Categorieën

Aandelen fiscaal gunstig schenken aan uw kinderen en toch de baas in uw bedrijf blijven. Dat kan. Bespaar successierechten en neem maatregelen om het voortbestaan van uw onderneming niet in gevaar te brengen.

Inhoudsopgave

Loop jij belastingvoordeel mis omdat je niet de juiste rechtsvorm voor je onderneming hebt gekozen? Check het met dit gratis whitepaper!

De stichting gaat uw vermogen beheren

Certificering van vermogen betekent dat u als DGA vermogen overdraagt aan een stichting die het vermogen gaat beheren (lees: het beleid bepaalt). Zo’n stichting wordt vaak een Stichting Administratiekantoor genoemd. Deze stichting wordt juridisch eigenaar van het vermogen. Het bestuur van de stichting gaat beheren en geeft in ruil daarvoor aan u certificaten uit. Het economisch belang in het vermogen ligt bij u als certificaathouder. U ontvangt dividend en alle andere vermogensmutaties komen u ten goede.

In de praktijk is degene die vermogen overdraagt aan de stichting Administratiekantoor ook enig bestuurder. Voor u lijkt er weinig te veranderen: u houdt het economisch belang in het vermogen en u bent enig bestuurder van de stichting die het vermogen beheert.

Schenk in etappes

Certificeren heeft echter grote voordelen. U kunt de certificaten namelijk in etappes schenken aan uw kinderen. Door elk jaar een aantal certificaten aan de kinderen te schenken, kunt u successierechten besparen. Bovendien kunt u elk jaar gebruik maken van de schenkingsvrijstelling van € 4.303 (zie voorbeeld 1). Als uw kinderen nog geen 35 jaar zijn, kunt u ook nog gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 21.506 (2005).

Houd de beschikkingsmacht

Nog een voordeel van certificering: ondanks de schenking van certificaten aan uw kinderen blijft de gehele beleggingsportefeuille als stamkapitaal in stand. U behoudt daarover de beschikkingsmacht. U kunt als bestuurder van de stichting het vermogen blijven beheren op de manier die u wenst, terwijl de opbrengsten al aan uw kinderen toekomen.

Overdracht wordt niet belast

Uw effectenportefeuille wordt in de inkomstenbelasting belast in box 3. U moet per jaar 4% over de waarde van uw vermogen aan vermogensrendementheffing betalen. De fiscus gaat uit van de waarde van het verschil van uw vermogen per 1 januari en 31 december van het boekjaar.  De overdracht van uw effectenportefeuille aan de stichting wordt dus niet belast.

De uit te geven certificaten worden voor de inkomstenbelasting vereenzelvigd met het in de stichting ondergebrachte vermogen en dus op dezelfde wijze belast in box 3.

Voorbeelden

Voorbeeld 1:Schenken in etappes.
Als u een miljoen euro ineens schenkt aan vier kinderen is dat dus 4 x € 250.000 Fiscaal is het interessanter om 10 jaar lang € 25.000 te schenken.

Stel: u bent alleenstaande en wilt uw kinderen jaarlijks schenken. Uw vermogen bedraagt een miljoen. Wanneer u komt te overlijden verkrijgt elk kind € 250.000. Uw kinderen betalen dan ieder € 35.671 aan successierechten.

Wanneer u de komende jaren elk jaar € 25.000 aan elk kind schenkt, dan is daarvan jaarlijks (rekening houdend met de vrijstelling van € 4.303) een bedrag van € 20.697 belast met schenkingsrechten. Het schenkingsrecht bedraagt dan ‘slechts’ € 1.034. In totaal bent u over 10 jaar € 10.340 aan schenkingsrechten verschuldigd. Per kind bespaart u dus ruim € 25.000 aan successierechten!

 kind 1

 kind 2

 kind 3

 kind 4

Schenking ineens (€)  250.000  250.000  250.000  250.000
 Te betalen schenkingsrechten    35.671   35.671   35.671   35.671
 Schenken 10 jaar € 25.000  250.000  250.000  250.000  250.000
 Schenkingsrecht over 10 jaar    10.340   10.340   10.340   10.340
 Belastingvoordeel:    25.331   25.331   25.331   25.331

Voorbeeld 2:Het grote voordeel van certificering van aandelen is de splitsing tussen de macht in de BV (de bestuurder van de stichting) en het financieel belang (de certificaathouders). Met name als een DGA meerdere kinderen (lees: meerdere erfgenamen) heeft en maar één hiervan de onderneming later wil overnemen. De aandelen van een onderneming zijn voor een DGA vaak het hoofdbestanddeel van zijn nalatenschap. Wanneer deze aandelen met het oog op de voortzetting naar een erfgenaam zullen gaan, dan zou er voor dat kind een grote overbedelingsschuld kunnen ontstaan.

Stel: DGA X overlijdt en laat een vermogen na van € 3.000.000. Van dit vermogen bestaat maar liefst € 2.800.000 uit aandelen van zijn BV en € 200.000 uit overig vermogen.
DGA X heeft drie zoons (zijn enige erfgenamen). Zoon Y neemt de aandelen over om de BV voort te zetten. Als zoon Y alle aandelen uit de boedel krijgt dan zou hij enorm overbedeeld worden. Hierdoor ontstaat er een schuld aan zijn broers van € 1.800.000 (dit is het bedrag dat hij eigenlijk te veel heeft ontvangen vanuit de erfenis), die hij mogelijk nooit kan aflossen. Als hij geen groot eigen vermogen heeft dan moet hij die schuld aflossen met winsten uit de BV. Deze winsten worden eerst met vennootschapsbelasting belast terwijl de dividenduitkeringen ook nog eens in de inkomstenbelasting worden betrokken. Dit kan nadelig zijn. Helemaal als de andere broers hun deel snel opeisen.

Eén zoon in de stichting
Door de aandelen te certificeren en zoon Y als opvolgend bestuurder van de beherende stichting te benoemen kunnen de certificaten gewoon voor gelijke delen aan de drie zoons vererven en zal zoon Y geen schuld erven aan zijn broers. Ieder van de zoons krijgt immers een even groot financieel belang in de aandelen. Door zoon Y als opvolgend bestuurder van de stichting te benoemen zal hij wel zelf de macht over de BV krijgen en de BV zelfstandig kunnen voortzetten.

De DGA is na certificering certificaathouder (economisch belang) en bestuurder van de stichting (deze is juridisch eigenaar van de aandelen van de BV) Hij heeft dan dus meerdere petten: die van bestuurder van de stichting en die van certificaathouder.

Voorbeeld 3Als vader/DGA/eigenaar wilt u de continuïteit van uw onderneming waarborgen. U draagt de certificaten over aan uw twee zoons, die economisch eigenaar worden.

Zij ontvangen in de toekomst alle dividenden en andere vermogensmutaties. De BV blijft gewoon belastingplichtig voor de VpB. De stichting blijft juridisch eigenaar en daarin blijft u aan als bestuurder. U bepaalt het beleid. En u kunt ook nog op de loonlijst van de BV blijven staan, bijvoorbeeld als adviseur.

Voorbeeld 4Uw twee zoons hebben allebei een holding opgericht met een werkmaatschappij daaronder. Zij vrezen dat zij niet  alle beslissingen eensgezind zullen nemen. Zij en u besluiten dat u als vader in het bestuur van de stichting administratiekantoor blijft zitten in een mogelijk adviserende rol. Economisch heeft u als vader niets meer met het bedrijf te maken. De stichting blijft gewoon juridisch eigenaar.

Administratieve handelingen van de notaris

  • Akte van levering van aandelen en certificering;
  • Oprichtingsakte stichting Administratiekantoor;
  • Akte van administratievoorwaarden;
  • De benodigde besluiten van de betrokkenen.

Zorg dat je geen financiële voordelen laat liggen! Ontdek met dit whitepaper welke rechtsvorm het meest oplevert voor jouw bedrijf.

Lees ook…
Bij het starten van een bedrijf is de keuze voor de juiste rechtsvorm cruciaal. Deze heeft immers grote gevolgen voor je financiën, belastingen,…
i.s.m.
Overweeg je de stap om van je eenmanszaak een besloten vennootschap (bv) te maken? Dat kan een slimme zet zijn vanwege de vele voordelen die een bv…
Ga je internationaal ondernemen? Dan is het verstandig om extra goed na te denken over de rechtsvorm van je huidige of toekomstige bedrijf. In dit…
i.s.m.
Bij het oprichten van een bv (besloten vennootschap) kun je als ondernemer ervoor kiezen om je onderneming of een deel ervan in te brengen in de bv…
i.s.m.
De Zaak praat regelmatig met experts: mensen met gespecialiseerde kennis die nuttig kan zijn voor ondernemers. Deze week sprak De Zaak met expert…
Sta je op het punt een zakelijke sprong te wagen en twijfel je tussen een nv of bv? Deze keuze kan de toekomst van je onderneming flink beïnvloeden….