Op Prinsjesdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt voor de aanpak van fraude met toeslagen en belastingen. Zo zal het opzettelijk niet betalen van belasting strafbaar worden gesteld. Daarmee heeft het vooral de plegers van zogenoemde carrouselfraude met btw op het oog. Meest opmerkelijke maatregel is misschien nog wel de mogelijkheid om gevangenisstraf op te leggen in het geval dat er opzettelijk geen belasting is betaald. 

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Opzettelijk onjuiste gegevens strafbaar

Het kabinet wil, om te voorkomen dat kwaadwillende belastingplichtigen een veel te hoge teruggaaf aanvragen, die handeling strafbaar maken. Dat geldt ook voor het “opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens” verstrekken in een verzoek om een voorlopige aanslag. Nu heeft de overheid vaak te weinig verhaalsmogelijkheden wanneer een (voorlopige) aanslag onterecht is toegekend. In feite is op die manier sprake van een renteloze lening, zo redeneert de fiscus.
Voor alle duidelijkheid: het gaat daarbij niet om belastingplichtigen die bepaalde inkomsten onjuist schatten, maar om die gevallen waarbij een aftrek wordt geclaimd, terwijl men daar absoluut geen recht op heeft.
De gevangenisstraf voor het onjuist of onvolledig aangifte doen, wordt maximaal
zes jaar! De maatregel moet ook gaan gelden voor een frauduleus verzoek tot herziening van een definitieve aanslag.

Niet op tijd betalen ook strafbaar

Op dit moment is alleen het opzettelijk niet, niet op tijd, onjuist of onvolledig doen van aangifte strafbaar. Echter, voor het niet betalen van de aangiftebelasting kan een belastingplichtige geen belastingfraude ten laste worden gelegd. Het kabinet wil dat de wetgeving in die zin wordt aangepast.

Op het niet of niet tijdig doen van een aangifte staat straks een gevangenisstraf van maximaal
4 jaar (of een geldboete van de vierde categorie, tenzij het te weinig betaalde bedrag hoger is. In het laatste geval moet u dat bedrag dan betalen).
U riskeert bovendien als bijkomende straf dat u tijdelijk (twee tot vijf jaar) uit uw beroep wordt gezet!

Malafide uitzendondernemingen

Onlangs heeft het kabinet al twee maatregelen ingevoerd om problemen met malafide uitzendondernemingen tegen te gaan. Zo zijn ze verplicht om zich als uitzendorganisatie te registreren in het Handelsregister. Doen zij dat niet dan riskeren zij een boete. Dat geldt overigens ook voor ‘inleners’ die met zo’n uitzendbureau zaken doen.
Daarnaast zijn ‘inleners’ gevrijwaard van aansprakelijkheid, wanneer zij zaken doen met een gecertificeerd uitzendbureau.
Nu wil het kabinet een verzuimboete instellen voor uitzendondernemingen en hun inleners wanneer zij wettelijke verplichtingen niet nakomen. Bovendien kan een ‘inlener’ die niet aan zijn stortingsplicht voldoet, aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald gebleven loonbelasting, sociale verzekeringspremies en omzetbelasting van de uitlener.

Nummerplaatherkenning

Het kabinet wil automatische nummerplaatherkenning invoeren om slagvaardiger op te kunnen optreden tegen allerlei vormen van fraude.

BTW-carrouselfraude

Bij btw-carrouselfraude draagt een ondernemer geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl hij die wel in rekening brengt bij zijn klanten. U kunt hier ongewild bij betrokken raken en dat kan vervelende gevolgen hebben. Meer daarover kunt u lezen op de
site van de Belastingdienst »

Gerelateerd lezen:
Kwijtschelding van belastingschuld

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers mee te maken krijgen. Per 1 juli 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Sinds 1 juli 2023 mag je klanten geen gratis wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen van plastic meer meegeven. Denk aan koffie-to-go-bekers en bezorg-…
Veel mensen halen hun schouders op als zij weer eens een boete wegens verkeerd parkeren aantreffen. Zij berusten in hun lot, maar dat is niet altijd…
Iedere ondernemer die producten verkoopt moet zich op enig moment afvragen: is er in mijn productieketen sprake van kinderarbeid? Dit is een lastige…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…
Een scheiding heeft grote impact op je persoonlijke leven, maar brengt ook uitdagingen op zakelijk vlak met zich mee. De kans is groot dat je…