Categorieën

Ontvang je rente, royalty’s of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden. Maar soms moet je ook bronbelasting betalen als jouw bedrijf rente en royalty’s betaalt aan een bedrijf in het buitenland. Wat staat er in de wet bronbelasting 2021? En hoeveel conditionele bronbelasting moet je betalen vanaf 2024?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wat is bronbelasting?

Bronbelasting is een vorm van dividendbelasting. Het grote verschil zit hem in de locatie. Als je in Nederland dividend ontvangt of uitkeert, betaal je dividendbelasting. De hoogte van deze belasting is in Nederland in 2023 15%. Dit percentage houd je in op de winstuitkering(en) die je doet en betaal je aan de Belasting.

Dividend uitkeren in het buitenland

Als je dividend, rente of royalty’s uitkeert aan een bedrijf of persoon in het buitenland moet je daarover ook belasting betalen in het betreffende land. Dan is er sprake van bronbelasting. Er wordt naderhand bepaald welk land recht heeft op de belasting. Soms kun je een deel of het gehele bedrag terugkrijgen vanuit het buitenland of verrekenen met je Nederlandse dividendbelasting.

Spaargeld in het buitenland

Stel je hebt een som geld in het buitenland op een rekening staan. Dan betaal je daar over dat geld rendement. Maar in Nederland betaal je hierover ook vermogensrendementsheffing. Dus twee keer belasting ingehouden. In zulke gevallen mag je de bronbelasting verrekenen met de vermogensrendementsheffing die je hier betaalt.

Wat houdt de wet Bronbelasting 2021 in?

In de Wet Bronbelasting 2021 staat dat je als onderneming extra bronbelasting moet betalen als je rente of dividend uitkeert aan een gelieerd bedrijf in het buitenland. Vanaf 2024 wordt deze wet aangevuld door de Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden.

Vanaf 2024 betaal je conditionele bronbelasting

Je betaalt dan bronbelasting als je vanuit Nederland dividend uitkeert aan:

  • Een gelieerde partij in een laagbelastend land (met een winstbelasting lager dan 9%) of een land dat op de EU-lijst staat van niet coöperatieve rechtsgebieden.
  • Hybride entiteiten en bij kunstmatige structuren die zijn bedoeld om Nederlandse bronbelasting op dividenden te ontwijken of er misbruik van te maken.

Hoe hoog is de conditionele bronbelasting?

Je moet de conditionele bronbelasting (tarief is gelijk aan het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting = 25,8 %) uiterlijk binnen een maand na afloop van het kalenderjaar (31 januari) aangeven en betalen. Je kunt aangifte doen met het ‘Aangifteformulier bronbelasting op renten en royalty’s’ van de Belastingdienst.

Er is wel een anti-cumulatieregeling die ervoor zorgt dat je opgeteld maximaal 25% aan bronbelasting betaalt over je beleggingsinkomsten.

Inhoudingsplichtige organisatie

De inhoudingsplichtige organisatie is de organisatie die de betaling doet. Als jij de betaling doet, houd je de belasting in op het moment dat de renten of royalty’s worden betaald. Je houdt de belasting in op het brutobedrag van de betaalde renten of royalty’s.

Wie is verantwoordelijk voor betalen van bronbelasting?

Je zult als Nederlandse organisatie zélf moeten toetsen of de Wet Bronbelasting 2021 jou verplicht tot het inhouden en afdragen van bronbelasting over een rente- of royaltybetaling.

Hoe kan je bronbelasting verlagen?

Als er bronheffing wordt ingehouden, mag je deze tot een bepaald maximum verrekenen in je belastingaangifte. Op de afrekening van je bank staat het bedrag aan bronheffing dat is ingehouden.

Wat gebeurt er als je geen buitenlandse bronbelasting betaalt?

Bij opzet bedraagt de boete 50% van de belasting die je opzettelijk hebt verzwegen. Bij grove schuld is dat 25%. Heb je opzettelijk of met grove schuld inkomen uit sparen en beleggen niet of onjuist aangegeven (box 3-inkomen)? Dan is de boete 150% van de belasting die je opzettelijk hebt verzwegen.

Kan ik teveel betaalde bronbelasting terugkrijgen?

Heb je meer bronbelasting betaald dan het afgesproken percentage? Dan kun je voor het teveel betaalde bedrag een verzoek tot teruggaaf indienen bij de belastingdienst van het betreffende verdragsland.

Welke belastingafspraken heeft Nederland met andere landen over bronbelasting?

Je hoeft maar 1 keer belasting te betalen over jouw inkomsten of vermogen. Heb je inkomsten uit het buitenland? Internationale afspraken bepalen in welk land je belasting betaalt. Is er een belastingverdrag, maar betaal je toch dubbele belasting? Dan kun je een onderlinge overlegprocedure starten. 

Verdragslanden waarmee Nederlandse belastingdienst afspraken heeft

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen afgesloten. In een belastingverdrag staat welk land belasting mag heffen over jouw inkomsten. Je hebt te maken met belastingverdragen als je woont of werkt buiten Nederland. Of als je zaken doet met het buitenland.

Regelgeving ter voorkoming van dubbele belasting

Als er geen belastingverdrag is, geldt het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. In dit besluit staat hoe Nederland dubbele belasting voorkomt als er geen belastingverdrag is. Dit geldt bijvoorbeeld bij inkomens uit ontwikkelingslanden.

Top 16 ZZP Belastingtips voor maximale belastingteruggave Whitepaper - Mockup

Whitepaper 16 Belastingtips

Top 16 ZZP Belastingtips voor maximale belastingteruggave. De belangrijkste atrekposten en toeslagen die elke zzp’er moet kennen.


Veelgestelde vragen

Heeft Nederland bronbelasting?

De Wet bronbelasting is ingevoerd per 1 januari 2021. Het tarief is gelijk aan het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting (in 2022 en 2023: 25,8%).

Is bronbelasting aftrekbaar?

Je kunt de buitenlandse bronbelasting verrekenen die is ingehouden op dividend, royalty’s of rente die je hebt ontvangen op jouw buitenlandse beleggingen. Vermeld bij Inkomsten het bedrag van de ontvangen dividend, royalty’s of rente.

Is bronbelasting hetzelfde als dividendbelasting?

Dividendbelasting wordt geheven op winstuitkeringen van bedrijven aan hun aandeelhouders in het land waar de winst wordt gemaakt, terwijl bronbelasting wordt ingehouden op bepaalde inkomsten voordat ze naar het buitenland worden overgemaakt. Dividendbelasting is gericht op de belasting van specifieke dividenden, terwijl bronbelasting een bredere categorie van inkomsten bestrijkt die naar het buitenland stromen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2024 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…
In box 2 gaat het over belasting over aanmerkelijk belang. In 2023 is het tarief 26,90%. Vanaf 2024 zijn er twee tariefschijven: tot € 67.000 betaal…
Als ondernemer krijg je in Nederland te maken met arbeidskorting. Dit is een mooie meevaller: een verlaging op de inkomstenbelasting en premie…
Een auto van de zaak is een mooi voordeel, maar hoe zit het met de belastingregels? Met een Verklaring geen privégebruik auto kun je de bijtelling…
Van kleine eenmanszaken tot grote bv’s: elke ondernemer heeft zijn eigen fiscale uitdagingen en kansen. In dit artikel duiken we in de wereld van…
Voor directeur-grootaandeelhouders is het niet meer mogelijk om geld te lenen uit de eigen bv of nv zonder daar direct belasting over te betalen. De…