Waar let een bank op als u een krediet aanvraagt? Welke informatie moet u kunnen overhandigen? U heeft houvast met deze checklist van de Ondernemerskredietdesk, het digitale meldpunt voor problemen bij kredietverlening.

De Ondernemerskredietdesk

De Ondernemerskredietdesk heeft de onderstaande checklist opgesteld op verzoek van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. De checklist moet duidelijk maken aan welke voorwaarden uw kredietaanvraag moet voldoen en welke informatie u een bank moet verschaffen. De kans op krediet zou daardoor groter moeten worden.

Daarbij wordt wel aangetekend dat de punten per onderneming verschillend worden gewogen. Ofwel: bij iedere aanvraag wordt gekeken of een bedrijf wel voldoende perspectief heeft om een krediet te verstrekken.

Groeien met je bedrijf met zakelijke financiering? Ontvang een vrijblijvend aanbod op maat

8 punten waar banken op letten bij een kredietaanvraag

Dit zijn volgens de Ondernemerskredietdesk de aspecten die een bank bekijkt bij het beoordelen van een kredietaanvraag:

1. Kwaliteit van het management
Hierbij kan onder andere worden gekeken naar de ervaring van het management in het bedrijf en in de branche. Er wordt onderzocht of er in het verleden op tijd is ingegrepen in bepaalde situaties en hoe de oorganisatiestructuur er uitziet. Ook kan er worden gekeken of de eventuele opvolging van het management is geregeld en hoe beslissingen tot stand komen.

2. Historische en geprognosticeerde rentabiliteit en kasstromen
Van belang is hoe de ontwikkeling is geweest van de rentabiliteit (winstgevendheid) en de kasstromen over de afgelopen jaren en hoe deze zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Zie ook: Rentabiliteit: hoe winstgevend is uw bedrijf? » en De kasstroom: waar blijft uw geld? »

3. Vermogensstructuur
Belangrijk is om te beoordelen op welke wijze de onderneming is gefinancierd. Is er veel eigen vermogen aanwezig of is de onderneming gefinancierd met veel vreemd vermogen?

4. Zekerheden
Welke activa (= het geheel aan bezittingen in een onderneming) zijn in het bedrijf aanwezig en kunnen deze dienen als onderpand bij de kredietovereenkomst?

5. Kwaliteit van de administratieve organisatie en informatievoorziening naar de bank
De bank bekijkt bijvoorbeeld de status van de administratieve organisatie, de mate van automatisering en wat er in de management letter staat. Vragen die ook gesteld kunnen worden zijn: wie is de accountant, hoe wordt er omgegaan met tussentijdse cijfers en prognoses, is er een goed management-informatiesysteem en wordt er tijdig bijgestuurd naar aanleiding van de beschikbare informatie?

6. Positie van de kredietnemer in de branche
De rol van de onderneming in de sector wordt beoordeeld. De branche waarin de onderneming actief is wordt geanalyseerd waarbij de (potentiële) afnemers en leveranciers van de onderneming tegen het licht worden gehouden en de concurrentie wordt bekeken.

7. Branchevooruitzichten
De bank kijkt naar de vooruitzichten in de branche op korte en lange termijn.

8. Landenrisico
Er wordt een schatting gemaakt welke risico’s een onderneming kan lopen als gevolg van internationale activiteiten.


Bron: De Ondernemerskredietdesk

New10, partner van De Zaak

Wij zijn New10: een fintech en 100% dochter van ABN AMRO. Voor en door ondernemers met de missie om de nieuwe 10 in zakelijke financiering neer te zetten. We helpen ondernemers om te groeien en hun bedrijf draaiende te houden met makkelijke toegang tot financiering. Wij geloven dat je met regie over je financiering je bedrijf naar grote hoogte kunt brengen. We zetten jou als ondernemer achter het stuur en maken online zakelijke financiering zo makkelijk mogelijk. Geen papierwinkel, geen businessplannen. Wel snel schakelen wanneer je kansen ziet om te groeien.

Bekijk alle artikelen van New10>

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Zakelijke financiering

Zet de volgende stap met online zakelijke financiering voor ondernemers. Geen papierwinkel, geen businessplannen. Wel snel schakelen wanneer je kansen ziet om te groeien.

Lees ook…