Per 1 juli 2011 zijn de regels voor de btw die u moet betalen voor het privé-gebruik van een zakelijke auto veranderd. Lees hier wat de gevolgen zijn.

Privé-gebruik zakelijke auto en de btw

Rijdt u of uw werknemers ook privé in een personenauto of bestelauto die tot uw bedrijfsvermogen behoord? Dan kunt u de btw op aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken als de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto’s.

Over het privé-gebruik moet u echter wel btw betalen.

De regels hiervoor zijn veranderd per 1 juli 2011. De btw-heffing is vanaf die datum niet meer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling en onttrekking in de loon- en inkomstenbelasting.

Nieuwe regels

De te betalen btw wordt bepaald door de keuze om een kilometeradministratie bij te houden of niet.

Wél kilometeradministratie

1. Als u een sluitende kilometeradministratie bijhoudt, dan kunt u aan de hand daarvan de verhouding tussen zakelijk en privégebruik berekenen. U betaalt dan btw over het werkelijke privé-gebruik van de auto. Woon-werkverkeer geldt daarbij zowel voor uzelf als uw personeel als privégebruik.

Géén kilometeradministratie

2. Houdt u geen kilometeradministratie bij? Dan moet u het privégebruik vaststellen op 2,7% van de catalogusprijs (nieuwprijs) van de auto, inclusief btw en bpm.

Gevolgen

– Voor 2011 betekent dit dat u van 1 januari tot en met 30 juni de btw volgens de oude regels berekent.

Van 1 juli tot en met 31 december past u de nieuwe regels toe.

– Jonge klassiekers: Het rijden in een auto van 15 jaar of ouder (een jonge klassieker) kan hierdoor aanzienlijk duurder worden, omdat nu moet worden gerekend met de catalogusprijs en niet de waarde in het economisch verkeer.

Voorbeeld

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 25.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé, maar hebt geen sluitende kilometeradministratie. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 25.000 = € 675 btw betalen. U betaalt deze btw bij de laatste aangifte van het jaar.

Voor het jaar 2011 past u deze regeling toe over de periode 1 juli tot en met 31 december. Dat komt neer op: 184/365 x € 675 = € 340.

De btw voor de periode 1 januari tot en met 30 juni berekent u op basis van de oude regels.

Bron: Belastingdienst

Tip: Werknemers door laten werken na hun pensioen
Met deze krappe arbeidsmarkt wil je jouw ervaren werknemer misschien door laten werken na zijn pensioen. Dan kan via de de populaire Doorwerkregeling. Dit en meer op Ideale later.
Hoe ver ben jij met automatiseren?
Het MKB is vaak (te) veel tijd kwijt aan administratieve taken en mist actueel inzicht. Wat is jouw automatiseringsbehoefte? Ontvang direct jouw resultaten.
Lees ook…
Goed nieuws! Ondernemers die door corona in de knel zijn gekomen en schulden hebben opgebouwd, krijgen meer lucht van de Belastingdienst. Dit doet de…
De jaarwisseling is in zicht. De tijd van het jaar waarin we allemaal een beetje extra lief voor elkaar zijn en de ander graag iets geven of in het…
Bijna iedereen zal ongetwijfeld wel eens van bijtelling hebben gehoord. Het is verstandig om je eens te verdiepen in de regelgeving, zodat je weet wat…