Niet alle kleding die op het werk wordt gedragen wordt gezien als werkkleding en mag zomaar belastingvrij worden vergoed. De Belastingdienst maakt onderscheid tussen verschillende soorten werkkleding: kleding op de werkplek, kleding als ARBO-verstrekking, kleding als product uit eigen bedrijf en uniforme kleding.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Criteria voor werkkleding

Kleding die expliciet vereist is voor het uitoefenen van het beroep telt als werkkleding en mag dus belastingvrij worden vergoed. Witte doktersjassen, een koksschort, speciaal schoeisel met stalen neuzen en veiligheidshelmen bijvoorbeeld.
Kleding wordt pas gezien als werkkleding als het uitsluitend geschikt is om op het werk te dragen. Een maatpak telt niet mee, omdat dit ook privé op een nette gelegenheid kan worden gedragen. Volgens dit principe tellen ook de sportschoenen van de voetbaltrainer niet als werkkleding. Hij kan ze immers ook in zijn vrije tijd aan. Werkkleding telt absoluut als werkkleding als het is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan het bedrijf gebonden beeldmerken (logo’s) met een (gezamenlijke) oppervlakte van minimaal zeventig centimeter.

Kleding op de werkplek

Kleding die alleen op de werkplek wordt gedragen, mag ook belastingvrij worden verstrekt. De kleding moet aan het einde van de werkdag op de werkplek achterblijven om hiervoor in aanmerking te komen. Let op: Het is niet de bedoeling dat het personeel de kleding op weg naar huis draagt, zich omkleedt en de kleding de volgende dag weer mee terug neemt, zoals spelers van een voetbalteam deden met hun officiële kostuums. Ook mag het personeel de kleding niet thuis wassen, dit is een taak voor de werkgever. De Belastingdienst kan om bewijs vragen dat de kleding inderdaad de werkplek niet verlaat. Denk bijvoorbeeld aan een alinea in de personeelsgids of een ondertekende verklaring van elke personeelslid. Lees meer hierover in: De personeelsgids: dit zet u er in »

Kleding als ARBO-verstrekking

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet kan bepaalde kleding die niet als werkkleding wordt beschouwd, vrij worden verstrekt. De vijf criteria waar aan moet worden voldoen, zijn:

 • de werkgever moet een ARBO-plan hebben;
 • de kledingverstrekking maakt daar, mede gelet op de eigenschappen van de kleding, in redelijkheid deel van uit;
 • de kleding wordt voornamelijk onder werktijd gedragen;
 • de werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen;
 • er is geen sprake van een aanmerkelijk privé-besparing van de werknemer. De privébespraring is minder dan € 454,- .

Kleding als product uit eigen bedrijf

Onder bepaalde omstandigheden kunt u kleding van het eigen bedrijf die u zelf produceert gedeeltelijk vrij vergoeden of verstrekken aan uw personeel. De criteria zijn:

 • er is geen sprake van een branchevreemd product. De kleding die u aan uw personeel verstrekt, past in de lijn van kleding die u produceert. Als u alleen T-shirts produceert, kunt u dus geen gympen schenken;
 • het product komt uit het eigen bedrijf of van een met de werkgever verbonden vennootschap;
 • de korting bedraagt maximaal 20% van de waarde in het economische verkeer van de aangeschafte producten met een maximum van € 475,- per kalenderjaar.

Uniforme kleding

Uniforme kleding mag ook vrij worden vergoed. Hierbij gaat het om kleding die door (een bepaalde categorie) werknemers wordt gedragen en die door derden wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep. Bij de beoordeling of kleding geldt als uniform gaat het vooral om de herkenbaarheid van de kleding in relatie tot de dienstbetrekking.

Ter verduidelijking:

 • Kleding in uitbundige bedrijfskleuren zal al snel onder het begrip werkkleding vallen.
 • Kleding die ook privé wordt gedragen, valt hier niet onder. Denk aan de sportschoenen van de gymleraar of het zwarte pak van de dominee.
 • Extra stevige kleding die ook buiten het bedrijf gedragen kan worden, wordt niet gezien als werkkleding.
 • Kleding die sterk lijkt op in gewone winkels verkrijgbare kleding, zoals sweaters en bodywarmers, zal niet gauw als werkkleding worden aangemerkt. Zodra er onvoldoende sprake is van herkenbaarheid van de kleding in relatie tot de dienstbetrekking valt kleding niet onder werkkleding.
 • Kleding met karakteristieke elementen of beeldmerken van de onderneming wordt gezien als werkkleding. Ook als er geen sprake is van een gezamenlijke oppervlakte van tenminste zeventig vierkante centimeter. De associatie van de kleding met het beroep van de werknemer is dan eerder gemaakt dan zonder beeldmerk het geval zou zijn geweest.

Goed om te weten

 • Doet u uw personeel een kledingstuk cadeau dat niet tijdens het werk hoeft te worden gedragen, dan wordt dit cadeau belast. Ook al staat er een bedrijfslogo van zeventig vierkante centimeter op. Het gaat erom dat het kledingstuk als werkkleding kan worden gekwalificeerd en dat is in dit geval niet zo.
 • Vergoedingen voor het onderhouden en reinigen van werkkleding zijn onbelast.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
2024 brengt nogal wat veranderingen in de wereld van belastingen. Van wijzigingen in box 1 tot nieuwe regels voor directeuren-grootaandeelhouders en…
Van sportabonnementen tot kerstpakketten en een vergoeding voor thuiswerken. Met de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever bepalen wat je…
Internationaal zakendoen opent deuren naar onbegrensde mogelijkheden, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. In dit artikel duiken we in de…
In dit artikel duiken we in de wereld van de zelfstandigenaftrek. Wat is het precies? Hoeveel kun je besparen? En wat betekent de verdere afbouw van de…
Als ondernemer in de transportsector is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende autobelastingen in Nederland, zoals de belasting…
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt ondernemers flinke belastingvoordelen bij het erven of schenken van aandelen van een vennootschap. In dit…