Is uw dagopbrengst gestolen? Dan heeft dat fiscale en administratieve gevolgen. Het scheelt bijvoorbeeld nogal wie er geld ontvreemd heeft.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans 2023 van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Btw afdragen

Als uw kasgeld wordt gestolen, dan moet u toch btw afdragen over de eerder verrichte prestatie. In zo’n situatie blijft u namelijk btw verschuldigd. Overigens, als er goederen van u zijn gestolen, vindt er geen levering plaats en is er ook geen grondslag voor de btw-heffing. Het recht op aftrek van btw over de inkoop van die goederen blijft bestaan.

Doe altijd aangifte

Mocht uw onderneming onder de vennootschapsbelasting vallen, dan betekent de diefstal dat er geen winst is behaald, want er is geen opbrengst meer, alleen nog kosten.

Het is echter wel noodzakelijk om aangifte te doen bij de politie. Doet u dit niet dan kan de Belastingdienst achteraf uit de administratie een verkeerde conclusie trekken: wellicht heeft er door u een onttrekking uit de vennootschap plaatsgevonden. Alleen met een proces-verbaal van aangifte kunt u aantonen dat het geld gestolen is.

Geld gestolen door werknemer

Als u ontdekt dat een werknemer geld uit uw kas steelt, zult u uiteraard proberen om dit terug te krijgen via een vordering. Ook de fiscus zal hiervan echter een graantje mee willen pikken.

Als u namelijk het geld niet terugvordert, kan dit voor de werknemer worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking. Dat betekent dat er ook loonheffing verschuldigd is. Als de vordering dan wordt prijsgegeven is ook hierover nog eens loonbelasting en premies sociale verzekeringen verschuldigd.

Loon of dividend?

Neemt u zelf als DGA de verantwoordelijkheid voor ‘verdwenen’ geld, dan kan de fiscus dat op twee manieren beoordelen: als loon of als dividend. Het kan financieel nogal wat uitmaken of het één van de twee is.

  • Luidt het oordeel dividend, dan is dividendbelasting verschuldigd, waarbij de vennootschap verplicht is in te houden. Dit leidt niet tot aftrekbare kosten voor de vennootschapsbelasting.
  • Wordt het gezien als loon voor de DGA, dan is het bedrag aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, maar in privé weer belastbaar voor de inkomstenbelasting.

Fiscus kiest bij onduidelijkheid

Wordt uit uw administratieve afhandeling niet duidelijk welke van beide wegen is gevolgd, dan zal de Belastingdienst kiezen voor de optie die de schatkist rechtstreeks het meeste oplevert: de dividendbelasting!
Wilt u dit niet, dan zult u moeten aantonen dat het loon is. En daarvoor is het nodig om administratief de juiste stappen te doen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Een fusie: twee bedrijven besluiten voortaan samen verder te gaan. Of het een gelukkige verbintenis wordt, is moeilijk te voorspellen, maar veel…
Elke onderneming die zwarte cijfers schrijft, krijgt ermee te maken: vennootschapsbelasting. Binnen de Europese Unie gelden per land verschillende…
Heb je het btw-nummer nodig van een klant of leverancier? Dan zijn er verschillende manieren om dit te achterhalen. Daarbij is belangrijk om het…
Ontvang je rente, royalty’s of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden. Maar soms moet je ook bronbelasting…
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2023 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…
Bij een fiscaal partnerschap doe je samen met je fiscale partner gemeenschappelijk belastingaangifte. Voor een zzp’er of DGA kan dat flink wat…