Als ondernemer is het belangrijk om inzicht te hebben in wat er binnenkomt en uitgaat. Zo weet je of je het zakelijk goed doet. De brutowinst is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van je bedrijf. In dit artikel leggen we je stapsgewijs uit hoe je de brutowinst en de brutowinstmarge berekent.

In het kort

  • De brutowinst is het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs, terwijl de brutowinstmarge het percentage van de verkoopprijs is dat overblijft na inkoop.
  • Je berekent de brutowinst door omzet en inkoopkosten af te trekken, terwijl de brutowinstmarge wordt berekend door de brutowinst te delen door de omzet en te vermenigvuldigen met 100%.
  • Brutowinst is niet gelijk aan nettowinst; nettowinst houdt rekening met alle kosten.

Van plan om zakelijk vastgoed aan te schaffen of te herfinancieren? Vraag vrijblijvend voorstel zakelijke hypotheek aan

Inhoudsopgave

Wat is de brutowinstmarge?

De brutowinst is simpelweg het verschil tussen de inkoopprijs en verkoopprijs. De brutowinstmarge geeft een goed beeld van de winstgevendheid van je onderneming of van een deel van je producten of diensten.

Bij het berekenen van de brutowinstmarge bepaal je welk percentage van de verkoopprijs jij aan het eind van de rit overhoudt. Hierbij is geen rekening gehouden met overheadkosten. Je kijkt alleen naar het verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs.

Heel simpel: verkoop je een product voor € 10 en is de inkoopwaarde € 5? Dan je brutowinstmarge 50 procent.

Je kunt de brutowinst berekenen voor alle verkochte producten, maar ook voor een bepaald product. Op deze manier kun je bepalen welke producten het winstgevendst zijn.

Verschil bruto- en nettowinst

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er een verschil is tussen bruto- en nettowinst. Door je brutowinst te berekenen, weet je namelijk nog niet wat je daadwerkelijk overhoudt. Daar zegt de nettowinst wel iets over. De brutowinst is slechts een berekening van jouw omzet min de inkoopwaarde. Je rekent hier vaak exclusief btw.

Stel dat jij tasjes verkoopt voor € 25 en de inkoopprijs was € 10. Dan is de brutowinst die jij maakt op elk tasje € 15. Dat is echter niet het bedrag dat je in je zak kunt steken. Daar moet je de overige bedrijfskosten nog vanaf halen.

Denk hierbij aan huur, personeelskosten, belastingen en diverse indirecte kosten als de administratie. Pas als je alle variabele en vaste kosten afhaalt van de brutowinst, heb je de nettowinst.

Hoe bereken je brutowinst – 3 simpele stappen?

De brutowinst berekenen is geen hogere wiskunde, dus daar draaien de meeste ondernemers hun hand niet voor om. Maar voor de volledigheid nemen we je mee in een stappenplan om de berekening te maken. Je kunt het doen aan de hand van de volgende formule.

Stap 1: bereken je totale omzet

Bereken hoeveel inkomsten jij hebt gegenereerd met het verkopen van jouw producten. Voor het gemak reken je de verkoopprijs exclusief btw, omdat je ook geen belasting betaalt over je inkopen. Heb je 90 tasjes verkocht van € 25 per stuk? Dan is jouw omzet: 90 x € 25 = € 2.250.

Stap 2: bereken je inkoopkosten

Het product dat je verkoopt, is niet gratis. Je hebt het product ergens gekocht. De kosten die je hiervoor gemaakt hebt, noem je de inkoopkosten.

Je kunt deze inkoopkosten berekenen door de inkoopprijs van je product te vermenigvuldigen met het aantal ingekochte producten. Dus stel dat je de 90 tasjes voor € 10 per stuk hebt ingekocht, dan is de inkoopwaarde € 900.

Stap 3: omzet – inkoopkosten = brutowinst

Nu heb je alle gegevens verzameld die je nodig hebt om de brutowinst te berekenen: de omzet en de inkoopwaarde.

Je berekent de brutowinst door de inkoopkosten af te trekken van de omzet. In het geval van de 90 tasjes is de omzet € 2.250 en is de kostprijs € 900. Dat betekent dat je in dit geval een brutowinst hebt van: € 2.250 – € 900 = € 1.350.

Calculator

Brutowinstmarge berekenen

Wil je weten hoeveel procent van de omzet de brutowinst is? Dan komt het berekenen van de brutowinstmarge van pas. Hierdoor weet je welk percentage van jouw omzet overblijft nadat je alle facturen voor inkoop betaald hebt.

Dit doe je door de totale brutowinst te delen door de totale omzet en dit keer 100% te doen. De formule om de brutowinstmarge te berekenen ziet er als volgt uit: deel (totale brutowinst) / geheel (totale omzet) x 100 = brutowinstmarge.

De brutowinstmarge van het bovenstaande voorbeeld gaat dus als volgt: (€ 1.350 / € 2.250) x 100 = 60%

Nettowinstmarge berekenen

Het berekenen van je brutowinst is een belangrijk onderdeel van je winstberekening, maar je hebt alleen nog maar berekend hoeveel je overhoudt nadat je de inkoopkosten hebt betaald.

Je kunt nog een stap verder gaan. Om erachter te komen wat je als ondernemer of aandeelhouder daadwerkelijk onder aan de streep overhoudt, is het zaak om de brutowinst om te zetten naar nettowinst.

Dat doe je door alle bedrijfskosten (huur, lonen, belasting en alle andere directe en indirecte kosten) af te halen van de brutowinst. Wat overblijft is je nettowinst. Nu je je nettowinst weet, weet je ook hoeveel geld je kunt verdienen met je onderneming.

Hoe werkt een brutowinstmarge als opslag?

Er zijn ook bedrijven die andersom redeneren. Bij alle producten die zij inkopen, passen zij een opslag toe. Dit is een vast percentage dat bij de inkoopprijs opgaat. Dit percentage dekt de gewenste brutowinstmarge en is dus voldoende om alle andere kosten, zowel indirecte als directe kosten, mee te kunnen betalen.

Als je een vast percentage gebruikt, weet je zeker dat je winst maakt om alle directe en indirecte kosten te betalen. Je bepaalt je verkoopprijs met de formule: inkoopprijs + winstopslag x inkoopprijs = verkoopprijs exclusief btw. Je moet dan bepalen of je je product kunt verkopen voor de prijs die je hebt berekend.

In een branche als de mode is het vrij gebruikelijk om op deze manier te werken.

Wat zegt de brutowinstmarge over de cashflow?

Zowel de bruto- als de nettowinst zeggen niets over je cashflow. Je kunt je winst berekenen, maar je kijkt hierbij niet naar de precieze geldstromen. Het geeft geen inzicht in wanneer afschrijvingen gedaan worden en op welke moment je facturen betaald worden.

De cashflow is een overzicht van de stromen aan liquide middelen die in een bepaalde periode door jouw onderneming lopen. Vaak ontvang je je opbrengsten niet op hetzelfde moment als dat je je kosten betaalt.

Zo kun je als gezond bedrijf toch financieel in de problemen komen. Je hebt dan wel de juiste hoeveelheid geld, maar niet op het juiste moment.

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Veelgestelde vragen

Wat is de brutowinstmarge?

De brutowinstmarge (ook wel brutomargedefinitie genoemd) is een financiële indicator die aangeeft hoeveel winst je bedrijf maakt op de verkoop van zijn producten of diensten. Het wordt berekend door je brutowinst (omzet minus kosten van goederen verkocht) te delen door de totale omzet.

Hoe bereken je de nettowinst?

De nettowinst is het bedrag dat je overhoudt nadat alle kosten, uitgaven en belastingen zijn afgetrokken van de totale inkomsten. Het is een van de belangrijkste financiële indicatoren voor bedrijven, omdat het hun winstgevendheid weergeeft.

Wat is de nettowinstmarge?

De nettowinstmarge is een financiële indicator die aangeeft hoeveel winst je bedrijf maakt op de verkoop van zijn producten of diensten, na aftrek van indirecte kosten, belastingen, enz.. De nettowinstmarge wordt berekend door je nettowinst te delen door de totale omzet. Dit wordt dan weergegeven als een bepaald percentage.

Meer over winst:

 

Een betaalrekening, spaarrekening of hypotheek afsluiten? Bij SNS denken en luisteren ze met je mee en ze helpen je bij het verwezenlijken van je doelen en dromen? Bekijk mogelijkheden >

Peter Westhof

Peter Westhof

Ik schrijf als journalist veel over ondernemerszaken en voor De Zaak specifiek over energie voor ondernemers. Ook heb ik veel ondernemers geïnterviewd. Ondernemers willen vooral graag ondernemen, zo heb ik gemerkt. Het is buitengewoon handig en waardevol voor hen als een site als De Zaak op een begrijpelijke manier bepaalde ingewikkelde onderwerpen uitlegt. Daar draag ik graag aan bij.
Lees ook…
Jarenlang hadden we te maken met een lage inflatie, maar dat is eind 2021 anders geworden. Eerst gingen de energieprijzen sterk omhoog en in de loop…
De Single European Payments Area (SEPA) standaardiseert het betalingsverkeer binnen Europa. In dit overzicht zie je hoeveel landen momenteel onderdeel…
i.s.m.
Stel, je droomt van je eigen bedrijfspand. Kopen in plaats van huren. Met oog op uitbreiding van je bedrijf. Of met oog op de toekomst voor je oude…
i.s.m.
Als ondernemer wil je elke dag het beste uit je werk halen. En je wilt groeien. Misschien wel door het kopen van een eigen bedrijfspand. Bijvoorbeeld…
Werken vanuit de eigen woning biedt een aantal voordelen voor kleine ondernemers. Niet alleen kun je (meestal) werken zonder afgeleid te worden door…
Solvabiliteit berekenen is essentieel voor elke ondernemer die inzicht wil krijgen in de financiële gezondheid van zijn of haar bedrijf. De…