd op 1 januari 2024 nog een verhoging van 3,75 procent doorgevoerd als onderdeel van de reguliere indexatie. Daarnaast is Nederland in 2024 overgegaan op een een minimumloon per uur in plaats van per maand. Dit betekent extra lasten voor ondernemers in branches met voltijdse werkweken van 38 en 40 uur.

Advies van De Zaak: De extra verhoging is van belang voor bedrijven met veel werknemers die het minimumloon verdienen. Vaak heeft een stijging ook invloed op het salaris van mensen die net boven het wettelijk minimum zitten. Blijf op de hoogte van de definitieve bedragen die in het voorjaar van 2024 bekendgemaakt worden en verwerk de veranderingen zo snel mogelijk in je loonadministratie.

Picture of Nanda den Hartog

Nanda den Hartog

Als redactiecoördinator bij De Zaak zorg ik ervoor dat er dagelijks interessante artikelen voor ondernemers op onze website staan en ben ik de drijvende kracht achter het weekoverzicht. Dat ik zelf ondernemer ben geweest komt daarbij goed van pas. Door deze ervaring en mijn redactionele skills begrijp ik op welke informatie en tips ondernemers écht zitten te wachten.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…