Identiteitsfraude komt vaker voor dan u denkt en kan aanzienlijke schade aanrichten. Ook als ondernemer kunt u ermee te maken krijgen. Dit kunt u doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat is identiteitsfraude?

Bij identiteitsfraude worden onder de naam van een derde of een niet-bestaand persoon frauduleuze handelingen gepleegd.

Fraudeurs zijn daarbij doorgaans op twee terreinen actief: ze proberen zoveel mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen en misbruiken deze vervolgens voor frauduleuze handelingen.

Maar het kan ook dat de fraudeur op legale wijze aan iemands gegevens is gekomen en ze daarna misbruikt. En het kan ook zijn dat degene van wie de identiteit wordt gebruikt, bewust meewerkt met de fraudeurs.

Ondernemers

Als ondernemer kunt u op twee manieren worden geconfronteerd met identiteitsfraude:
1. Fraudeurs proberen bij uw bedrijf aan persoonlijke gegevens te komen, bijvoorbeeld van uzelf, uw personeel of uw klanten.
2. Gegevens worden binnen uw bedrijf gebruikt voor frauduleuze handelingen. Bijvoorbeeld voor bestellingen die nooit afgerekend worden.

Adviezen DNB

Er zijn veel manieren waarop kwaadwillenden aan gegevens kunnen komen. Dit kan fysiek in uw bedrijf, maar ook via internet, computers of andere apparatuur, zoals usb-sticks.

De Nederlandsche Bank heeft daarom onlangs speciaal voor ondernemers adviezen opgesteld om de risico’s op dergelijke fraude te verkleinen.

  1. Beschouw alle (financiële) informatie en persoonlijke gegevens van klanten en gasten, maar ook van uw eigen personeel, als vertrouwelijk. Bewaar geen persoonlijke informatie die u als ondernemer niet strikt nodig heeft.
  2. Maak voor de opslag van deze vertrouwelijke gegevens gebruik van systemen die goed beveiligd zijn tegen onder meer hacken, virusen en spyware. Bescherm zo uw databestanden tegen inbreuk door onbevoegde derden.
  3. Verleen alleen die medewerkers toegang tot vertrouwelijke informatie die dat ook voor de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden nodig hebben. Persoonlijke informatie mag niet zonder meer aan derden worden verstrekt.
  4. Wees alert bij het aannemen van nieuw personeel en controleer de opgegeven (persoons-)gegevens zorgvuldig. Zorg daarnaast voortdurend voor het juiste niveau van veiligheidsbewustzijn bij uw medewerkers.
  5. Stuur aan (potentiële) klanten geen post die geheel of gedeeltelijk voorbewerkt is en voorzien van persoonlijke gegevens of lidmaatschapsnummers. Behalve de gebruikelijke naam-, adres- en woonplaatsgegevens.
  6. Verstuur geen antwoordkaarten waarop door klanten vertrouwelijke gegevens dienen te worden ingevuld zonder een retourenvelop.
  7. Agenda’s, mobiele telefoons, Blackberry’s etc. bevatten veel vertrouwelijke informatie. Houdt ze daarom altijd goed in de gaten en informeer bij verlies of diefstal zonodig de betrokkenen van wie informatie in verkeerde handen terecht gekomen is.
  8. Voer bij de acceptatie van de diverse betaalmiddelen de voorgeschreven controles uit en vraag in geval van twijfel om een geldig identiteitsbewijs.
  9. Voorkom (financiële) schade door zakelijke transacties met de verkeerde partij. Check vóór levering de gegevens van uw nieuwe klant. Een opdracht of order van een nieuwe klant die te mooi lijkt om waar te zijn, is het misschien ook wel niet.
  10. Check alle binnenkomende facturen en te betalen acceptgiro’s vóór tot betaling over te gaan. Controleer daarbij onder andere een eventuele wijziging van een bankrekeningnummer. Stel u zelf de vragen: is het bedrijf dat een betaling claimt wel bekend, werd er wel opdracht gegeven voor de geclaimde dienst, et cetera.

Aangifte doen en melden

Bent u slachtoffer geworden van identiteitsfraude? Doe dan aangifte bij de politie. Daarnaast kunt u het melden bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude via de website www.bprbzk.nl/idfraude

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Compliance is geen modewoord, maar een noodzaak om je bedrijf aan te passen aan het groeiende web aan nationale en internationale wet- en regelgeving….
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Ben je wel eens onverwacht getrakteerd op een parkeerboete tijdens het laden en lossen? Die frustratie kennen veel ondernemers. Maar wanneer is…
Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op…
De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers met vijftig tot tweehonderdvijftig werknemers hebben tot…