In een tijd van toenemende inflatie staan ondernemers voor belangrijke beslissingen omtrent salarisverhogingen en inflatiecorrectie. Ontdek hoe je als werkgever slim kunt navigeren in deze uitdagende financiële situaties en waarom inflatiecorrectie de sleutel kan zijn tot het behouden van talent en succesvol zakendoen.

In het kort

  • Inflatiecorrectie is de verhoging van salaris met het percentage van de inflatie.
  • Je bent als werkgever niet verplicht extra salaris te geven bij prijsstijgingen.
  • Het kan verstandig zijn om het salaris van je medewerkers een paar procent te verhogen.

Inhoudsopgave

Als werkgever komen er een hoop (financiële) risico’s op je pad. Download het gratis whitepaper met de 5 meest kostbare werkgeversrisico’s en ontdek hoe je ze kunt verkleinen.

Wat is inflatiecorrectie?

Inflatiecorrectie is de verhoging van salaris met het percentage van de inflatie. Voor een medewerker betekent dit koopkrachtbehoud. Voor werkgevers is het een kostenstijging, zeker in tijden van hoge inflatie zoals in 2022 en 2023. Want als je een inflatiecijfer van boven de 10 procent wil compenseren, betekent dit dat het loon van je medewerkers flink omhoog gaat.

Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de financiën van je onderneming. De vraag is dan ook: moet je als werkgever je medewerkers inflatiecorrectie op hun salaris geven zodat ze koopkracht behouden?

Zijn werkgevers verplicht om inflatiecorrectie toe te passen?

Nee, er is geen sprake van regelgeving die je als werkgever verplicht om extra salaris te geven bij prijsstijgingen. In cao-onderhandelingen wordt wel flink ingezet op loonsverhogingen om zo te compenseren voor de verhoging van de prijzen. Of je het loon kunt verhogen en met welk percentage, hangt vooral af van de financiële positie van je onderneming en de economische vooruitzichten.

Waarom passen werkgevers inflatiecorrectie toe?

Als werkgever sta je voor de lastige vraag of je jouw medewerkers in verband met de stijging van de kosten een inflatiecorrectie moet geven. Het kan verstandig zijn om het salaris van je medewerkers een paar procent te verhogen. Een paar redenen hiervoor zijn:

  • Sommige medewerkers komen in de problemen door de stijgende prijzen bij inflatie. Dat zorgt voor onrust en dat kan invloed hebben op prestaties.
  • Door de krappe arbeidsmarkt heeft personeel een sterke onderhandelingspositie.
  • Als werkgever kun je door goede loonafspraken flexibel en loyaal personeel aantrekken en behouden.
  • Uit salarisverhoging spreekt waardering voor je personeel.
  • Medewerkers verwachten een loonstijging en worden ontevreden of stappen op als zij niet meer loon ontvangen.


Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Verhoging minimumloon

Om de mensen met een laag inkomen bestaanszekerheid te geven, is het minimumloon de afgelopen jaren flink verhoogd. De meest opvallende verhoging is die van het minimumloon per 1 januari 2023 met maar liefst 10,15 procent. In 2024 volgde een nieuwe stijging en in de introductie van het minimumuurloon.

Wel of geen inflatiecorrectie salaris?

Op vraag of je als ondernemer beter wel of geen inflatiecorrectie kunt toepassen, bestaat geen standaard antwoord. Blijf de impact van inflatie op je bedrijf zorgvuldig evalueren en zorg voor een open communicatie met medewerkers. Blijf flexibel en bekijk de economische vooruitzichten, want het vinden van de juiste balans is essentieel in dynamische tijden.

Bescherm jouw bedrijf, je medewerkers en jezelf tegen kostbare werkgeversrisico’s. Download gratis whitepaper: De 5 grootste (financiële) werkgeversrisico’s.

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Het minimumloon is meer een getal op papier. Het is een belangrijke basis onder je personeelsbeleid en het beïnvloedt de tevredenheid je team. En dat…
Na een sterke stijging in 2023 gaat het minimumloon 2024 per 1 januari 2024 met 3,75 procent omhoog. Tegelijk voert het kabinet een nieuwe wet in voor…
Helemaal thuiswerken zijn de meeste mensen inmiddels spuugzat, maar af en toe een dagje thuiswerken willen we er wel inhouden. Reden genoeg dus om een…
i.s.m.
Heb je als ondernemer medewerkers in dienst? Dat betekent dat je een(salaris)administratie moet opzetten, iets wat veel ondernemers onderschatten. Denk…
i.s.m.
Belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen zijn waardevolle regelingen voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers kunnen hiermee bepaalde…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. De stijging van de cao-lonen bereikte in het eerste kwartaal van…