Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Wanneer moet u een verklaring geen privégebruik intrekken?

Wanneer moet u een verklaring geen privégebruik intrekken?

24 oktober 2011
in Fiscus
Als een werknemer een verklaring geen privégebruik bij u inlevert, dan mag u de bijtelling achterwege laten. Hij moet wijzigingen in zijn situatie wel zo snel mogelijk doorgeven.

Tankpas – Probeer via De Zaak nu 3 maanden gratis uit

Wijzigingen in situatie
Een verklaring geen privégebruik auto geldt in principe voor onbepaalde tijd. Bepaalde wijzigingen in de situatie van uw werknemer zorgen er echter voor dat hij moet worden ingetrokken.

  • Uw werknemer gaat in het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé rijden;
  • Uw werknemer heeft niet langer een auto tot zijn beschikking;
  • Uw werknemer gaat in een bestelauto rijden die hij buiten werktijd niet kan gebruiken;
  • Uw werknemer gaat in een bestelauto rijden waarvoor een schriftelijk verbod op privégebruik geldt;
  • Uw werknemer gaat in een bestelauto rijden die (bijna) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen;
  • Uw werknemer gaat in een bestelauto rijden waarvoor eindheffing geldt;
  • Uw werknemer gaat in een (bestel)auto rijden waarvoor een (collectieve) afspraak voor het privégebruik met ons is gemaakt.

De volgende wijzigingen leiden niet tot intrekken van de verklaring:

  • Uw werknemer geeft een verandering van het kenteken op;
  • Uw werknemer geeft het kenteken op dat nog niet bekend was toen hij de verklaring aanvroeg.

Doorgeven
Uw werknemer moet alle wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst met het formulier ‘Wijzigen of intrekken verklaring geen privégebruik auto’. Dit kan hij downloaden via de site van de Belastingdienst of aanvragen via de BelastingTelefoon.

Binnen 8 weken na ontvangst krijgt hij bericht van de Belastingdienst over de wijziging of intrekking van de verklaring. Bij intrekken van de verklaring moet uw werknemer u zo spoedig mogelijk informeren. U ontvangt ook een brief over de intrekking met informatie die voor u als werkgever belangrijk is.

Wat houdt de tankpas in?

Je ontvangt een tankkaart, laadsleutel, OV kaart en een app, zodat je toegang hebt tot álle mogelijke diensten. Tank bij alle stations in Nederland, betaal je parkeerkosten, huur een OV-fiets en reken zelfs je motorolie af. Ideaal toch?

Lees ook…

Tankpas
Bijtellingsregels 2016: Blijf de zware klap voor!
De fiscale regels voor het geven van een kerstpakket
Zo werkt een ritregistratie

Lees ook…