Ondernemen is vooruitzien en dat geldt zeker voor de belastingen. Voor fiscaal voordeel op langere termijn moet u vaak nu al uw plan trekken.

Ik ben in 2006 voor mezelf begonnen. Voor die tijd werkte ik naast mijn vaste baan als freelancer. Moet ik nu twee aangiftes invullen?

“Nee, niet als u zich officieel hebt aangemeld als startende ondernemer. De Belastingdienst stuurt u dan automatisch de W-aangifte toe, dat is het biljet voor ondernemers. Deze verschilt van de ‘standaard’ P-aangifte door de winst- en ondernemingsvragen,” vertelt Louis Kok van het gelijknamige Amsterdamse administratiekantoor. “Als u toch een P-aangifte ontvangt dan kunt u via de Belastingtelefoon een W-biljet aanvragen.” “Daarnaast kan het verstandig zijn een Verklaring Arbeidsrelatie aan te vragen. Veel opdrachtgevers eisen zo’n verklaring om te voorkomen dat achteraf loonbelasting/premie volksverzekeringen verschuldigd zijn over de werkzaamheden. De aanvraag voor een dergelijke verklaring staat op de site van de Belastingdienst.”

Ik heb een modezaak. Wat mag ik afschrijven op de voorraden?

“Aan het eind van het jaar inventariseert u de voorraad in de schappen en in het magazijn en bepaalt u de
waarde. In de regel is dit de inkoopwaarde. Artikelen die uit de mode zijn, mag u voor een lager bedrag opnemen. Het verschil tussen de kostprijs en deze lagere waarde vormt de kosten die in mindering op de winst komen.
Bij het afschrijven moet u gebruik maken van de speciale, vaste afwaarderingpercentages die voor de mode-, schoenen- en meubelbranche gelden. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst of bij uw brancheorganisatie. Schrijft u toch een hoger percentage af, bijvoorbeeld bij oude WK-artikelen, dan moet u aannemelijk maken waarom u dat doet.
Overigens, haalt u voor privégebruik kleding uit uw winkel, of andere goederen zoals een oude pc, dat zijn dat onttrekkingen. De waarde van deze goederen mag u niet meetellen als inkoopkosten. Ook bent u in dat geval de eerder afgetrokken btw weer verschuldigd.”

Ik wil twee vennoten bij hun afscheid een cursus kunstgeschiedenis aanbieden ter waarde van € 350,-. Mag ik dat boeken als bedrijfskosten?

“Afscheidscadeaus of geschenken ter ere van een jubileum vormen altijd bedrijfskosten. Maar het fiscale

vervolg is onder meer afhankelijk van het bedrag en de aard van het cadeau”, aldus Louis Kok.

“Om te beginnen het bedrag: dankzij de Wet Paarse Krokodil mag u fiscaal gezien wat ruimhartiger zijn met geschenken. Het bedrag van 35 euro belastingvrij per werknemer tijdens de feestdagen is verdubbeld. Bovendien mag u het hele jaar door Sinterklaas spelen. Duurdere cadeaus met hoofdzakelijk een gebruikswaarde, zoals foto- en filmapparatuur of een fiets behoren tot het loon. Dit geldt ook voor de cursus kunstgeschiedenis die u de twee vennoten wilt aanbieden.”

Een uitzondering op bovenstaande regel is een eenmalige uitkering of cadeau voor het zilveren jubileum van een werknemer. Dit is vrijgesteld tot een bedrag dat overeenkomt met één maandloon.

Ik wil een rallyteam sponsoren om de naamsbekendheid van mijn onderneming te vergroten. In hoeverre is dat aftrekbaar?

Sponsoring is een marketingactiviteit en zolang u aannemelijk kunt maken dat u er zakelijke belangen mee nastreeft, kunt u de bedragen als kosten aanmerken. U doet in het klein wat ING met het F1-team van Renault doet, en met hetzelfde doel: het vergroten van de naamsbekendheid. Is de sponsoring vooral een persoonlijke hobby en is het zakelijke aspect nauwelijks hard te maken, dan wordt het een ander verhaal en is er sprake van privé-uitgaven die niet aftrekbaar zijn.
Een belangrijk criterium voor de fiscus is de (wan)verhouding tussen de kosten en het voordeel voor de onderneming. Dat is bijvoorbeeld het geval als u via uw bedrijf de hobby van uw zoon of dochter sponsort. Als dit bedrag in geen verhouding staat tot de voordelen voor de onderneming, dan zal de belastinginspecteur slechts een deel accepteren als ondernemingskosten.

Welke voorwaarden stelt de fiscus aan de werkruimte aan huis? Welk bedrag is aftrekbaar?

“Sinds 2005 valt het eigen kantoor of de werkruimte aan huis in de meeste gevallen onder de ‘eigen woning’.
De kosten van het ondernemen ‘van achter de keukentafel’ zijn dan niet aftrekbaar”, zegt Louis Kok.
“Voor de aftrek moet de werkruimte aan twee voorwaarden voldoen. Het bedrijf moet duidelijk te onderscheiden zijn als een zelfstandig deel van de woning. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een eigen opgang of ingang is, met eigen voorzieningen, bijvoorbeeld een eigen toilet. Dat kan soms worden gerealiseerd door een aantal bouwkundige ingrepen.”
“Bovendien moet u tenminste zeventig procent van de winst in of vanuit uw werkruimte behalen. In dat geval komen de kosten ten laste van de winst. Het bedrijfsgedeelte van uw pand wordt echter belast in box 3.”

Lees ook…
Tijdens het intensieve proces van een bedrijfsovername zie je als ondernemer makkelijk belangrijke zaken over het hoofd. In dit artikel zetten we 6…
Het RSIN is het nummer dat hoort bij een rechtspersoon of samenwerkingsverband, zoals een bv of vof. Het is de vervanger van het vroegere fiscaal…
Je hebt een goed lopende zaak. Geldzorgen zijn er voor jou en jouw bedrijf niet bij. Je beschikt over een aardig vermogen en dat blijft bij de…
Bij het woord belasting staan ondernemers meestal niet direct te juichen. Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels en wetgeving….
Ben je van een plan een woning, een bedrijfspand of een stuk grond te kopen? Dan moet je over de koopsom 2 procent overdrachtsbelasting betalen. Er…
Van inkomstenbelasting tot omzetbelasting. Van btw-aangifte tot loonheffingen. Als ondernemer heb je te maken met verschillende soorten belastingen….