Let op dat het niet als loon wordt gezien

Zorgen voor een goede parkeerplek en parkeerkosten van werknemers vergoeden is zo goed als een must voor de mobiliteit van ieder bedrijf, of in ieder geval een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar let op: bepaalde vormen van parkeervergoedingen of -faciliteiten kunnen als loon gezien worden. Wat is (on)belast?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Parkeerruimte bij het bedrijf

Parkeerplaatsen maken deel uit van de werkplek, ook als dit in een garage op je eigen bedrijfsterrein is. De parkeerplekken worden niet gezien als loon voor jouw werknemers, ongeacht of zij zakelijk rijden of met hun privé-auto.

Parkeerplaats op locatie

  • Eigen auto

Reist jouw werknemer met zijn eigen auto naar werk of een afspraak op locatie, dan kun je zijn parkeerkosten vergoeden. Maar let op: het is waarschijnlijk dat jouw werknemer een kilometervergoeding krijgt voor de kilometers die hij voor zijn werk aflegt. In totaal mag deze vergoeding (omgerekend) niet meer zijn dan 19 cent per kilometer: alles wat daar boven komt telt als loon. Wanneer je jouw werknemer dus al 19 cent per kilometer betaalt, is een vergoed parkeerkaartje een toevoeging op het loon. Overigens: wanneer jouw werknemer aantoonbaar meer kosten maakt dan 19 cent per kilometer kan hiervan worden afgeweken, dit moet je dan afstemmen met de inspecteur.
Als jouw werknemer vaker op dezelfde externe locatie moet werken, kan het een oplossing zijn om een parkeerplaats te huren.
  • Auto van de zaak

Rijdt jouw werknemer een auto van de zaak, dan vallen alle gemaakte kosten onder zakelijke kosten. Dat geldt voor de benzine, maar ook voor het parkeren. Parkeerbonnen die jouw werknemer betaalt schiet hij dus eigenlijk aan jou voor: je mag deze dan ook aan hem vergoeden zonder dat dit als loon wordt gezien. Je kunt deze zakelijke kosten bovendien aftrekken van de belastbare winst.

BTW parkeerbonnen verrekenen

Wanneer er kosten zijn gemaakt in een parkeergarage voor een auto van de zaak, kun je daarvoor vaak een bedrag in mindering brengen op de af te dragen btw. Hiervoor is het vereist dat het parkeerkaartje aan de eisen voldoet van ‘vereenvoudigde facturering’. Dat houdt in dat er minimaal op de bon moet staan:
  • de datum van de bon;
  • naam en adresgegevens van de parkeergaragehouder;
  • de goederen of diensten waar het om gaat (parkeren);
  • het btw-bedrag apart vermeld;
Ook mag de ‘factuur’ maximaal honderd euro bedragen, inclusief btw. Ontbreekt een van deze gegevens of eisen op de bon, dan kun je de btw niet terugvragen. Je kunt nog steeds wel het gehele bedrag (inclusief btw) van de belastbare winst aftrekken.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ondernemers die een auto van 15 jaar of ouder rijden, kunnen gebruikmaken van een gunstige regeling. In dit artikel onderzoeken we de redenen waarom…
Een elektrische auto van de zaak. Dat klinkt vaak ideaal, maar rijden is en blijft niet gratis. De overheid vindt het prima als jij privé ook gebruik…
De maximale onbelaste reiskostenvergoeding stijgt vanaf 1 januari 2024 naar € 0,23 per kilometer. Dat staat in het Belastingplan 2024. Wat moet jij…
Als een werknemer niet meer dan 500 privékilometers rijdt in een auto van de zaak, hoef je als werkgever niets bij het loon voor het voordeel van het…
De populariteit van elektrisch rijden neemt snel toe. Daarmee groeit ook de behoefte aan een laadinfrastructuur – ook bij bedrijven zelf. In dit…
Iedere eigenaar van een zakelijke of auto in privé betaalt wegenbelasting, ofwel motorrijtuigenbelasting (MRB). Deze wegenbelasting wordt regelmatig…