Categorieën

In een tijd van toenemende inflatie staan ondernemers voor belangrijke beslissingen omtrent salarisverhogingen en inflatiecorrectie. Ontdek hoe je als werkgever slim kunt navigeren in deze uitdagende financiële situaties en waarom inflatiecorrectie de sleutel kan zijn tot het behouden van talent en succesvol zakendoen.

In het kort

  • Inflatiecorrectie is de verhoging van salaris met het percentage van de inflatie.
  • Je bent als werkgever niet verplicht extra salaris te geven bij prijsstijgingen.
  • Het kan verstandig zijn om het salaris van je medewerkers een paar procent te verhogen.

Inhoudsopgave

Wil je niet voor verrassingen komen te staan door verborgen personeelskosten? Bereken met deze handige personeelskosten rekentool wat je personeel écht kost.

Wat is inflatiecorrectie?

Inflatiecorrectie is de verhoging van salaris met het percentage van de inflatie. Voor een medewerker betekent dit koopkrachtbehoud. Voor werkgevers is het een kostenstijging, zeker in tijden van hoge inflatie zoals in 2022 en 2023. Want als je een inflatiecijfer van boven de 10 procent wil compenseren, betekent dit dat het loon van je medewerkers flink omhoog gaat.

Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de financiën van je onderneming. De vraag is dan ook: moet je als werkgever je medewerkers inflatiecorrectie op hun salaris geven zodat ze koopkracht behouden?

Zijn werkgevers verplicht om inflatiecorrectie toe te passen?

Nee, er is geen sprake van regelgeving die je als werkgever verplicht om extra salaris te geven bij prijsstijgingen. In cao-onderhandelingen wordt wel flink ingezet op loonsverhogingen om zo te compenseren voor de verhoging van de prijzen. Of je het loon kunt verhogen en met welk percentage, hangt vooral af van de financiële positie van je onderneming en de economische vooruitzichten.

Waarom passen werkgevers inflatiecorrectie toe?

Als werkgever sta je voor de lastige vraag of je jouw medewerkers in verband met de stijging van de kosten een inflatiecorrectie moet geven. Het kan verstandig zijn om het salaris van je medewerkers een paar procent te verhogen. Een paar redenen hiervoor zijn:

  • Sommige medewerkers komen in de problemen door de stijgende prijzen bij inflatie. Dat zorgt voor onrust en dat kan invloed hebben op prestaties.
  • Door de krappe arbeidsmarkt heeft personeel een sterke onderhandelingspositie.
  • Als werkgever kun je door goede loonafspraken flexibel en loyaal personeel aantrekken en behouden.
  • Uit salarisverhoging spreekt waardering voor je personeel.
  • Medewerkers verwachten een loonstijging en worden ontevreden of stappen op als zij niet meer loon ontvangen.


Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Verhoging minimumloon

Om de mensen met een laag inkomen bestaanszekerheid te geven, is het minimumloon de afgelopen jaren flink verhoogd. De meest opvallende verhoging is die van het minimumloon per 1 januari 2023 met maar liefst 10,15 procent. In 2024 volgde een nieuwe stijging en in de introductie van het minimumuurloon.

Wel of geen inflatiecorrectie salaris?

Op vraag of je als ondernemer beter wel of geen inflatiecorrectie kunt toepassen, bestaat geen standaard antwoord. Blijf de impact van inflatie op je bedrijf zorgvuldig evalueren en zorg voor een open communicatie met medewerkers. Blijf flexibel en bekijk de economische vooruitzichten, want het vinden van de juiste balans is essentieel in dynamische tijden.

Wil jij jouw personeelskosten nauwkeurig berekenen? 
Download hier de handige rekentool – inclusief instructie en tips – om alle personeelskosten op een rijtje te zetten. Na het invullen van het overzicht zie jij direct wat jouw personeel daadwerkelijk kost.
     

Picture of Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Loon is alles wat je een werknemer geeft als tegenprestatie voor zijn werk en inzet. Er is verschil tussen loon voor personeel, loon voor de…
Heb of krijg je als ondernemer mensen in dienst? Dan krijg je te maken met salarisadministratie. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke gegevens moet…
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen ervan is voor jou als werkgever dus…
Wanneer je personeel hebt, ben je wettelijk verplicht om premies te behalen voor de Werkhervattingskas (Whk) en de WGA (Werkhervatting…
Thuiswerken is niet langer een trend, maar een blijvende realiteit. Ontdek hoe je als ondernemer jouw team in 2024 kunt ondersteunen met een…
Soms mogen een opdrachtgever en een freelance opdrachtnemer een arbeidsrelatie aanmerken als een (fictieve) dienstbetrekking. Dit noemen we opting-in….