12 January 2018

Lees de mogelijkheden voor starters

Het opzetten en runnen van een eigen onderneming vergt niet alleen veel tijd, moeite en energie, maar kost ook behoorlijk wat geld. Zeker in de beginperiode zal de ondernemer veel noodzakelijke investeringen moeten doen. Deze investeringen kunnen uiteraard bekostigd worden met spaargeld, maar wat als het spaarsaldo ontoereikend is? Het is dan zaak om uit te kijken naar mogelijkheden om het geld te lenen.

Waar kan ik geld lenen en hoeveel kan ik lenen?

Voor het opzetten van een eigen bedrijf kan een ondernemer geld lenen bij een bank, bij Qredits of bij een online mkb-financierder. 

Geld lenen bij een bank

De bank is een populaire kredietverstrekker. Starters kunnen hier een zakelijke lening afsluiten, zoals een rekeningcourantkrediet. Met zo’n krediet mag de onderneming rood staan tot een bepaald bedrag, bijvoorbeeld tot 5000 euro. Daarnaast is het soms mogelijk om een zakelijke creditcard aan te schaffen, waarmee in delen kan worden afgelost. Banken zijn echter niet altijd bereid om starters geld te lenen. Dit komt doordat startende ondernemingen weinig zekerheid tot aflossing kunnen bieden. Het is vaak lastig om grotere bedragen bij de bank te lenen. Bedenk daarom vooraf: hoeveel kan ik lenen en wat heb ik daadwerkelijk nodig?

Geld lenen via Qredits

Qredits is een onafhankelijke kredietverstrekker die gesteund wordt door de overheid en door diverse banken. Qredits biedt leningen aan startende ondernemers die (nog) niet voldoen aan de acceptatiecriteria van banken. Startende ondernemers kunnen in aanmerking komen voor zo’n lening mits ze een volwaardig, aannemelijk en haalbaar ondernemingsplan kunnen presenteren. Bovendien moet de starter openstaan voor begeleiding en advies van de overheid. Daarnaast is Qredits eerder bereid om geld te lenen aan startende ondernemingen die een maatschappelijk doel nastreven, dan aan bedrijven die louter gericht zijn op het maken van winst. De lening die verstrekt wordt door Qredits is te vergelijken met een zakelijke lening bij een bank en ligt doorgaans tussen de 50.000 en 250.000 euro. Ondernemers die minder kapitaal nodig hebben, kunnen aanspraak maken op microfinanciering. Dit krediet bedraagt maximaal 50.000 euro. 

Geld lenen bij een online mkb-financier

Het is ook mogelijk om online geld te lenen bij buitenlandse financierders, zoals fundingcircle.com of spotcap.com. Deze financiers verzamelen data over de financiële situatie van de onderneming alvorens ze krediet verstrekken. Deze data verwerven ze onder andere via openbare registers. Deze mkb-financiers kunnen op de korte termijn een risicoanalyse bieden. Er zijn steeds meer online financiers op de markt. Bekijk een overzicht op vergelijkingssites, zoals Zakelijkelening.nl en Zakelijklenen.nl.

Alternatieven

Als het niet is gelukt om geld te lenen bij een bank, Qredits of een online mkb-financier, is het mogelijk om krediet aan te vragen bij het UWV. Ook starters die geen uitkering van het UWV ontvangen kunnen dit krediet aanvragen, mits zij voldoen aan de voorwaarden. Het UWV biedt twee soorten krediet: het starterskrediet en het voorbereidingskrediet. Het starterskrediet houdt in dat het UWV borg staat voor een lening die de ondernemer aangaat bij een commerciële bank. Indien de bank, ondanks de borgtocht, geen lening wil verstrekken, leent het UWV het geld rechtstreeks aan de ondernemer. Met het voorbereidingskrediet kan de ondernemer de kosten die hij maakt bij het opzetten van zijn onderneming declareren. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die gepaard gaan met het werven van klanten.

Doelen stellen

Of je nu starter bent of al jaren ondernemer, het stellen van concrete doelen is een belangrijke vaardigheid. In deze whitepaper lees je wat succes is, hoe je doelen stelt en hoe je deze doelen realiseert.

 

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter