Categorieën

Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever houdt de loonheffing in op het salaris van zijn personeel, een uitkeringsinstantie houdt hem in op de uitkering. Daarbij wordt rekening gehouden met heffingskortingen.

Inhoudsopgave

Wil je niet voor verrassingen komen te staan door verborgen personeelskosten? Bereken met deze handige personeelskosten rekentool wat je personeel écht kost.

Wat telt mee voor de loonheffing?

Loonheffing wordt ingehouden over:

 • Loon
 • Vakantiegeld
 • Overuren
 • Dertiende maand 
 • Privégebruik auto van de zaak

 

Over extra inkomen, zoals een bonus, overwerk of een dertiende maand, betaal je vaak een aangepast tarief, dit noemen we: loonheffing bijzonder tarief.

Inkomsten die niet onder de loonheffing vallen

De werkgever houdt niet over alle inkomsten van de werknemer loonheffing in. Denk hierbij aan fooien, aandelenoptierechten of andere voordelen. De werknemer moet die bij zijn aangifte invullen als ‘inkomsten uit loondienst die niet onder de loonheffing vielen’.

Heffingskortingen bij loonheffing

Bij de loonheffing wordt rekening gehouden met de volgende heffingskortingen:

 • Algemene heffingskorting
 • Arbeidskorting
 • (Alleenstaande)ouderenkorting
 • Jonggehandicaptenkorting
 • Levensloopverlofkorting


Heffingskortingen bij aangifte

De werkgever of uitkeringsinstantie houdt bij de loonheffing géén rekening met de onderstaande heffingskortingen. Deze vraagt de werknemer aan bij zijn aangifte.

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Alleenstaandeouderkorting
 • Aanvullende alleenstaandeouderkorting
 • Ouderschapsverlofkorting
 • Heffingskortingen voor bepaalde beleggingen
 • Doorwerkbonus


De heffingskorting is nooit meer dan het bedrag van de inkomstenbelasting plus de premie volksverzekeringen.

Loonadministratie

De werkgever meldt zich voordat een werknemer in dienst komt bij de Belastingdienst en ontvangt dan een loonheffingsnummer en de benodigde formulieren. De werkgever controleert de identiteit van de werknemer en legt deze vast. Bij een buitenlandse arbeidskracht gaat hij na of deze in Nederland mag werken.

De werkgever zet een loonadministratie op, bepaalt wat tot het loon behoort, berekent de juiste premies en belastingen en draagt deze tijdig af. Als de werkgever of de werknemer de verplichtingen voor de loonheffing of voor het vaststellen van de identiteit niet nakomt, dan moet het zogenoemde anoniementarief (van 52%) worden toegepast.

Loonheffing vs. loonheffingen

Hoewel dat op het oog niet zo lijkt, zijn loonheffing en loonheffingen niet identiek. Loonheffingen is het totaal van de loonheffing, de premies werknemersverzekeringen, en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Wil jij jouw personeelskosten nauwkeurig berekenen? 
Download hier de handige rekentool – inclusief instructie en tips – om alle personeelskosten op een rijtje te zetten. Na het invullen van het overzicht zie jij direct wat jouw personeel daadwerkelijk kost.
     

Lees ook…
i.s.m.
Zelfs als je je salarisadministratie toevertrouwt aan je boekhouder, blijf jij als ondernemer verantwoordelijk voor fouten. En die fouten brengen…
i.s.m.
Personeel is het grootste kapitaal van elk bedrijf, maar ook de grootste kostenpost. Je personeelskosten hebben dan ook rechtstreeks invloed op de…
i.s.m.
Weet jij precies wat jouw medewerkers écht kosten? Het berekenen van je all-in personeelskosten is namelijk niet zo eenvoudig. Er zijn een aantal…
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen ervan is voor jou als werkgever dus…
Heb of krijg je als ondernemer mensen in dienst? Dan krijg je te maken met salarisadministratie. Wat komt daar allemaal bij kijken? Welke gegevens moet…
De Wet uniformering loonbegrip (WUL) heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld voor de bijtelling privégebruik auto, de…