Categorieën

Let op dat het niet als loon wordt gezien

Zorgen voor een goede parkeerplek en parkeerkosten van werknemers vergoeden is zo goed als een must voor de mobiliteit van ieder bedrijf, of in ieder geval een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar let op: bepaalde vormen van parkeervergoedingen of -faciliteiten kunnen als loon gezien worden. Wat is (on)belast?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Parkeerruimte bij het bedrijf

Parkeerplaatsen maken deel uit van de werkplek, ook als dit in een garage op je eigen bedrijfsterrein is. De parkeerplekken worden niet gezien als loon voor jouw werknemers, ongeacht of zij zakelijk rijden of met hun privé-auto.

Parkeerplaats op locatie

  • Eigen auto

Reist jouw werknemer met zijn eigen auto naar werk of een afspraak op locatie, dan kun je zijn parkeerkosten vergoeden. Maar let op: het is waarschijnlijk dat jouw werknemer een kilometervergoeding krijgt voor de kilometers die hij voor zijn werk aflegt. In totaal mag deze vergoeding (omgerekend) niet meer zijn dan 19 cent per kilometer: alles wat daar boven komt telt als loon. Wanneer je jouw werknemer dus al 19 cent per kilometer betaalt, is een vergoed parkeerkaartje een toevoeging op het loon. Overigens: wanneer jouw werknemer aantoonbaar meer kosten maakt dan 19 cent per kilometer kan hiervan worden afgeweken, dit moet je dan afstemmen met de inspecteur.
Als jouw werknemer vaker op dezelfde externe locatie moet werken, kan het een oplossing zijn om een parkeerplaats te huren.
  • Auto van de zaak

Rijdt jouw werknemer een auto van de zaak, dan vallen alle gemaakte kosten onder zakelijke kosten. Dat geldt voor de benzine, maar ook voor het parkeren. Parkeerbonnen die jouw werknemer betaalt schiet hij dus eigenlijk aan jou voor: je mag deze dan ook aan hem vergoeden zonder dat dit als loon wordt gezien. Je kunt deze zakelijke kosten bovendien aftrekken van de belastbare winst.

BTW parkeerbonnen verrekenen

Wanneer er kosten zijn gemaakt in een parkeergarage voor een auto van de zaak, kun je daarvoor vaak een bedrag in mindering brengen op de af te dragen btw. Hiervoor is het vereist dat het parkeerkaartje aan de eisen voldoet van ‘vereenvoudigde facturering’. Dat houdt in dat er minimaal op de bon moet staan:
  • de datum van de bon;
  • naam en adresgegevens van de parkeergaragehouder;
  • de goederen of diensten waar het om gaat (parkeren);
  • het btw-bedrag apart vermeld;
Ook mag de ‘factuur’ maximaal honderd euro bedragen, inclusief btw. Ontbreekt een van deze gegevens of eisen op de bon, dan kun je de btw niet terugvragen. Je kunt nog steeds wel het gehele bedrag (inclusief btw) van de belastbare winst aftrekken.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Zakelijk rijden in 2024? Dan kan je niet om de vraag heen of het nu de tijd is om de switch naar elektrisch te maken. Want na dit jaar gaat er veel…
De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is vanaf 1 januari 2024 € 0,23 per kilometer. Wat moet jij als ondernemer en/of werkgever weten over de…
Een zakelijke auto kopen is één ding, maar heb je al nagedacht over de beste manier om een auto van de zaak af te schrijven? Dit kan je fiscale winst…
Een auto kost geld. Niet alleen als erin gereden wordt, ook als hij stilstaat. Mogen parkeerkosten onbelast worden vergoed? Of zijn deze kosten…
Benieuwd naar de laatste tarieven van autobelastingen? In dit artikel lees je alles over kosten, kortingen en toeslagen voor 2024. Of je nu een…
De kosten van bedrijfsauto’s rijzen de pan uit, terwijl deelmobiliteit snel in populariteit groeit. Veruit de meeste Nederlandse ondernemers overwegen…