Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Hulp van de Belastingdienst: Tijdelijke versoepeling voor ondernemers met hoge schulden

Veel ondernemers worden momenteel geconfronteerd met een uitdagende schuldenlast als gevolg van de nasleep van de coronapandemie en toenemende kosten. Zelfs levensvatbare bedrijven dreigen in moeilijkheden te raken.

Versoepeld beleid

De Belastingdienst heeft een tijdelijk versoepeld beleid aangenomen voor de behandeling van schuldeisersakkoorden tot 1 oktober 2023. Ondernemers worden aangemoedigd om nú tot een akkoord te komen met hun schuldeisers, omdat de belastingdienst kwijtscheldingsverzoeken bij twijfel zal goedkeuren.

Belastingdienst tijdelijk geen bevoorrecht schuldeiser

Daarnaast doet de Belastingdienst tot 1 oktober afstand van zijn positie als bevoorrechte schuldeiser. Dit betekent dat met een schuldeisersakkoord de Belastingdienst hetzelfde percentage zal accepteren als de gewone schuldeiser, en niet zoals gebruikelijk is twee keer zoveel eist.

Vrijwillig of dwingend schuldeisersakkoord

Voor ondernemers met een problematische schuldenlast hoeft dit niet per se het faillissement te betekenen. Het is mogelijk om de schuldenlast te verminderen via een vrijwillig of dwingend schuldeisersakkoord. In een vrijwillig akkoord kunnen ondernemers met hun schuldeisers onderhandelen over gedeeltelijke betaling en kwijtschelding van de schuld. Als alle schuldeisers instemmen, wordt de resterende schuldenlast afbetaald.

Als een of meerdere schuldeisers niet vrijwillig akkoord gaan, kan een dwingend schuldeisersakkoord worden overwogen. Dit akkoord kan door de rechter worden goedgekeurd, waardoor alle schuldeisers, ook degenen die niet hebben ingestemd, eraan gebonden zijn. Zo kan een levensvatbare onderneming worden beschermd tegen een faillissement door een klein aantal weigerachtige schuldeisers.

Advies van De Zaak: Nu is het moment om actie te ondernemen als je te maken hebt met een hoge schuldenlast. De handreiking van de Belastingdienst kan ondernemers met schulden helpen om hun financiële situatie te verbeteren en hun bedrijf op de juiste koers te houden.


Zwaar weer voor Europese start-ups

Europese start-ups ervaren een toenemende uitdaging bij het aantrekken van durfkapitaal. Investeerders zijn terughoudend geworden vanwege ongunstige marktomstandigheden. Cijfers van databureau PitchBook laten zien dat de totale waarde van durfkapitaaltransacties in de eerste helft van dit jaar 34% lager lag dan het vorige halfjaar en 61% lager dan een jaar eerder.

Onder invloed van hoge rentes, inflatie, uitblijvende beursgangen en moeizame fondsenwerving zijn investeerders voorzichtiger en selectiever geworden. Ze richten zich nu voornamelijk op grotere financieringen voor bedrijven die verder zijn in hun ontwikkeling. Bovendien investeren ze liever in sectoren die minder conjunctuurgevoelig zijn, zoals biotechnologie. Softwarebedrijven zijn duidelijk minder in trek.

Aan de andere kant zien we wel dat er relatief veel geld wordt opgehaald door fondsen die investeren in prille ondernemingen. Volgens PitchBook komt dit doordat deze investeerders (en hun geldschieters) meer op de lange termijn gericht zijn en daardoor minder afschrikken van ongunstige marktomstandigheden.

In Nederland is de situatie voor start-ups niet zo somber als in sommige andere Europese landen. Bovendien hoeft een start-up hier niet per se durf kapitaal op te halen.

Advies van De Zaak: gelukkig zijn er in Nederland voldoende mogelijkheden voor een start-up. Als je als start-up op zoek gaat naar investeerders is het belangrijk om je te verdiepen in de verschillende financieringsmogelijkheden. Daarnaast kan het ook geen kwaad om je eigen businessplan nog eens goed onder de loep te nemen. Wat kan er beter? Heb ik alles in mijn plan gezet om mijn potentiële investeerder te overtuigen?


Bied maatwerk aan je ‘mantelzorgende’ medewerker

Steeds meer werknemers, één op de vier, combineren mantelzorg met hun baan en dit aantal blijft stijgen. Dit kan leiden tot overbelasting en zelfs langdurig verzuim. Hoewel er verlofregelingen bestaan om te ondersteunen, is maatwerk vaak nodig om mantelzorgers effectief te helpen.

Mantelzorgers bieden onbetaalde zorg aan een naaste die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Dit kan veel tijd in beslag nemen en fysiek en emotioneel zwaar zijn. De verstoring van de werkprivébalans vergroot het risico op overbelasting en uitval. Het is belangrijk om het gesprek aan te gaan om passende ondersteuning te bieden. Hoewel mantelzorgers gebruik kunnen maken van wettelijke verlofregelingen zoals calamiteitenverlof, kortdurend en langdurend zorgverlof, zijn deze vaak niet voldoende. Maatwerk is dan vaak noodzakelijk.

Verschillende vormen van verlof zijn beschikbaar, maar deze bieden vaak slechts tijdelijke verlichting. De zorg voor een gehandicapt kind of een ouder met dementie kan een leven lang duren. Daarom is maatwerk nodig voor een betere balans tussen werk en privé. Werkgevers kunnen in samenspraak met de mantelzorger bekijken welke mogelijkheden er zijn. Op basis van de Wet flexibel werken kan de werknemer verzoeken om aanpassing van werktijden of arbeidsduur. Veel regelingen vragen om een financieel offer van de werknemer. Dat is niet voor iedereen op te brengen. Probeer dus zo flexibel mogelijk te zijn. Dat helpt om de werknemer in het zadel te houden. Flexibiliteit kan cruciaal zijn om werkende mantelzorgers te ondersteunen en langdurig verzuim te voorkomen.

Advies van De Zaak: met het huidige zorgstelsel wordt iedereen op een bepaald moment mantelzorger. Door dit feit én de krapte op de arbeidsmarkt wordt het nog belangrijker om goed voor je medewerkers te zorgen en te luisteren naar hun behoeftes. Zo creëer je een fijn werkklimaat met tevreden en loyale medewerkers.


Tijd voor tijd als beloning van je personeel lijkt aantrekkelijk, maar niet altijd

Je personeel belonen voor extra werk met vrije tijd (tijd voor tijd – TVT) in plaats van met geld is aantrekkelijk, maar houd je wel aan de regels!

Tijd voor tijd regeling

Met de Tijd voor tijd regeling kan je werknemer uren die hij/zij extra werkt op een later moment opnemen als vrije tijd. Extra werk zijn de uren die je werknemer werkt boven op het aantal normale contracturen (tegen hetzelfde salaris).

Een ideale regeling om zomerdrukte mee op te vangen bijvoorbeeld. Je geeft je medewerkers de mogelijkheid extra (vakantie) uren op te bouwen in de zomer en dan kunnen ze op een ander minder druk moment (meer) vakantie opnemen door de opgebouwde TVT uren.

Voordelen TVT uren

Werknemers houden over het algemeen van de tijd voor tijdregeling. Op deze manier kun je makkelijk tijd verdienen voor vrije tijd. Het is een hele interessante secundaire arbeidsvoorwaarde.

Nadelen TVT uren

Uiteraard is er ook een keerzijde van de medaille. Je werknemers moeten meer uren draaien. Dat leidt tot extra werkdruk.

En je moet er als werkgever en werknemer uitkomen wannéér die extra TVT uren worden opgenomen. En dat kan ook wel eens ingewikkeld zijn. Waardoor het succes van de secundaire arbeidsvoorwaarde teniet gedaan wordt.

In principe mag je werknemer zelf weten wanneer hij de uren opneemt, maar hier zijn wel regels voor. De wettelijke termijn is maximaal 6 maanden na het einde van de opbouwperiode.

In de cao kunnen hier andere afspraken over gemaakt zijn. Check dus altijd de cao en wijs je werknemers hier op.

Maak afspraken over TVT uren

TVT uren zijn dus niet oneindig houdbaar, maar het is ook belangrijk om afspraken te maken over tijd voor tijd. Bijvoorbeeld hoeveel dagen achter elkaar mogen worden opgenomen in een maand, of hoeveel uren. Zo voorkom je vervelende verrassingen.

Houd ook de uren goed bij in een urenregistratie systeem. Niets is zo teleurstellend en demotiverend als er gewerkte extra uren niet zijn geregistreerd en dus verloren gaan.

Tijd voor tijd uren niet altijd toegestaan

TVT uren zijn niet toegestaan bij werknemers met een minimumloon. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) moet iemand minstens het minimumloon verdienen. Door de extra gewerkte uren zal deze werknemer minder dan het minimumloon verdienen. Werknemers met een minimumloon moet je als werkgever dus uitbetalen. Net als werknemers die net iets meer verdienen, maar toch onder de grens van het minimumloon schieten door hun extra gemaakte uren.

Advies van De Zaak: In principe is de tijd voor tijdregeling niet verplicht. Maar in veel gevallen staan er in de cao of in het bedrijfsreglement afspraken over TVT uren. Check de regels in de cao. Wil jij als werkgever dat de TVT regeling een succes wordt binnen je organisatie, stem dit voorstel dan ook af met de individuele werknemer. Je kunt de overuren natuurlijk ook gewoon uitbetalen al dan niet met een overwerktoeslag.

Foto van Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…