Als ondernemers op hun autokosten kunnen besparen, zullen ze dat niet laten. Het drukken van de bijtelling staat daarbij hoog op de agenda. Vijf vragen die de adviseurs van De Zaak hierover kregen, inclusief de juiste antwoorden.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

1. Ik heb begrepen dat de bijtelling voor oudere auto’s niet geldt voor de catalogusprijs, maar voor de economische waarde. Is het voor het verkrijgen van een lagere bijtelling interessant om in een auto ouder dan 15 jaar te rijden?

Voor oldtimers (auto’s ouder dan 15 jaar) bestaat een apart regime. In deze gevallen wordt uitgegaan van de dagwaarde en niet van de catalogusprijs. Verzekeringsmaatschappijen die veel oldtimers in portefeuille hebben, zijn vaak goed op de hoogte van die dagwaarde. Let op: het is niet per definitie zo dat een oldtimer minder waard is dan dat deze ooit heeft gekost. Zeker bij echte klassiekers (auto’s ouder dan een kwart eeuw) wil de dagwaarde de catalogusprijs van vroeger nog wel eens overstijgen.

2. Ik wil de auto die op de zaak staat privé aanschaffen. Vervolgens wil ik in die auto de zakelijke kilometers blijven rijden en declareren aan mijn bedrijf. Stopt de bijtelling onmiddellijk op het moment dat de auto privé wordt aangeschaft?

Ja, die stopt inderdaad. De auto kan voor de dagwaarde worden overgenomen. Voorwaarde is dat er een rekening moet worden ingediend door de directeur/eigenaar bij het bedrijf met uiteraard een datum. De Belastingdienst kan dan zien wanneer de nieuwe situatie is ingegaan. Let op: het is verstandig om dit eerst te overleggen met uw accountant/belastinginspecteur, want tussentijds ‘heen en weer schuiven’ wordt doorgaans niet zomaar geaccepteerd.

3. Wij hebben drie bestelauto’s met verschillende chauffeurs. Hoe zit dat met de bijtelling?

Bij elke bestelauto met minimaal twee wisselende chauffeurs, waarbij de wisselingen voortvloeien uit de aard van de werkzaamheden, kan de werkgever volstaan met een zogenoemde eindheffing. Deze eindheffing is € 300,- per jaar per voertuig, te verrekenen aan het eind van het jaar. Hiervoor hoeft geen kilometeradministratie te worden bijgehouden.

4. Voorheen was de bijtelling van een bestelauto met grijs kenteken gebaseerd op de aanschafwaarde exclusief BPM. Hoe zit dat nu?

Sinds 1 juni 2005 wordt voor een bestelauto (tot 3500 kilogram) met grijs kenteken bijtelling geheven van de catalogusprijs inclusief de BPM. En dit kan dus behoorlijk in de papieren gaan lopen.

5. Mijn auto is langdurig defect. De leasemaatschappij stelt gedurende deze periode een vervangende auto ter beschikking. Welke auto moet worden aangehouden voor de bijtelling?

Zolang de leaseauto ter beschikking staat van de werknemer geldt de fiscale bijtelling van die betreffende leaseauto. Ook als de auto in reparatie is. Als de auto wordt gestolen, loopt het leasecontract meestal nog twee maanden door en wordt een vervangende auto ter beschikking gesteld. De leaseauto staat dan niet meer ter beschikking van de werknemer en dus telt de vervangende auto voor de bijtelling.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Vanaf 1 januari 2023 treden weer een flink aantal nieuwe wetten en nieuwe regels in werking waarmee zelfstandig ondernemers te maken krijgen. We zetten…
Veel zzp’ers werken vanuit huis. Maar hoe zit het met de kosten die hiermee samenhangen? Van een internetaansluiting tot verwarming en de inrichting…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
In box 2 gaat het over belasting over aanmerkelijk belang. In 2023 is het tarief 26,90%. Vanaf 2024 komen er twee tariefschijven: tot € 67.000 betaal…
Erfbelasting is een complex en gevoelig onderwerp in Nederland. Het betreft de belasting die wordt geheven over vermogen dat wordt verkregen na…
Als ondernemer in de transportsector is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende autobelastingen in Nederland, zoals de belasting…