Ben je mkb'er en gaat minimaal zeven procent van jouw omzet naar energiekosten? Dan ben je een energie intensieve mkb-onderneming en kom je vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Inhoudsopgave

Via deze regeling tegemoetkoming energiekosten krijgen energie intensieve bedrijven een deel van het bedrag dat ze meer zijn gaan betalen voor energie teruggestort.

Wat is TEK?

TEK is een regeling tegemoetkoming energiekosten waarmee energie intensieve bedrijven een deel van het bedrag dat ze meer zijn gaan betalen voor energie teruggestort kunnen krijgen.

Heb je een energie-intensief bedrijf? Dan krijg je mogelijk een tegemoetkoming energiekosten TEK. Daarnaast trekt het kabinet meer geld uit om te stimuleren dat bedrijven verduurzamen.

Deze tegemoetkoming energiekosten wordt berekend aan de hand van een drempelprijs van € 1,19 per m³ gas en € 0,35 per kWh elektriciteit.

Betaal jij volgens jouw energiecontract meer dan deze bedragen? Dan krijg je hier vijftig procent van terug, tot een maximumbedrag van 160.000 euro.

Tip: Wist je dat de vaste energiecontracten waarschijnlijk in april weer terugkeren? Meld je aan voor het Energie Alert 2023 van De Zaak en ontvang als eerste een seintje als dit gebeurd + ontvang direct de beste aanbieding in de markt, zowel voor zakelijk als voor privé.

Voorwaarden TEK

 • Voor mkb ondernemingen waarvan minimaal 7 procent van de omzet naar energiekosten gaat
 • Je bedrijf voldoet aan de Europese mkb definitie
 • Je hebt minder dan 250 werknemers
 • Je jaaromzet is maximaal € 50 miljoen
 • Je jaarbalans is maximaal € 43 miljoen
 • Je bedrijf staat ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Je hebt een zakelijk energiecontract op naam van je bedrijf.
 • Je bent je bedrijf vóór 2023 gestart.

Energie-intensiteitseis van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Met de energie-intensiteitseistoetst de RVO of jouw energiekosten minimaal 7% van je omzet bedragen. Want alleen dan voldoe je aan voorwaarden TEK.

De RVO bepaalt vooraf of je aan deze eis voldoet. Dit gaat als volgt:

 • Van jouw netbeheerder ontvangt de RVO een schatting van het jaarverbruik van jouw onderneming. Voor gas is dat het standaardjaarverbruik (SJV) in m³ en voor elektriciteit de standaardjaarafname (SJA) in kWh.
 • De RVO rekent met een gemiddelde prijs van energie van het 4e kwartaal van 2022. Dit is de modelprijs 2022. Er is een modelprijs voor gas en een modelprijs voor elektriciteit.
 • Deze modelprijzen zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld op € 2,41 per m³ gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.

Hoe wordt jouw energie-intensiteit berekend?

 • Berekening gas: (standaard verbruik) x (modelprijs gas)
 • Berekening elektriciteit: (standaard jaarafname – standaard jaarinvoeding) x (modelprijs elektriciteit)
 • (uitkomst gas + uitkomst elektriciteit) : jouw omzet over 2022 x 100%
 • Het percentage dat hieruit komt, moet minimaal 7 zijn.
 • rekenvoorbeelden energie-intensiteit

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Heb je al een tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op jouw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die je in november en december hebt gekregen van je energieleverancier.
 • Levert jouw onderneming elektriciteit terug aan het net? Dan ontvangt de RVO van jouw netbeheerder ook de standaardjaarinvoeding (SJI). Dit is de hoeveelheid energie die je gemiddeld per jaar teruglevert. Dit gaat van jouw verbruik af.

Subsidiebasis

 • Omdat deze regeling onder de Europese staatssteunregels valt, kijkt de RVO naar het totaalbedrag per onderneming (of per groep), niet per energiecontract of per locatie.
 • Je ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven worden de drempelprijs genoemd. De energiekosten tot aan de drempelprijs draag je volledig zelf.
 • Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.

Zo berekent RVO de TEK-subsidie voor jouw onderneming

Voor TEK gelden maximale bedragen per m³ gas en kWh elektriciteit*.

 • Gas Drempelprijs: € 1,19 Maximale prijs: € 3,19
 • Elektriciteit Drempelprijs: € 0,35 Maximale prijs:  € 0,95

Voor gas wordt nooit meer vergoed dan € 2,00 per m³ (€ 3,19 – € 1,19 per m3).
Voor elektriciteit is dit nooit meer dan € 0,60 per kWh (€ 0,95 – € 0,35 per kWh).

Jouw tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van € 2,00 per m³ gas en € 0,60 per kWh elektriciteit.

Let op!

Om jouw definitieve TEK-subsidie te berekenen gebruikt de RVO de gemiddelde energietarieven in 2023. Deze worden de modelprijs van 2023 genoemd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent deze tarieven achteraf. Dit doet zij in begin 2024.

Deze cijfers zijn nu dus nog niet bekend. Bovendien is het onduidelijk hoe de energieprijs zich de komende maanden ontwikkelt.

De definitieve subsidie is vooraf daarom niet met zekerheid te bepalen. Het gaat om een schatting. Om het risico dat je achteraf moet terugbetalen zo klein mogelijk te houden, is het voorschot op 50% gezet.

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.Wanneer TEK aanvragen?

De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is open voor aanvragen van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur.

Energie intensieve mkb-ondernemingen vragen met terugwerkende kracht de tijdelijke tegemoetkoming aan over de periode november 2022 tot en met december 2023. Je kunt 1 aanvraag indienen voor deze hele periode via een knop op de website van de RVO.

Wat meesturen bij je aanvraag?

 • Een verklaring over de behaalde omzet in 2022 van jouw mkb-onderneming (of van alle verbonden mkb-ondernemingen samen);
 • Een verklaring dat de onderneming geen vast contract heeft bij een energieleverancier waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling.
  Dit geldt alleen als dit contract is ingegaan voor 1 november 2022 en eindigt na 31 december 2023.
 • Een verklaring van de financiële steun die vanuit het Tijdelijk crisiskader al is verstrekt aan jouw onderneming (of aan de verbonden ondernemingen als er sprake is van een groep).
 • Ben je failliet gegaan? Is surseance (uitstel) van betaling aangevraagd? Of ben je gestopt met je onderneming? Dan stuur je een verklaring mee waarin wordt aangegeven per wanneer dit gebeurde of wanneer je de bedrijfsvoering staakte.
 • Bedraagt het subsidiebedrag € 125.000 of meer? Dan lever je ook een accountantsverklaring aan van een accountant of accountant-administratieconsulent.

Wil je als ondernemer nog meer weten over energie en aftrekposten? Lees dan hier verder

Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
Duurzaamheid: we komen er niet meer onderuit. Gelukkig ziet een groot aantal bedrijven dat ook in en kiezen ze voor overstappen naar duurzame energie….
Als je ondernemer bent, verbruik je vrijwel altijd energie bij je bedrijfsvoering. Energiekosten voor gas en stroom vormen dus een deel van je…
De ontwikkelingen op de energiemarkt volgen elkaar in rap tempo op en prijzen rijzen de pan uit. In juli 2022 werd de energiebelasting voor huishoudens…
Het kabinet is eind 2022 gekomen met een pakket van maximaal € 3,1 miljard voor middelgrote en kleine bedrijven die veel energie verbruiken. Hoe kom…
Staat duurzaamheid hoog op de agenda en investeer je in duurzame energie of ben je dit van plan? Dan is het belangrijk om alles te weten over de…
Bedrijven en instellingen zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Geldt die…