Help iemand de juiste weg binnen je organisatie te vinden

Personeelsbinding begint bij de introductie van een nieuwe medewerker. Als een werknemer goed wordt ingewerkt, zal hij meer betrokken en gemotiveerd zijn en beter presteren. Een gedegen introductie kan dus veel opleveren, terwijl het niet veel moeite hoeft te kosten.

Inhoudsopgave

Een goed begin…

In de werving en selectie van nieuwe medewerkers wordt vaak veel geïnvesteerd. Logisch. Maar als de werknemer bij indiensttreding aan zijn lot wordt overgelaten, gaat een hoop rendement verloren.

Aandacht voor het inwerken komt ten goede van de motivatie en productiviteit van de werknemer. Kortom: een gedegen introductie verdient zichzelf snel terug.

 • Bereid de komst van de nieuwe medewerker voor door een introductieprogramma te maken.
 • Benoem vervolgens een begeleider die verantwoordelijk is voor de goede introductie van de nieuwe werknemer.

De eerste dag

Verwelkom de nieuwe medewerker, stel deze op zijn gemak en trek daar voldoende tijd (en koffie of thee) voor uit. Begin met een ontvangst door de directie en stel hem aan de directe collega’s en de andere medewerkers voor. Regel de administratieve zaken en bespreek het ‘programma’ voor de komende dagen. Doorloop het introductieprogramma, maak daarbij voldoende tijd en let erop dat de nieuwe medewerker het allemaal kan volgen en niet overvoerd raakt.

Nieuwe collega’s

Beperk de kennismaking in de introductiefase tot de voor de nieuwe medewerker ‘belangrijke’ mensen, mensen waarmee hij geregeld contact zal hebben. Het heeft weinig zin om iemand achter elkaar zeventig handen te laten schudden: dat leidt alleen tot verwarring. Een iets uitgebreidere kennismaking met een paar mensen is veel nuttiger. Inventariseer van tevoren met welke afdelingen en externe relaties de nieuwe medewerker kennis moet maken.

Zorg dat alle medewerkers van de afdeling op de hoogte zijn van de komst van de nieuwe medewerker en van het introductieplan. Weten zij wat er van hen verwacht wordt en is daar tijd voor vrij gemaakt?

De regels van het bedrijf

Medewerkers moeten geïnformeerd worden over zowel de formele als de informele kanten van het bedrijf. Formele informatie kan bijvoorbeeld gegeven worden door het uitreiken van een informatieboekje over het bedrijf of een informatiemap (personeelsgids). Een map heeft het voordeel boven een boekje, dat wijzigingen eenvoudig in de (losbladige) map verwerkt kunnen worden. Voeg hierin bijvoorbeeld toe: een organisatieschema, functiebeschrijving, plattegrond, smoelenboek en de CAO-regeling.

Verder moet de medewerker op de hoogte worden gebracht van de faciliteiten van het bedrijf. Is er een kantine of restaurant? In veel bedrijven gelden ook regels over bijvoorbeeld privé-telefoongesprekken of internetgebruik.

Informele informatie wordt in een gesprek gegeven. Er zijn in een bedrijf veel ongeschreven regels. Een nieuweling moet daarvan zoveel mogelijk op de hoogte zijn. Elk bedrijf heeft zijn eigen cultuur en filosofie. Het gaat daarbij lang niet altijd om hoogdravende zaken; heel eenvoudige dingen kunnen een medewerker onzeker maken als hij niet voldoende op de hoogte is. Denk bijvoorbeeld aan kledingregels (hoe formeel is men gekleed bij een bezoek aan klanten) en dergelijke.

Na een paar dagen

Evalueer, na de eerste dagen, de introductie met de nieuwe medewerker en neem extra tijd voor die aspecten die nog onduidelijk zijn of onvoldoende aan bod zijn gekomen. Onderwerpen van gesprek en vragen zijn dan:

 • Hoe zijn de eerste dagen verlopen?
 • Wat zijn de eerste indrukken van de nieuwe medewerker?
 • Welke zaken zijn hem opgevallen?
 • Wat wordt er nog gemist?
 • Wat dient nu nog geregeld te worden?
 • Gaat alles naar wens?
 • Hoe wordt de sfeer ervaren?
 • Wat zijn de eerste indrukken ten aanzien van de onderlinge samenwerking, de organisatie, producten, diensten en werkwijzen?
 • Krijgt de nieuwe medewerker ook voldoende aandacht en ondersteuning van de collega’s?
Lees ook…
Goed personeel ligt niet voor het oprapen. Toch laten veel bedrijven AOW’ers bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd direct afvloeien. Dat…
Op zoek naar personeel? In deze krappe arbeidsmarkt moet je jezelf goed voorbereiden en verschillende methodes gebruiken. Denk aan het werven van…
In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het vervullen van vacatures vaak een uitdaging. Het vinden van nieuwe werknemers wordt hierdoor steeds…
Vrouwen krijgen in Nederland voor hetzelfde soort werk 13 procent minder betaald dan mannen. Om die loonkloof te dichten, tekende de Europese Unie in…
Steeds meer ondernemers, managers en bedrijven houden zich bezig met diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Maar wat is diversiteit en…
De juiste kandidaat voor jouw openstaande vacatures vinden is een uitdaging. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het vervullen van een…