De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

De Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM) sluit 30 september – Zo vraag je deze subsidie aan

Kleine en middelgrote bedrijven met maximaal 250 werknemers en een omzet tot max. 50 miljoen kunnen tot 30 september Duurzaamheidssubsidie MKB (SVM) aanvragen. Deze subsidie kan gebruikt worden voor energieadvies en de implementatie ervan. Ondernemers kunnen 80% van de kosten vergoed krijgen. Voor het advies kun je een bedrag tot € 750 ontvangen. Voor de ondersteuning bij de uitvoering nog eens € 2500. De subsidie geldt alleen voor kosten die na 1 april 2023 zijn gemaakt. Vraag hier je subsidie aan.

Advies van de zaak: Investeren in duurzaamheid is niet alleen verstandig, maar kan ook fiscaal aantrekkelijk zijn. Er zijn meer subsidies die je kunt aanvragen en er zijn ook interessante investeringsaftrekmogelijkheden.


Vanaf 1 oktober 2023 kan je met een klacht over een kortlopend zakelijk krediet naar het financiële klachteninstituut Kifid

Steeds vaker maken mkb-bedrijven gebruik van kortlopende financieringen van maximaal 100.000 euro en met een looptijd van maximaal een jaar. Nu zijn kleinzakelijke ondernemers met een klacht over een kort zakelijk krediet aangewezen op de rechter. Dat is duur. Bovendien moet je ook kosten maken voor een advocaat én kost het veel tijd.

Ondernemers konden al langer met een klacht over een alternatieve financiering en/of over een erkend financieringsadvies bij het Kifid terecht. Daar komen dus nu klachten over kort zakelijk krediet bij. Die kunnen bijvoorbeeld gaan over de wijziging van het rentetarief of als de financier het kortlopende krediet opeist en de ondernemer de rechtmatigheid hiervan betwist.

Een ondernemer kan een beroep doen op het Kifid wanneer de omzet van zijn bedrijf (op groepsniveau) niet hoger is dan vijf miljoen euro per jaar. Voor de klachtbehandeling moeten ondernemers 250 euro bijdragen in de kosten. Hoger beroep bij het Kifid kost 500 euro.

Advies van De Zaak: je kunt bij het Kifid terecht voor een klacht over een kortlopend krediet. Dat is goed nieuws en scheelt een hoop geld. Mocht je op zoek zijn naar mogelijke financiering of leningen onderzoek dan alle mogelijkheden.


Belastingdienst start nu echt met innen corona schulden. Vier tips voor ondernemers in zwaar weer

Hoge kosten, zware schuldenlasten en weinig beschikbaar personeel. Hoe moet je als ondernemer handelen als een faillissement dreigt? Hoe voorkom je dat je in privé aansprakelijk wordt gesteld? En hoe vergroot je de kans op een succesvolle doorstart?

Een schuldeiserakkoord (door middel van de WHOA) kan een laatste redmiddel zijn, maar soms is (op termijn) een faillissement helaas onvermijdelijk. Wat moet je als ondernemer doen, als je in deze situatie terecht bent gekomen?

Bevoordeel of benadeel geen schuldeisers

Voorkom dat je de ene schuldeiser ten opzichte van de andere schuldeiser bevoordeelt óf benadeelt. Doe je dit namelijk wel, dan loop je het risico dat een schuldeiser of de curator jou hiervoor in privé aansprakelijk stelt.

Meld tijdig betalingsonmacht bij de Belastingdienst en het bedrijfstakpensioenfonds

Wanneer jouw onderneming de belastingen en pensioenpremies niet kan betalen, dien je bij de Belastingdienst een melding betalingsonmacht in. Deze melding moet je doen binnen twee weken nadat je de belasting of premie had moeten betalen en dat kan door middel van dit formulier.

Anders kun je door de Belastingdienst of het bedrijfstakpensioenfonds privé aansprakelijk worden gesteld voor de achterstallige belastingen en premies.

Zorg dat de administratie volledig en up-to-date is

Voorkom een gebrekkige administratie. Dan staat het namelijk vast dat je jouw onderneming onbehoorlijk hebt bestuurd en dat deze handelswijze een belangrijke oorzaak is van het faillissement. In dat geval wordt het lastig om jouw privéaansprakelijkheid af te wenden.

Oriënteer je op een doorstart

Het is onder omstandigheden mogelijk om vanuit je faillissement door te starten. Een goede voorbereiding kan de kans op een succesvolle doorstart vergroten. Maak een plan voor een bieding en de onderbouwing daarvan. Communiceer hierover met je medewerkers, klanten en leveranciers.

Advies van de Zaak: misschien kun je je bedrijf gecontroleerd beëindigen en zo een faillissement voorkomen. Of wellicht is een doorstart een mogelijkheid. Zorg in ieder geval dat je goed advies inwint en je laat begeleiden door een deskundig adviseur.


Een op de drie mkb-bedrijven onbekend met privacyregels. Weet jij hoe het zit?

Uit onderzoek uitgevoerd door bedrijfsconsultant van Spaendonck blijkt dat maar liefst 35 procent van de mkb-bedrijven niet op de hoogte is van de geldende regels voor het opslaan en delen van gegevens van zowel sollicitanten als personeel. 

Een groot aantal bedrijven verstuurt onversleutelde e-mails met persoonsgegevens die in verkeerde handen kunnen vallen, met mogelijke identiteitsfraude als gevolg. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op haar website duidelijk gemaakt dat het verzenden van persoonsgegevens via onbeveiligde e-mail niet meer is toegestaan.

Dossiers worden nog vaak fysiek bewaard op niet afgesloten plekken, waardoor ongeautoriseerde toegang hebben tot gevoelige informatie. Digitale dossiers worden bewaard op platforms zoals Google Drive. Deze opslagmethoden zijn minder veilig en vergroten de risico’s van onbevoegde toegang of diefstal.

Het gebrekkige veiligheidsniveau bij het verzenden en bewaren van personeelsinformatie is deels te wijten aan onbekendheid met de wet- en regelgeving. Maar liefst 35 procent van de respondenten is niet bekend met de regels voor privacybewust en informatie veilig werken.

Uit recent onderzoek onder klanten van ABN AMRO blijkt ook dat cybercriminaliteit een steeds groter probleem vormt voor het midden- en kleinbedrijf. In het afgelopen jaar was slechts 39 procent van de ondervraagde bedrijven doelwit van cybercriminelen, maar dit percentage is bijna verdubbeld naar 80 procent.

Advies van de Zaak: voorlichting en inzet van online HR- en salarisapplicaties kunnen de risico’s van onveilig gebruik van persoonsgegevens verminderen. Zorg in ieder geval dat je cybersecurity op peil blijft.

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…