Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
8 punten waar de bank bij een kredietaanvraag op let

8 punten waar de bank bij een kredietaanvraag op let

24 oktober 2011
Waar let een bank op als u een krediet aanvraagt? Welke informatie moet u kunnen overhandigen? U heeft houvast met deze checklist van de Ondernemerskredietdesk, het digitale meldpunt voor problemen bij kredietverlening.

De Ondernemerskredietdesk
De Ondernemerskredietdesk heeft de onderstaande checklist opgesteld op verzoek van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. De checklist moet duidelijk maken aan welke voorwaarden uw kredietaanvraag moet voldoen en welke informatie u een bank moet verschaffen. De kans op krediet zou daardoor groter moeten worden.

Daarbij wordt wel aangetekend dat de punten per onderneming verschillend worden gewogen. Ofwel: bij iedere aanvraag wordt gekeken of een bedrijf wel voldoende perspectief heeft om een krediet te verstrekken.

8 punten waar banken op letten bij een kredietaanvraag
Dit zijn volgens de Ondernemerskredietdesk de aspecten die een bank bekijkt bij het beoordelen van een kredietaanvraag:

1. Kwaliteit van het management
Hierbij kan onder andere worden gekeken naar de ervaring van het management in het bedrijf en in de branche. Er wordt onderzocht of er in het verleden op tijd is ingegrepen in bepaalde situaties en hoe de oorganisatiestructuur er uitziet. Ook kan er worden gekeken of de eventuele opvolging van het management is geregeld en hoe beslissingen tot stand komen.

2. Historische en geprognosticeerde rentabiliteit en kasstromen
Van belang is hoe de ontwikkeling is geweest van de rentabiliteit (winstgevendheid) en de kasstromen over de afgelopen jaren en hoe deze zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Zie ook: Rentabiliteit: hoe winstgevend is uw bedrijf? » en De kasstroom: waar blijft uw geld? »

3. Vermogensstructuur
Belangrijk is om te beoordelen op welke wijze de onderneming is gefinancierd. Is er veel eigen vermogen aanwezig of is de onderneming gefinancierd met veel vreemd vermogen?

4. Zekerheden
Welke activa (= het geheel aan bezittingen in een onderneming) zijn in het bedrijf aanwezig en kunnen deze dienen als onderpand bij de kredietovereenkomst?

5. Kwaliteit van de administratieve organisatie en informatievoorziening naar de bank
De bank bekijkt bijvoorbeeld de status van de administratieve organisatie, de mate van automatisering en wat er in de management letter staat. Vragen die ook gesteld kunnen worden zijn: wie is de accountant, hoe wordt er omgegaan met tussentijdse cijfers en prognoses, is er een goed management-informatiesysteem en wordt er tijdig bijgestuurd naar aanleiding van de beschikbare informatie?

6. Positie van de kredietnemer in de branche
De rol van de onderneming in de sector wordt beoordeeld. De branche waarin de onderneming actief is wordt geanalyseerd waarbij de (potentiële) afnemers en leveranciers van de onderneming tegen het licht worden gehouden en de concurrentie wordt bekeken.

7. Branchevooruitzichten
De bank kijkt naar de vooruitzichten in de branche op korte en lange termijn.

8. Landenrisico
Er wordt een schatting gemaakt welke risico’s een onderneming kan lopen als gevolg van internationale activiteiten.

 

Doelen stellen

Of je nu starter bent of al jaren ondernemer, het stellen van concrete doelen is een belangrijke vaardigheid. In deze whitepaper lees je alles over hoe je met concrete doelen een succesvol bedrijf bouwt.


Bron: De Ondernemerskredietdesk

Lees ook…