Is uw dagopbrengst gestolen? Dan heeft dat fiscale en administratieve gevolgen. Het scheelt bijvoorbeeld nogal wie er geld ontvreemd heeft.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Btw afdragen

Als uw kasgeld wordt gestolen, dan moet u toch btw afdragen over de eerder verrichte prestatie. In zo’n situatie blijft u namelijk btw verschuldigd. Overigens, als er goederen van u zijn gestolen, vindt er geen levering plaats en is er ook geen grondslag voor de btw-heffing. Het recht op aftrek van btw over de inkoop van die goederen blijft bestaan.

Doe altijd aangifte

Mocht uw onderneming onder de vennootschapsbelasting vallen, dan betekent de diefstal dat er geen winst is behaald, want er is geen opbrengst meer, alleen nog kosten.

Het is echter wel noodzakelijk om aangifte te doen bij de politie. Doet u dit niet dan kan de Belastingdienst achteraf uit de administratie een verkeerde conclusie trekken: wellicht heeft er door u een onttrekking uit de vennootschap plaatsgevonden. Alleen met een proces-verbaal van aangifte kunt u aantonen dat het geld gestolen is.

Geld gestolen door werknemer

Als u ontdekt dat een werknemer geld uit uw kas steelt, zult u uiteraard proberen om dit terug te krijgen via een vordering. Ook de fiscus zal hiervan echter een graantje mee willen pikken.

Als u namelijk het geld niet terugvordert, kan dit voor de werknemer worden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking. Dat betekent dat er ook loonheffing verschuldigd is. Als de vordering dan wordt prijsgegeven is ook hierover nog eens loonbelasting en premies sociale verzekeringen verschuldigd.

Loon of dividend?

Neemt u zelf als DGA de verantwoordelijkheid voor ‘verdwenen’ geld, dan kan de fiscus dat op twee manieren beoordelen: als loon of als dividend. Het kan financieel nogal wat uitmaken of het één van de twee is.

  • Luidt het oordeel dividend, dan is dividendbelasting verschuldigd, waarbij de vennootschap verplicht is in te houden. Dit leidt niet tot aftrekbare kosten voor de vennootschapsbelasting.
  • Wordt het gezien als loon voor de DGA, dan is het bedrag aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, maar in privé weer belastbaar voor de inkomstenbelasting.

Fiscus kiest bij onduidelijkheid

Wordt uit uw administratieve afhandeling niet duidelijk welke van beide wegen is gevolgd, dan zal de Belastingdienst kiezen voor de optie die de schatkist rechtstreeks het meeste oplevert: de dividendbelasting!
Wilt u dit niet, dan zult u moeten aantonen dat het loon is. En daarvoor is het nodig om administratief de juiste stappen te doen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als ondernemer krijg je in Nederland te maken met arbeidskorting. Dit is een mooie meevaller: een verlaging op de inkomstenbelasting en premie…
Als je een eigen bv hebt en daar werkt, moet je als directeur-grootaandeelhouder (dga) een ‘gebruikelijk loon’ aan jezelf uitkeren. Dit standaard…
De btw-tarieven verschillen flink in Europa. Het standaardtarief varieert Wist je dat de btw-tarieven in Europa flink verschillen? Zo is het…
In box 2 gaat het over belasting over aanmerkelijk belang. In 2023 is het tarief 26,90%. Vanaf 2024 komen er twee tariefschijven: tot € 67.000 betaal…
Zo bereken je de bijtelling van je zakelijke auto Bijna iedereen zal ongetwijfeld wel eens van bijtelling hebben gehoord. Het is verstandig om je eens…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…