Bij de verkoop van uw bedrijf is het verstandig om u bij te laten staan door een extern adviseur. Elke fase vraagt een ander soort advies en mogelijk een ander soort adviseur. Welke aanbieders zijn er?

Inhoudsopgave

Wat is jouw bedrijf waard? Start de gratis Brookz Waardescan, krijg snel inzicht in de actuele waarde van je bedrijf en doe er je voordeel mee!

Een goed adviseur levert waar voor zijn geld, in de vorm van het verkoopklaar maken, begeleiding bij de onderhandelingen, waterdichte contracten of financiële en fiscale expertise. Schakel daarom bij een bedrijfsoverdracht de expertise in van verschillende specialisten. Houd oriënterende gesprekken, kijk naar hun werkwijze en zie waar ze goed van pas komen. Iedere fase vraagt een ander soort advies en mogelijk een andere adviseur. Benader ook meerdere partijen. Dat geeft een breder beeld en zorgt dat u aanbieders kan vergelijken.

De overnameadviseur
Een aparte overnameadviseur heeft een echte toegevoegde waarde. Niet alleen door zijn specifieke kennis en uitgebreide netwerk van potentiële kopers. Maar ook omdat hij onafhankelijk is en voldoende afstand bewaart. Uw adviseur weet om te gaan met de emoties die bij overnames altijd een rol spelen. Hij vangt eventuele spanningen op en benadert het proces nuchter en zakelijk. Inhoudelijk helpt hij bij de formulering van het ideale kopersprofiel en de juiste onderhandelingsstrategie. Of hij gaat op zoek naar de beste kandidaten en begeleidt belangrijke onderhandelingen.

Let op! Eén en dezelfde adviseur voor zowel koper als verkoper is een doodzonde.
Let op! Het beroep van overnameadviseur is (nog) niet beschermd. Kwalificaties of certificaten zijn niet verplicht. Iedereen kan bij wijze van spreken een koperen bord naast de deur hangen en starten.

De accountant

Tijdens een overdracht laten ondernemers zich vaak al in een vroeg stadium adviseren door hun accountant. Niet verwonderlijk, want hij kent de (onderneming)cijfers en is op de hoogte van de bedrijfsontwikkelingen in de laatste jaren. In de voorbereidende fase is de accountant vaak klankbord en vertrouwenspersoon. Verder kan hij het traject inhoudelijk begeleiden. Zijn specifieke bedrijfskennis geeft de accountant soms een rol als coach en procesbegeleider.

Let op! Ook een accountant weet niet alles, al wekt hij graag de indruk van wel. Schakel als het bijvoorbeeld om contracten gaat liever een jurist in. Dat scheelt veel tijd en moeite.

De bank

Ook een bank kan u helpen bij de overname. Vooral als het gaat om de inventarisatie van mogelijke kopers. De bank geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden. Zo kunnen kandidaten komen uit de eigen familie of organisatie en zijn particuliere of juist strategische kopers. Met een onafhankelijke bankadviseur wordt helder en duidelijk vastgesteld in welke kringen de beste overnemende partij zich bevindt. Bovendien helpt de bank graag met de financiering van de overdracht en de ‘estate planning’.

De jurist/ advocaat

Na de eerste contacten met potentiële kopers breken spannende tijden aan: het begin van de onderhandelingen. Hoe wordt gereageerd op de verkoopprijs? Zien beide partijen bijvoorbeeld de strategische voordelen? Welke rol heb je na de feitelijke overdracht? Zomaar wat vragen waar een jurist/ advocaat goed van pas komt. Ook overziet hij als deskundige de mogelijke complicaties van verschillende afspraken en kan deze in een sluitende overeenkomst gieten. Zijn expertise is bij de intentieonderhandelingen zelfs bijna onmisbaar.

Let op! De uitkomsten van deze gesprekken zijn minder vrijblijvend dan ze lijken; een verklaring kan juridisch verstrekkende gevolgen hebben.

Tip! Uw contracten laten beoordelen door een (bedrijfs)jurist is relatief gezien niet al te duur en geeft direct inzicht in eventuele contractuele obstakels, bijvoorbeeld in het huurcontract, die uit de weg moeten worden genomen om de verkoop te versoepelen.

De fiscalist

De fiscale aspecten bij een overname spelen natuurlijk een hele grote rol. Veel hangt af van de definitieve afrekening. Maar ook de (familie-)relatie tussen verkoper en koper is cruciaal. Zeker als het gaat om de fiscale afspraken. Wie dat goed regelt heeft daar veel profijt van. Daarom is het advies van een fiscalist eigenlijk altijd aan te raden. Aan de ene kant zorgt hij dat fiscale hobbels eenvoudiger worden genomen, terwijl hij aan anderzijds alle mogelijkheden zo optimaal mogelijk weet te benutten.

De notaris

Een overdracht is een combinatie van fiscaaljuridische en persoonlijke kwesties. Op beide terreinen heeft een notaris specifieke kennis. Zo weet hij welke keuze in financiële regelingen mogelijk zijn op basis van de gekozen ondernemingsvorm en kan hij de (aandelen)overdracht begeleiden. Hij heeft inzicht in de belasting over de stakingswinst na de overdracht. Maar hij neemt ook persoonlijke aspecten onder de loep die een rol kunnen spelen. Denk bijvoorbeeld aan regels rond het huwelijk of eventuele erfrechtelijke aanspraken na overlijden.

Uit: De Zaak Themapocket Bedrijfsoverdracht Leidraad voor de (ver)koper

Nieuwsgierig geworden naar wat de actuele waarde is van jouw bedrijf? Bereken gratis de waarde van jouw bedrijf en doe er je voordeel mee!

Lees ook…
De verkoop van een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) is ingewikkelder dan van bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv). Hier zetten we…
Een bedrijf kopen of verkopen is voor de meeste ondernemers een enorme mijlpaal. Naast alle zakelijke aspecten komen er vaak emoties bij kijken. In dit…
Als je een bedrijfswoning overbrengt naar jouw privévermogen, moet je afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de…
Als je met jouw bedrijf stopt of het overdraagt, moet je normaal gesproken met de Belastingdienst afrekenen over de stakingswinst. Maar als je…
Je wilt een bedrijf overnemen en vraagt je af: hoe ga ik de bedrijfsovername financieren? Je hebt verschillende mogelijkheden. Welke optie het beste…
Bedrijfsoverdracht vindt om uiteenlopend redenen plaats, bijvoorbeeld om te groeien, te diversifiëren, te herstructureren of om de eigenaar de kans te…