Categorieën

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het betalen van het juiste loon - ook als het gaat om werknemers onder de 21 jaar. Dit is geregeld in het wettelijk minimum jeugdloon. Betaal je minder? Dan riskeer je een boete. In dit artikel duiken we dieper in het minimumjeugdloon. Wat houdt het precies in? Voor welke leeftijden geldt het? En wat zijn de bedragen voor 2024?

In het kort

 • Het minimumjeugdloon is het laagste loon dat je als werkgever verplicht bent te betalen aan werknemers jonger dan 21 jaar.
 • Het minimumjeugdloon geldt voor werknemers tussen 15 en 21 jaar, en de bedragen variëren per leeftijdscategorie.
 • Voor 2024 zijn de brutobedragen voor het minimumjeugdloon vastgesteld en worden halfjaarlijks aangepast.
 • In sommige gevallen, zoals bij cao-afspraken, kan het minimumloon hoger liggen dan het wettelijk vastgestelde minimumjeugdloon.

Inhoudsopgave

Personeel in dienst? Dan is salarisadministratie verplicht. Ontdek de 7 meest gemaakte fouten en vermijd kostbare blunders. Download de gratis whitepaper met concrete tips om boetes te voorkomen.

Werkende jongeren

In sectoren als de horeca, bezorgdiensten, retail en seizoenslandbouw werken veel mensen onder de 21 jaar. De flexibele uren en mogelijkheid tot parttime werken zijn perfect voor jongeren die studie met werk combineren. En vaak vragen deze banen niet om een uitgebreide opleiding.

Voor ondernemers zijn jonge krachten goud waard, zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Maar ben jij als werkgever op de hoogte van de specifieke regels rondom het salaris voor jeugdige werknemers? Het wettelijk minimumjeugdloon speelt hierin een cruciale rol.

Wat is het minimumjeugdloon?

Het minimumjeugdloon is het laagste bedrag dat je als werkgever verplicht bent te betalen aan werknemers jonger dan 21 jaar. Dit loon is gebaseerd op de Nederlandse Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Betaal je minder dan het minimumuurloon? Dan kun je een boete krijgen.

Werknemers tussen de 15 en 21 jaar

Het minimumjeugdloon geldt voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar en is gekoppeld aan de leeftijd van je medewerker. Een 19-jarige krijgt een stuk hoger loon dan iemand van 15. Voor werknemers van 13 en 14 jaar bestaat geen minimumjeugdloon. Je spreekt dan onderling af hoe hoog het loon is.

Een werknemer van 21 jaar valt niet meer onder het minimumjeugdloon. Die heeft recht op het minimumloon. Hier lees je meer over de actuele tarieven en veranderingen als het gaat over het wettelijk minimumloon.

Bedragen minimumuurloon jeugd in 2024

Dit zijn de bedragen per 1 januari 2024. Het gaat om brutobedragen. Het minimumloon en het minimumjeugdloon worden elk halfjaar aangepast (op 1 januari en 1 juli).

LeeftijdPer maandPer weekPer dagPer uur
21 jaar en ouder € 2.069,40€ 477,55€ 95,51€ 13,27
20 jaar€ 1.655,50€ 382,05€ 76,41€ 10,62
19 jaar€ 1.241,65€ 286,55€ 57,31€ 7,96
18 jaar € 1.034,70€ 238,80€ 47,76€ 6,64
17 jaar € 817,40€ 188,65€ 37,73€ 5,24
16 jaar€ 713,95€ 164,75€ 32,95€ 4,58
15 jaar€ 620,80€ 143,25€ 28,65€ 3,98
13 - 14 jaar Geen wettelijk minimumloon

Voor welke werknemers geldt het minimumjeugdloon?

 • vast en tijdelijk personeel
 • oproepkrachten
 • payrollers
 • uitzendkrachten
 • buitenlands personeel
 • personeel van aannemers of onderaannemers
 • werkenden met een overeenkomst van opdracht (ovo) of een andere overeenkomst
 • Ook bij stukloon en meerwerk betaal je minstens het minimumuurloon.


Zijn er uitzonderingen op het minimum jeugdloon?

In deze gevallen betaal je als werkgever mogelijk meer of minder dan het minimum jeugdloon:

Cao lonen en regels voor minimum jeugdloon

Werk je in jouw branche met een cao? Het minimumloon van een arbeidsovereenkomst die valt binnen cao-afspraken kan hoger liggen dan het wettelijk vastgestelde minimum. Dit geldt ook voor het minimumjeugdloon.

Minimumloon voor leerlingen beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Wanneer je een mbo-student in dienst neemt via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) brengt hij of zij een groot deel van de studietijd door bij jouw bedrijf. Bbl-studenten vallen vaak onder een lager minimumjeugdloon. Dit lagere minimumloon maakt het voor jou als werkgever aantrekkelijker om een leerwerkplek aan te bieden. Hier zie je de bedragen per 1 januari 2024.

Lager loon bij Wajonguitkering

Wajong is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Daardoor hebben zij al op jonge leeftijd een arbeidsbeperking. Voor jongeren met een Wajonguitkering kan het loon lager zijn dat het minimum jeugdloon.

Loonheffing op wettelijk minimumloon

Het bruto loon is het inkomen dat is afgesproken in het arbeidscontract of in de cao. Voor jongeren onder de 21 jaar is het bruto loon in ieder geval het wettelijke minimumloon per uur.

Het netto loon is het loon dat overblijft nadat je als werkgever de verplichte belastingen en premies hebt ingehouden. Het is het bedrag dat jouw werknemer op zijn bankrekening ontvangt.

Loonstrook

Je moet het bruto minimumloon en het netto loon op de loonstrook (salarisstrook, loonspecificatie) zetten en aan jouw werknemer geven.

Je mag niet zomaar andere kosten inhouden op het minimumloon. Onder bepaalde voorwaarden mag je kosten voor huur en zorgverzekering inhouden. Jouw werknemer moet hiervoor schriftelijk toestemming geven.

Minimumloon betalen via de bank

Je moet het minimumloon altijd via de bank betalen. Zo is er duidelijk bewijs dat je het loon hebt uitbetaald aan jouw werknemer.

Krijgt jouw werknemer meer dan het wettelijk minimum? Dan mag je het bedrag boven het minimumloon op een andere manier betalen. Dat geldt ook voor de vakantiebijslag. Je kunt dat bedrag bijvoorbeeld contant betalen of in vakantiebonnen.

Controle Belastingdienst

Whitepaper Controle Belastingdienst

Controle van de Belastingdienst: Wat nu?! Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Protest tegen het minimum jeugdloon

Het wettelijk minimumjeugdloon maakt dat werknemers van tussen de 15 en 21 jaar aanzienlijk minder verdienen dan hun collega’s van 21 jaar en ouder. Volgens jongerenvakbond FNV Young & United komen jongeren door de lagere beloning in de problemen.

Onderzoek zou uitwijzen dat zelfstandige 18-jarigen met een fulltime werkweek niet kunnen rondkomen van het minimumjeugdloon. Jongerenorganisaties hebben het kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen om het volwassen minimumloon voor alle volwassenen te laten gelden – dus vanaf 18 jaar. Ruim 15.000 mensen hebben een petitie ondertekend waarin gepleit wordt voor afschaffing van het minimumjeugdloon.

Tips voor ondernemers

Het wettelijk minimumjeugdloon is een belangrijk aspect van het Nederlandse arbeidsrecht, met specifieke regels die van toepassing zijn op jonge werknemers tussen de 15 en 21 jaar.

Werk je met jongeren? Zorg ervoor dat je alle werknemers tussen de 15 en 21 jaar minstens het minimumjeugdloon betaalt om boetes voor onderbetaling te voorkomen. Blijf verder op de hoogte van de actuele tarieven en veranderingen in het wettelijk minimumloon, aangezien deze elk half jaar worden aangepast.

Wist je dat het slecht bijhouden van je salarisadministratie kan leiden tot torenhoge boetes? Download nu de gratis whitepaper en ontdek hoe je de 7 meest gemaakte fouten kunt voorkomen.

Picture of Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
i.s.m.
Belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen zijn waardevolle regelingen voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers kunnen hiermee bepaalde…
In vacatures wordt altijd – áls het genoemd wordt – het brutoloon vermeld. Hoewel dat zeker een goede indicatie is van hoe hoog iemand op de…
In een tijd van toenemende inflatie staan ondernemers voor belangrijke beslissingen omtrent salarisverhogingen en inflatiecorrectie. Ontdek hoe je als…
Loon is alles wat je een werknemer geeft als tegenprestatie voor zijn werk en inzet. Er is verschil tussen loon voor personeel, loon voor de…
Wanneer je personeel hebt, ben je wettelijk verplicht om premies te behalen voor de Werkhervattingskas (Whk) en de WGA (Werkhervatting…
i.s.m.
Zodra je personeel aanneemt, ben je verplicht om een personeels- en salarisadministratie bij te houden. Veel ondernemers kiezen ervoor om het eigen…