Wat is woon-werkverkeer? Opvallend genoeg staat het antwoord hierop nergens in de wet. Duidelijk is wel dat tussen de middag met de auto op en neer naar huis rijden om te gaan lunchen wordt gezien als woon-werkverkeer.

Woon-werkverkeer geen privérit

Om te ontsnappen aan de fiscale bijtelling mag u niet meer dan 500 privékilometers maken met de auto van de zaak. Woon-werkverkeer hoeft u daarvoor niet mee te rekenen. Prettig, want daardoor zit u minder snel over het maximumaantal kilometers heen.

Maar: wat is nu precies woon-werkverkeer?

Geen definitie van woon-werkverkeer

Opvallend genoeg staat het antwoord op de vraag wat woon-werkverkeer is nergens in de wet. Er wordt geen definitie gegeven en het begrip wordt ook verder niet uitgewerkt. Meer dan dat “woon-werkverkeer [wordt] geacht niet voor privé-doeleinden plaats te vinden” staat er niet.

Behoort lunchrit tot woon-werkverkeer?

Dat had gevolgen voor een rechtszaak waarin in 2009 uitspraak werd gedaan door de rechter, en onlangs weer door het Gerechtshof in Arnhem.

Het ging om een DGA die alle aandelen van zijn BV bezat en van die BV een personenauto ter beschikking had. Hij reed regelmatig ‘s middags naar huis – een ritje van zo’n 2,6 kilometer – om te lunchen en nog wat te werken. Van dit alles hield hij keurig een rittenadminstratie bij, waaruit bleek dat hij per jaar niet meer dan 500 kilometer privé in zijn auto reed.

De belastinginspecteur beschouwde de middagtripjes met de auto om thuis te lunchen echter als privéritten. Het gevolg daarvan was dat de DGA ineens boven de grens van 500 privékilometer uitkwam en over voorgaande jaren naheffingsaanslagen kreeg.

De DGA tekende beroep aan.

Rechter: lunchrit naar huis mag

De rechter stelde allereerst vast dat woon-werkverkeer niet voor privédoeleinden mag plaatsvinden. Verder erkende hij dat de ritten aan het begin van de dag naar het werk en aan het einde van de dag naar huis tot het woon-werkverkeer behoorden, én dat de DGA ‘s middags dezelfde route aflegde.

Omdat de wet – zoals eerder gezegd – geen definitie of nadere uitwerking van het begrip woon-werkverkeer geeft, en ook de frequentie van het woon-werkverkeer niet van belang is, kon de rechter niet anders dan de DGA in het gelijk stellen. De naheffingsaanslagen werden vervolgens vernietigd.

Hoger beroep

De Belastingdienst was het niet eens met bovenstaande uitspraak, en ging in hoger beroep. Maar dat werd door het Gerechtshof in Arnhem verworpen. Daarna ging de staatssecretaris van Financiën in cassatie bij de Hoge Raad, maar ook die vond geen enkel aanknopingspunt, zo bleek uit een uitspraak in november 2011.

Voor de btw is woon-werkverkeer wél privé

Sinds 1 juli geldt dat woon-werkverkeer zowel voor uzelf als uw personeel als privégebruik geldt.

Zie ook: Btw en privé-gebruik auto van de zaak

Pensioen Scan 2022
Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Check nu in 2 minuten welke van de 8 pensioenopties voor jou een zorgeloze oude dag oplevert, met maximaal rendement én inzet van al je belastingvoordeel.
Hoe ver ben jij met automatiseren?
Het MKB is vaak (te) veel tijd kwijt aan administratieve taken en mist actueel inzicht. Wat is jouw automatiseringsbehoefte? Ontvang direct jouw resultaten.
Lees ook…
Je hebt een goed lopende zaak. Geldzorgen zijn er voor jou en jouw bedrijf niet bij. Je beschikt over een aardig vermogen en dat blijft bij de…
Een vordering is simpelweg een te innen schuld. Het zijn bedragen op de balans van je bedrijf waarvan je verwacht dat je ze van een persoon of bedrijf…
Je bedrijf heeft een financiële meevaller of zelfs een goede winst behaald en jullie besluiten om die reden een goed doel te steunen. Dit is niet…