Categorieën

Een checklist voor het voeren van een tweede sollicitatiegesprek. Deze richtlijnen zijn geen wet, maar kunnen u handvatten bieden in de sollicitatieprocedure. Vanzelfsprekend zijn bepaalde punten in de ene situatie meer of minder relevant dan andere. Dit is aan uzelf om te beoordelen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Voorbereiding

 • Zorg voor een rustige kamer
 • Zorg dat u alle gegevens bij de hand heeft
 • Bereid een aantal (liefst open) vragen voor
 • Herlees nog eens uw notities van het eerste gesprek. Het is niet de bedoeling dat de kandidaat tweemaal hetzelfde gesprek voert
 • Zorg dat er van de kant van het bedrijf ten minste een persoon aanwezig is die niet bij het eerste gesprek is geweest. Anderzijds is het goed dat er ook ten minste een persoon aanwezig is die ook het eerste gesprek heeft bijgewoond.

Open het gesprek

 • Bedank dat de kandidaat voor zijn komst, stel hem op zijn gemak
 • Stel de gespreksdeelnemers voor en leg kort uit wat hun rol is (ga er niet van uit dat de kandidaat namen van het eerste gesprek nog wel weet).
 • Leg uit wat het doel van dit tweede gesprek is.

Kom terug op punten uit het eerste gesprek

 • Herhaal niet de feiten, maar probeer nadere informatie te krijgen. Ga wat dieper in op zaken die in het eerste gesprek wat oppervlakkig zijn gebleven. Vermijd daarbij zoveel mogelijk vragen die met ‘waarom’ beginnen. Veel mensen hebben dan de neiging in de verdediging te gaan. Hierdoor krijgt u minder informatie.

Vraag naar eerdere ervaringen

 • Vraag niet alleen naar successen, maar ook naar minder goede ervaringen.
 • Probeer een beeld te krijgen van de reacties van de kandidaat op positieve en negatieve ervaringen.
 • Accepteer niet klakkeloos vage antwoorden: vraag zo nodig door. Stel vragen als: ‘Hoe bedoelt u dat?’ ‘Kunt u daar een voorbeeld van geven?’  ‘Wilt u dat nog eens uitleggen?’ ‘Hoe heeft u dat ervaren?’

Stel voornamelijk open vragen

Een open vraag heeft een aantal voordelen boven een gesloten vraag. In de eerste plaats moet de kandidaat zijn eigen antwoord formuleren. U krijgt daardoor een beter beeld van zijn uitdrukkingsvaardigheid, heeft kans op meer informatie in plaats van zogenaamde ‘sociaal  wenselijke antwoorden’.

Een ‘gesloten vraag’ kan gemakkelijk met ja of nee beantwoord worden. Bijvoorbeeld: “Vindt u het leuk om in een team te werken?” Vooral als hij weet dat de functie waarop hij solliciteert werken in teamverband vereist, zal hij enthousiast ‘ja’ roepen. Beter is bijvoorbeeld de vraag: “Heeft u wel eens in een team gewerkt? Hoe heeft u dat ervaren?”

Stel enkele onverwachte vragen

Een kandidaat die het tot de tweede gespreksronde heeft gebracht, is doorgaans goed voorbereid en zal ook het een en ander over het bedrijf weten. Bereid daarom enkele vragen voor, waarop hij zich in elk geval niet heeft kunnen prepareren. Zo krijgt u enig inzicht in zijn vermogen tot improviseren en zijn reactie op onverwachte zaken. Ook een enkele suggestieve of op een andere manier prikkelende vraag kan veel duidelijk maken. Houd hierbij wel rekening met het niveau van de functie.

Suggestieve vragen zijn alleen nuttig als u ze bewust gebruikt. Meestal leiden suggestieve vragen alleen maar tot sociaal wenselijke antwoorden. “U hebt zeker ook wel gemerkt dat de laatste tijd ….” Natuurlijk heeft de kandidaat dat ook gemerkt, zelfs al had hij er nog nooit over nagedacht. Gebruik suggestieve vragen dan ook met mate en alleen om een reactie los te maken.

Laat de kandidaat praten en geef hem gelegenheid vragen te stellen

Vraag de kandidaat bijvoorbeeld wat hij van het bedrijf verwacht, niet alleen qua werk, maar bijvoorbeeld ook qua werksfeer, doorgroeimogelijkheden. Is hij ambitieus? Wil hij creatief kunnen zijn? Verwacht hij veel begeleiding, of wil hij juist zo snel mogelijk zelfstandig aan de gang? Probeer uit te vinden of de verwachtingen van beide partijen redelijk op elkaar aansluiten.

Ga bijvoorbeeld eens nader in op de reden om van werkkring te willen veranderen. Als hij weg wil omdat de werkdruk hem boven het hoofd groeit, is hij misschien niet de goede kandidaat voor de stressvolle  functie die u in de aanbieding hebt. Als hij vond dat hij zijn creativiteit te weinig kwijt kon, is hij waarschijnlijk niet de goede man voor een strak geleide afdeling met weinig vrijheidme text …

Vermijd het geven van een oordeel over de antwoorden

Reageer niet positief of negatief. Laat de kandidaat rustig zijn standpunten en visies naar voren brengen. Voorkom dat hij dichtklapt door een negatieve reactie.

Ga nader in op hobby’s en interesses

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. In de eerste plaats kan het praten over hobby’s een manier zijn om een niet al te spraakzame kandidaat ‘los’ te krijgen. Daarbij kan de manier waarop iemand over zijn hobby vertelt veel informatie over die persoon geven. In de tweede plaats kan een bepaalde hobby direct of in de toekomst voor het bedrijf zijn nut hebben.

Geef (indien van toepassing) informatie over:

 • Auto
 • Onkostenvergoedingen
 • Pensioen
 • CAO
 • Werktijden
 • Vakantie
 • Concurrentiebeding
 • Geheimhoudingsbeding, verbod van nevenarbeid.

Afsluiting

 • Maak duidelijke voortgangsafspraken
 • Vraag desgewenst toestemming voor het navragen van referenties (hiervoor is expliciet toestemming van de kandidaat nodig, ook al heeft de kandidaat de referenties zelf aangedragen).
 • Vraag naar eventuele opzegtermijn bij huidige werkgever
 • Bedank de sollicitant voor zijn komst.

Werk uw aantekeningen uit

Doe dit voordat het volgende gesprek begint. Na een paar gesprekken bent u absoluut details vergeten van de voorgaande gesprekken. Schrijf daarom na afloop van het gesprek niet alleen de belangrijkste zakelijke punten op, maar ook een paar steekwoorden aan de hand waarvan u zich de kandidaat weer voor de geest kunt halen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Vrouwen krijgen in Nederland voor hetzelfde soort werk 13 procent minder betaald dan mannen. Om die loonkloof te dichten, tekende de Europese Unie in…
Detacheren biedt je de flexibiliteit om snel en zonder langdurige verbintenis gekwalificeerde professionals in te huren. Daarbij leen je als het ware…
Ben je als ondernemer op zoek naar die ene speld in de hooiberg? Dan weet je hoe lastig het kan zijn om de juiste medewerker te vinden in een…
Wil je de perfecte kandidaat vinden voor jouw openstaande functie? Dan is een goede sollicitatieprocedure cruciaal. Met deze praktische checklist zorg…
Heb je door de krappe arbeidsmarkt moeite om nieuw personeel te vinden? Dan kun je overwegen personeel te zoeken in het buitenland. Dan kan een prima…
Het werven van personeel gaat verder dan alleen een vacature plaatsen. Het vereist inzicht, strategie en de juiste aanpak om de ideale kandidaat te…