Categorieën

De btw die andere ondernemers aan u in rekening brengen voor leveringen en diensten, mag u als voorbelasting aftrekken van de btw die u moet betalen. Onder voorwaarde dat u de goederen of diensten ook daadwerkelijk voor uw onderneming gebruikt.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat is niet als voorbelasting aftrekbaar?

Van de volgende kosten is de btw niet aftrekbaar:

  • Eten en drinken in horecagelegenheden;
  • Tabakswaren;
  • Goederen en diensten die u gebruikt voor het verrichten van vrijgestelde prestaties;
  • Goederen die u als relatiegeschenk cadeau doet;
  • Goederen en diensten ter vermeerdering van uw aanzien;

De btw die u betaalt over uitgaven voor giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen, is aftrekbaar tot een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per werknemer of relatie per boekjaar.

Let op: Kosten voor zaalhuur, overnachting e.d. zijn wel aftrekbaar!

Gemengde kosten

In beginsel zijn alle kosten die u voor uw onderneming maakt aftrekbaar. Maar voor een aantal goederen die u niet alleen voor uw onderneming, maar ook prive kunt gebruiken, heeft de fiscus echter speciale regels opgesteld. Om eindeloze discussies uit de weg te gaan, heeft de fiscus een lijst gemaakt van kosten die zowel een zakelijk als een prive-karakter hebben. Deze ‘gemengde kosten’ zijn beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekbeperking houdt in dat u slechts negentig procent van de kosten ten laste van de winst mag brengen. De regeling heeft echter geen invloed op de omzetbelasting. Voorzover de hierboven vermelde uitzonderingssituaties niet van toepassing zijn, kunt u de btw van de gemengde kosten volledig als voorbelasting aftrekken.

Vrijgestelde prestaties

Een aantal leveringen en diensten is vrijgesteld van omzetbelasting. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten die in verband staan met medische voorzieningen en bankactiviteiten, maar ook journalisten en vertalers vallen onder de vrijstelling. Vrijgestelde prestaties moeten niet verward worden met leveringen en diensten die onder het nultarief vallen. Ondernemingen die vrijgestelde leveringen en diensten verrichten hebben geen recht op vooraftrek over de aankopen, voorzover deze gebruikt worden voor het verrichten van vrijgestelde prestaties. U dient de voorbelasting naar gebruik te splitsen in een aftrekbaar en een niet-aftrekbaar deel.

U splitst als volgt:

  • Alleen gebruik voor belaste prestaties: wel aftrek;
  • Alleen gebruik voor vrijgestelde prestaties: geen aftrek.

Gebruikt u goederen of diensten in uw bedrijf voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties, dan mag u alleen de voorbelasting aftrekken van de belaste prestaties. Aan de hand van de omzet die u met uw belaste en vrijgestelde prestaties heeft behaald, kunt u zelf de aftrekbare voorbelasting bepalen. Is het werkelijke gebruik een betere maatstaf, dan moet u uitgaan van het werkelijke gebruik.

Herrekening van aftrekbare voorbelasting

Een ondernemer die goederen en diensten voor zowel belaste als vrijgestelde prestaties gebruikt, moet rekening houden met herrekening van de aftrekbare voorbelasting. Wijkt het gebruik van de goederen of diensten op jaarbasis af van het verwachte gebruik bij aankoop, dan wordt de aftrekbare voorbelasting herrekend aan de hand van de gegevens voor het hele jaar.

Herrekening bij ingebruikneming
Voor de correctie op de aftrek van voorbelasting zijn de gegevens van het belastingtijdvak waarin de ondernemer de goederen is gaan gebruiken bepalend. De aftrek bij ingebruikneming moet aan het einde van het jaar waarin u het pand hebt betrokken, worden herrekend aan de hand van de gegevens voor het hele jaar.

Onroerend goed wordt na het jaar van ingebruikneming nog 9 jaar gevolgd. Aan elk jaar wordt een tiende deel van de voorbelasting toegerekend. Is de verhouding belast/vrijgesteld gebruik in een bepaald jaar anders dan in het jaar van ingebruikneming, dan moet een tiende deel van de voorbelasting worden herzien. Wij spreken dan over een verschil van 10 percent of meer.

Roerend goed wordt na het jaar van ingebruikneming slechts 4 jaar gevolgd. Aan elk jaar wordt een vijfde deel van de voorbelasting toegerekend.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Van kleine eenmanszaken tot grote bv’s: elke ondernemer heeft zijn eigen fiscale uitdagingen en kansen. In dit artikel duiken we in de wereld van…
Ook als ondernemer kom je er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via drie…
Je bent ondernemer en geeft graag iets aan de maatschappij of de volgende generatie. Dat kan door geld te doneren aan een goed doel of een sportclub te…
Veel zzp’ers werken vanuit huis. Maar hoe zit het met de kosten die hiermee samenhangen? Van een internetaansluiting tot verwarming en de inrichting…
De btw-aangifte is verplicht als je ondernemer bent voor de omzetbelasting. De aangifte kan per maand zijn, per kwartaal of soms per jaar. Bovendien is…
Wanneer je als ondernemer een investering doet, kan je investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je een hoop geld…