Categorieën

Ben je mkb'er en gaat minimaal zeven procent van jouw omzet naar energiekosten? Dan ben je een energie intensieve mkb-onderneming en kom je vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Heb jij het juiste energiecontract voor je onderneming? Kies zekerheid voor thuis of op kantoor en ontvang tot €400,- korting. 

Inhoudsopgave

Via deze regeling tegemoetkoming energiekosten krijgen energie intensieve bedrijven een deel van het bedrag dat ze meer zijn gaan betalen voor energie teruggestort.

Wat is TEK?

TEK is een regeling tegemoetkoming energiekosten waarmee energie intensieve bedrijven een deel van het bedrag dat ze meer zijn gaan betalen voor energie teruggestort kunnen krijgen.

Heb je een energie-intensief bedrijf? Dan krijg je mogelijk een tegemoetkoming energiekosten TEK. Daarnaast trekt het kabinet meer geld uit om te stimuleren dat bedrijven verduurzamen.

Deze tegemoetkoming energiekosten wordt berekend aan de hand van een drempelprijs van € 1,19 per m³ gas en € 0,35 per kWh elektriciteit.

Betaal jij volgens jouw energiecontract meer dan deze bedragen? Dan krijg je hier vijftig procent van terug, tot een maximumbedrag van 160.000 euro.

Voorwaarden TEK

 • Voor mkb ondernemingen waarvan minimaal 7 procent van de omzet naar energiekosten gaat
 • Je bedrijf voldoet aan de Europese mkb definitie
 • Je hebt minder dan 250 werknemers
 • Je jaaromzet is maximaal € 50 miljoen
 • Je jaarbalans is maximaal € 43 miljoen
 • Je bedrijf staat ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Je hebt een zakelijk energiecontract op naam van je bedrijf.
 • Je bent je bedrijf vóór 2023 gestart.

Energie-intensiteitseis van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Met de energie-intensiteitseistoetst de RVO of jouw energiekosten minimaal 7% van je omzet bedragen. Want alleen dan voldoe je aan voorwaarden TEK.

De RVO bepaalt vooraf of je aan deze eis voldoet. Dit gaat als volgt:

 • Van jouw netbeheerder ontvangt de RVO een schatting van het jaarverbruik van jouw onderneming. Voor gas is dat het standaardjaarverbruik (SJV) in m³ en voor elektriciteit de standaardjaarafname (SJA) in kWh.
 • De RVO rekent met een gemiddelde prijs van energie van het 4e kwartaal van 2022. Dit is de modelprijs 2022. Er is een modelprijs voor gas en een modelprijs voor elektriciteit.
 • Deze modelprijzen zijn door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld op € 2,41 per m³ gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.

Hoe wordt jouw energie-intensiteit berekend?

 • Berekening gas: (standaard verbruik) x (modelprijs gas)
 • Berekening elektriciteit: (standaard jaarafname – standaard jaarinvoeding) x (modelprijs elektriciteit)
 • (uitkomst gas + uitkomst elektriciteit) : jouw omzet over 2022 x 100%
 • Het percentage dat hieruit komt, moet minimaal 7 zijn.
 • rekenvoorbeelden energie-intensiteit

Aanvullende subsidievoorwaarden

 • Heb je al een tegemoetkoming gekregen door het prijsplafond? Dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op jouw TEK-subsidie. Dit geldt ook voor de € 190 die je in november en december hebt gekregen van je energieleverancier.
 • Levert jouw onderneming elektriciteit terug aan het net? Dan ontvangt de RVO van jouw netbeheerder ook de standaardjaarinvoeding (SJI). Dit is de hoeveelheid energie die je gemiddeld per jaar teruglevert. Dit gaat van jouw verbruik af.

Subsidiebasis

 • Omdat deze regeling onder de Europese staatssteunregels valt, kijkt de RVO naar het totaalbedrag per onderneming (of per groep), niet per energiecontract of per locatie.
 • Je ontvangt alleen subsidie als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m³ voor gas en € 0,35/kWh voor elektriciteit. Deze tarieven worden de drempelprijs genoemd. De energiekosten tot aan de drempelprijs draag je volledig zelf.
 • Over de energiekosten boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend.

Zo berekent RVO de TEK-subsidie voor jouw onderneming

Voor TEK gelden maximale bedragen per m³ gas en kWh elektriciteit*.

 • Gas Drempelprijs: € 1,19 Maximale prijs: € 3,19
 • Elektriciteit Drempelprijs: € 0,35 Maximale prijs:  € 0,95

Voor gas wordt nooit meer vergoed dan € 2,00 per m³ (€ 3,19 – € 1,19 per m3).
Voor elektriciteit is dit nooit meer dan € 0,60 per kWh (€ 0,95 – € 0,35 per kWh).

Jouw tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van € 2,00 per m³ gas en € 0,60 per kWh elektriciteit.

Let op!

Om jouw definitieve TEK-subsidie te berekenen gebruikt de RVO de gemiddelde energietarieven in 2023. Deze worden de modelprijs van 2023 genoemd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent deze tarieven achteraf. Dit doet zij in begin 2024.

Deze cijfers zijn nu dus nog niet bekend. Bovendien is het onduidelijk hoe de energieprijs zich de komende maanden ontwikkelt.

De definitieve subsidie is vooraf daarom niet met zekerheid te bepalen. Het gaat om een schatting. Om het risico dat je achteraf moet terugbetalen zo klein mogelijk te houden, is het voorschot op 50% gezet.

Controle Belastingdienst

Whitepaper Controle Belastingdienst

Controle van de Belastingdienst: Wat nu?! Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Wanneer TEK aanvragen?

De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is open voor aanvragen van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur.

Energie intensieve mkb-ondernemingen vragen met terugwerkende kracht de tijdelijke tegemoetkoming aan over de periode november 2022 tot en met december 2023. Je kunt 1 aanvraag indienen voor deze hele periode via een knop op de website van de RVO.

Wat meesturen bij je aanvraag?

 • Een verklaring over de behaalde omzet in 2022 van jouw mkb-onderneming (of van alle verbonden mkb-ondernemingen samen);
 • Een verklaring dat de onderneming geen vast contract heeft bij een energieleverancier waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling.
  Dit geldt alleen als dit contract is ingegaan voor 1 november 2022 en eindigt na 31 december 2023.
 • Een verklaring van de financiële steun die vanuit het Tijdelijk crisiskader al is verstrekt aan jouw onderneming (of aan de verbonden ondernemingen als er sprake is van een groep).
 • Ben je failliet gegaan? Is surseance (uitstel) van betaling aangevraagd? Of ben je gestopt met je onderneming? Dan stuur je een verklaring mee waarin wordt aangegeven per wanneer dit gebeurde of wanneer je de bedrijfsvoering staakte.
 • Bedraagt het subsidiebedrag € 125.000 of meer? Dan lever je ook een accountantsverklaring aan van een accountant of accountant-administratieconsulent.

Wil je als ondernemer nog meer weten over energie en aftrekposten? Lees dan hier verder

Wil jij besparen op je (zakelijke) energiekosten? Vind een energiecontract die bij jouw onderneming past. Met een kantoor aan huis of een eigen bedrijfspand. Bekijk je aanbod.

Picture of Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
We krijgen fors stijgende energieprijzen in 2024. Hoe kun je je als ondernemer voorbereiden? Vanaf 1 januari neemt de energiebelasting (EB) voor gas…
De recente daling in energieprijzen biedt ondernemers de uitgelezen kans om te onderzoeken of het voordelig is om over te stappen van…
Met de stijgende energiekosten en de groeiende nadruk op duurzaam ondernemen, kan een warmtepomp voor je bedrijfspand een slimme investering zijn. In…
Wil je als ondernemer je energiekosten verlagen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame samenleving? Begin met simpele, effectieve maatregelen om…
i.s.m.
Het juiste energiecontract kiezen voor je onderneming is niet altijd makkelijk. Welk contract moet je kiezen? Ga je voor zekerheid of wil je meer…
Hoe kom ik met mijn bedrijf van het gas af? We willen in Nederland het liefst zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af. Maar het daadwerkelijk…