Categorieën

In box 2 gaat het over belasting over aanmerkelijk belang. In 2023 is het tarief 26,90%. Vanaf 2024 zijn er twee tariefschijven: tot € 67.000 betaal je 24,5 % belasting (eerste tariefschijf) en 31 % voor alles daarboven (tweede tariefschijf). Wanneer heb je aanmerkelijk belang en hoeveel belasting moet je betalen? Ontdek hoe het zit.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Drie boxen

De aangifte inkomstenbelasting bestaat uit drie boxen:

 • Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning
 • Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
 • Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Wanneer is er sprake van aanmerkelijk belang?

Je hebt een aanmerkelijk belang als je, eventueel samen met je fiscale partner, direct of indirect minimaal 5% hebt van:

 • de aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • de winstbewijzen van een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • de genotsrechten van de winstbewijzen of aandelen in een binnen- of buitenlandse vennootschap
 • het stemrecht in een coöperatie of vereniging op coöperatieve grondslag.

Je hebt ook een aanmerkelijk belang als je, eventueel samen met je fiscale partner, opties hebt om minimaal 5% van de aandelen te verwerven in een binnen- of buitenlandse vennootschap.

Een bewijs van een deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening geldt ook als aandeel in een vennootschap.

Twee soorten voordelen

Je kunt twee soorten voordeel hebben:

 • Reguliere voordelen, zoals dividend
 • Vervreemdingsvoordelen, zoals verkoopwinst op aandelen


Tarief box 2 nu en in 2024

Sinds 2021 staat het tarief in box 2 op 26,90%. Dus ook over je inkomsten uit 2022 en 2023 die in box 2 vallen betaal je dit tarief.

In 2024 worden er twee schijven geïntroduceerd. Dit betekent dat in box 2 24,5% belasting betaald moet gaan worden over de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon. Alles boven € 67.000 wordt tegen 31% belast.

Als je een fiscale partner hebt dan gaat het om jullie verzamelinkomen in box 2. Tot een bedrag van € 134.000 betaal je dan 24,5% aan belasting en boven de € 134.000 betaal je 31%.

De introductie van twee schijven in box 2 komt voort uit het Belastingplan 2023

De invoering van de twee schijven in box 2 moet ondernemers stimuleren om de winst vaker uit te keren, tegen het lagere belastingtarief. Op die manier vindt er minder uitstel van belasting plaats.

Je krijgt te maken met de belasting over aanmerkelijk belang als je eigenaar of mede-eigenaar (voor minstens 5%) bent van een bedrijf met een van de volgende rechtsvormen:

Ook als je een aanmerkelijk belang hebt in een buitenlandse vennootschap krijg je te maken met genoemde belasting.

 

Top 16 ZZP Belastingtips voor maximale belastingteruggave Whitepaper - Mockup

Whitepaper 16 Belastingtips

Top 16 ZZP Belastingtips voor maximale belastingteruggave. De belangrijkste atrekposten en toeslagen die elke zzp’er moet kennen.

 

Familie en aanmerkelijk belang

Als je fiscale partner ook aandelen heeft, dan telt dat mee voor de berekening van je aanmerkelijk belang.

Je hebt ook een aanmerkelijk belang als andere familieleden meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen, genotsrechten, opties of stemrecht hebben in dezelfde vennootschap. Dat zijn familieleden in de rechte lijn van jezelf en je fiscale partner: dus ouders, kinderen, kleinkinderen. En tevens de fiscale partners van deze familieleden. 

Neem bij de eigen berekening van het aanmerkelijk belang ook het eventuele inkomen uit aanmerkelijk belang van je minderjarige kind mee.

Hoe bereken je de belasting in box 2 over jouw aanmerkelijk belang?

 1. Ga eerst na hoeveel winst je hebt ontvangen uit aanmerkelijk belang.
 2. Geef bij je aangifte inkomstenbelasting onder ‘reguliere voordelen’ het bruto dividend aan.
 3. Kijk wat het belastingtarief is in box 2 voor het jaar waarover je aangifte doet. Eventueel ingehouden dividendbelasting wordt hiermee verrekend. Je geeft dit aan onder ‘te verrekenen ingehouden dividendbelasting’.


Wat te doen met voordelen uit aanmerkelijk belang in 2024?

Het huidige tarief in box 2 bedraagt 26,9% voor het gehele bedrag aan belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Voor een inkomen tot en met € 67.000 betekent dit dus vanaf 2024 een tariefsverlaging van 2,4%. Over het inkomen dat uitgaat boven de € 67.000 geldt een tariefstijging van 4,1%.

Welk belastingtarief voor jou beter uitpakt, hangt af van de hoogte van het aanmerkelijk belang.

Meer over bedrijfsbelasting:

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
Benieuwd of de relatiegeschenken die je aan klanten en opdrachtgevers geeft ook fiscaal aantrekkelijk zijn voor je onderneming? In dit artikel ontdek…
In 2024 daalt de mkb-winstvrijstelling van 14 naar 12,7 procent. Hierdoor gaan veel ondernemers meer belasting betalen. In dit artikel leggen we uit…
Je bent ondernemer en geeft graag iets aan de maatschappij of de volgende generatie. Dat kan door geld te doneren aan een goed doel of een sportclub te…
Bij een fiscaal partnerschap doe je samen met je fiscale partner gemeenschappelijk belastingaangifte. Voor een zzp’er of DGA kan dat flink wat…
Wanneer je als ondernemer een investering doet, kan je investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je een hoop geld…
Als ondernemer krijg je in Nederland te maken met arbeidskorting. Dit is een mooie meevaller: een verlaging op de inkomstenbelasting en premie…