Categorieën

Je overweegt de overname van een bedrijf, maar je hebt nog geen helder zicht op wat een overnameproces allemaal met zich meebrengt? Dit eerste, beknopte stappenplan helpt je op weg. Wat moet je doen, waar moet je op letten, en wat zijn in eerste instantie de valkuilen?

Wat is jouw bedrijf waard? Start de gratis Brookz Waardescan, krijg snel inzicht in de actuele waarde van je bedrijf en doe er je voordeel mee!

Inhoudsopgave

Stap 1: Maak een profielschets

Begin je zoektocht niet voordat je een duidelijk profiel hebt gemaakt van het bedrijf dat je wil overnemen. Beantwoord minimaal de volgende vragen:

  • In welke markt/bedrijfstak is de onderneming actief?
  • Waaruit bestaan die activiteiten?
  • Wat is de omvang van de onderneming?
  • Wat verlang je van de bedrijfscultuur?
  • Wat zijn je financiële mogelijkheden/criteria?

Stap 2: Verken de markt 

Ofwel: ‘Wat is er beschikbaar dat voldoet aan mijn profielschets?’. Laat je speurtocht naar een geschikte kandidaat uitwaaieren over zoveel mogelijk kanalen. Contacteer niet alleen fusie– en overnamebureaus, maar ook banken en accountantskantoren en doorzoek internetdatabanken. 

Op zoek naar een bedrijf? Bekijk onderstaande bedrijven. Deze staan sinds kort te koop. Reageer kosteloos op interessante profielen en kom direct in contact met de verkoper.  

Stap 3: Win informatie in 

Na een marktverkenning zal je ook informatie moeten inwinnen over potentiële overnamekandidaten en de markt/bedrijfstak waarin zij actief zijn. Maak daarbij gebruik van zoveel mogelijk bronnen, bijvoorbeeld met behulp van vaktijdschriften, jaarverslagen, brancheorganisaties of marktonderzoekbureaus.

Stap 4: Schakel een adviseur in

Een bedrijfsovername is een ingewikkeld proces dat staat of valt met een goede voorbereiding. Hoe ervaren ook, weinig ondernemers zullen álle kennis paraat hebben om elke fase van de overname zonder problemen te doorlopen. Extern advies is, met andere woorden, onontbeerlijk. Zoek daarom een partner die je ondersteunt in de verschillende fasen van een bedrijfsovername. Informeer bij branchegenoten naar positieve ervaringen met adviesbureaus.

Stap 5: Benader een kandidaat

Als je een bedrijf op het oog hebt dat niet expliciet aanwezig is op de overnamemarkt, zal je omzichtig te werk moeten gaan. Informeer eerst of er interesse bestaat voor een gesprek over een mogelijke samenwerking. Is het antwoord positief, bereid je dan voor op een ontmoeting waarbij je een zwaar beroep zult moeten doen op al je zintuigen. Is je gesprekspartner werkelijk geïnteresseerd in samenwerking of is dit voor hem louter een vrijblijvende bijeenkomst. Bestaat er interesse voor een overname? Klikt het tussen jou en je gesprekspartner?

Stap 6: Onderhandel

Als je een onderneming koopt, kan je voor de noodzakelijke waardebepaling gebruikmaken van een aantal methoden. Maar let op: een standaardmethode bij het bepalen van de koopsom bestaat niet. Winst- en verliescijfers zijn belangrijk, maar ook gevoelsmatige onderdelen als bijvoorbeeld goodwill spelen een rol. Onderhandelen over het transactiebedrag is een kwestie van geven en nemen, niet van rigide vasthouden aan de uitkomst van een waardebepaling methodiek. Let op: Voordat je gaat onderhandelen, moet je zekerheid hebben van deelname van je financiers.

Stap 7: Leg garanties vast 

Hou je verre van contracten zonder voldoende garanties. Fiscale garanties, balansgaranties, milieugaranties – het zijn allemaal zaken die je moet vastleggen. Beding ook een heldere claimprocedure in het contract. Je kan bijvoorbeeld met je onderhandelingspartner overeenkomen dat je een deel van de overnamesom overmaakt naar een geblokkeerde rekening. Op die manier is de mogelijkheid tot een claim zeker gesteld.    

Nieuwsgierig geworden naar wat de actuele waarde is van jouw bedrijf? Bereken gratis de waarde van jouw bedrijf en doe er je voordeel mee!

Lees ook…
i.s.m.
Een veelgehoorde vraag van ondernemers is: wanneer is het een goed moment om mijn bedrijf te verkopen? Dat is van veel factoren afhankelijk, maar om…
Je wilt een bedrijf overnemen en vraagt je af: hoe ga ik de bedrijfsovername financieren? Je hebt verschillende mogelijkheden. Welke optie het beste…
De verkoop van een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) is ingewikkelder dan van bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv). Hier zetten we…
Bedrijfsoverdracht vindt om uiteenlopend redenen plaats, bijvoorbeeld om te groeien, te diversifiëren, te herstructureren of om de eigenaar de kans te…
Als je met jouw bedrijf stopt of het overdraagt, moet je normaal gesproken met de Belastingdienst afrekenen over de stakingswinst. Maar als je…
De overname van een familiebedrijf – aan andere familieleden of aan een derde partij buiten de familie – is een delicaat proces en vraagt een goede…