Categorieën

Ben je een ondernemer met een holdingstructuur? In dit artikel leggen we uit hoe je met de deelnemingsvrijstelling in fiscale zin flink kunt besparen. Geen dubbele belasting meer op winst, minder risico's voor je privévermogen en slim gebruikmaken van fiscale regels. Ontdek hoe deelnemingsvrijstelling jouw bedrijf kan helpen groeien.

In het kort

  • Deelnemingsvrijstelling voorkomt dubbele belasting in holdingstructuren.
  • Vereisten: minstens 5% aandelen, holding minimaal 3 jaar eigenaar.
  • Holdings bieden bescherming en fiscale voordelen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat is deelnemingsvrijstelling en wat heb je eraan?

De deelnemingsvrijstelling is een aantrekkelijke belastingregel voor bedrijven met een holdingstructuur. Simpel gezegd: als je dochterbedrijf binnen de holding al belasting heeft betaald over haar winst, hoeft jouw moedermaatschappij hier niet nóg een keer belasting over te betalen. De deelnemingsvrijstelling voorkomt dus dubbele belasting.

Maar wanneer profiteer je hiervan? Nou, als je als bedrijf minstens 5 procent van het nominaal gestorte aandelenkapitaal in een andere vennootschap bezit. Dan heb je een zogenaamde deelneming en binnen een holding is dit vrijwel altijd het geval. Daarmee heb je een ticket voor deelnemingsvrijstelling.

Wie komt in aanmerking deelnemingsvrijstelling?

Wil je profiteren van deelnemingsvrijstelling? Dan is een holdingstructuur essentieel. Zorg ervoor dat je holding minimaal drie jaar de aandelen van je werkmaatschappij(en) bezit.

Simpel gezegd is een holding een soort paraplubedrijf: een gewone bv die aan het hoofd staat van je bedrijvengroep. Deze holding bezit de aandelen van de andere bedrijven (de werkmaatschappijen). In de holding zelf gebeurt meestal weinig – de echte bedrijfsactiviteiten vinden plaats in de werkmaatschappij(en).

Waarom is dit handig? Nou, een holding biedt interessante voordelen ten opzichte van een standaard bv. Door voor een bv te kiezen, beperk je al je persoonlijke risico’s voor je privévermogen. Maar wat als je bv waardevolle activa op de balans heeft staan? Bij een faillissement kun je die kwijtraken.

Een holding biedt hier een slimme oplossing: je kunt waardevolle zaken als een bedrijfspand, patenten, software, overtollige liquide middelen onderbrengen in de holding. Je werkmaatschappij mag deze zaken gebruiken. Zo houd je je kostbare bezittingen gescheiden van je dagelijkse bedrijfsrisico’s.

Hoe een fiscale eenheid je bedrijf kan helpen

Heb je een holding met verschillende werkmaatschappijen? Overweeg dan een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (vpb) en btw. Dit betekent dat je winsten en verliezen van al je bedrijven met elkaar kunt verrekenen. En alle resultaten van de dochterbedrijven reken je toe aan de holding. Dit maakt je belastingaangifte een stuk eenvoudiger, want je doet het maar één keer.

Bij een fiscale eenheid voor de btw hoef je van de Belastingdienst geen btw te berekenen op onderlinge transacties binnen de holding. En je doet ook maar één btw-aangifte voor de hele groep. Een handige regeling dus.

Deelnemingsvrijstelling: voorkom dubbele belasting

De deelnemingsvrijstelling zorgt ervoor dat winst die al belast is bij je dochterbedrijf niet nóg eens belast wordt in de holding. Denk aan winst uit de verkoop van aandelen of ontvangen dividend.

Stel, je verkoopt een aandeel in een dochterbedrijf voor € 1 miljoen. Heb je alleen een werk-bv zonder holding? Dan betaal je belasting over de verkoopwinst én nog eens als je het geld als dividend aan jezelf uitkeert (in box 2).

In de holding betaal je geen belasting over deze verkoopsom. Pas op het moment dat je dit geld aan jezelf uitkeert, komt de dividendbelasting om de hoek kijken. Met een holding beveilig je dus je winst: het blijft onbelast en veilig opgeborgen in de holding. Daarnaast hou je meer over om je bedrijf te laten groeien, want je kunt de volle verkoopsom gebruiken voor nieuwe investeringen.

Voorbeeld deelnemingsvrijstelling

Stel, je hebt twee bedrijven: een moeder bv en dochter bv. De moeder bv heeft alle aandelen in de dochter bv. We houden de rekensom simpel door met een fictief belastingtarief van 20 procent te werken.

Winst en dividend

Dochter bv maakt € 1 miljoen winst en betaalt € 200.000 belasting. Ze geeft de overgebleven € 800.000 aan de moeder bv als dividend. Normaal zou de moeder bv hierover nog een keer dividendbelasting moeten betalen. De deelnemingsvrijstelling voorkomt dit. De belastingdruk blijft dus gewoon 20 procent.

Verkoop van aandelen

Moeder bv verkoopt dochter bv voor € 1 miljoen. Dit is een vennootschap waarvan de aandelen oorspronkelijk € 500.000 waard waren. Zonder deelnemingsvrijstelling zou moeder bv 20 procent belasting moeten betalen over de winst van € 500.000. Maar met deelnemingsvrijstelling? Geen extra belasting. Dat scheelt in dit rekenvoorbeeld € 100.000.

Nadelen van de deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling houdt in dat je als holding geen belasting over de winst hoeft te betalen. Maar let op: je kunt verliezen niet aftrekken van de winstbelasting. En ook kosten voor het kopen en verkopen van deelnemingen mag je niet aftrekken. Simpel gezegd: de winst is belastingvrij, maar geen aftrek bij verlies of kosten.

Alleen in een speciale situatie kan je verlies aftrekken van de belastbare winst. Stel, je holding heeft meerdere werkmaatschappijen en één ervan maakt verlies en moet sluiten. Normaal kun je dit verlies niet aftrekken. Maar als je zo’n verlieslijdende werkmaatschappij opheft, mag je onder bepaalde voorwaarden het verlies toch aftrekken.

Hoe werkt dit? Kijk naar het verschil tussen wat de holding heeft betaald voor de werkmaatschappij en wat je terugkrijgt bij het sluiten ervan. Dit verschil mag je onder voorwaarden aftrekken als liquidatieverlies. Let op: dit is complexe materie. Schakel een belastingadviseur in als je in deze situatie zit. Hij of zij kan je hierbij helpen.

Deelnemingsvrijstelling van toepassing op earn-out

Bij een earn-out wordt de koopprijs van een dochter bv niet in één keer, maar in termijnen betaald. De prijs dan meestal afhankelijk gesteld van het resultaat dat de koper weet te realiseren.

Dat betekent dat je als verkopende holding nog geen zicht op de daadwerkelijke prijs hebt. Gelukkig is er een bepaling in de wet opgenomen waarin staat dat ook op earn out-betalingen de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

Waardevolle belastingregel voor holdings

Kortom, de deelnemingsvrijstelling is een waardevolle belastingregel voor bedrijven met een holdingstructuur. Maar let op: dit is echt belastingwerk voor professionals. Neem vandaag nog contact op met een fiscaal adviseur om te ontdekken hoe deze regeling jouw bedrijf kan helpen.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen over deelnemingsvrijstelling

Wanneer is deelnemingsvrijstelling van toepassing?

Deelnemingsvrijstelling geldt als je holding winst krijgt van een dochterbedrijf of als je winst maakt door aandelen in een dochterbedrijf te verkopen. Dit voorkomt dat je twee keer belasting betaalt over dezelfde winst.

Wat zijn de voordelen van deelnemingsvrijstelling?

Deelnemingsvrijstelling voorkomt dubbele belasting. Winst van een dochterbedrijf die al belast is, wordt niet nog eens belast bij de holding.

Welke regels gelden er voor deelnemingsvrijstelling

Deelnemingsvrijstelling is voor bedrijven die Nederlandse vennootschapsbelasting betalen. Je bedrijf moet minstens 5 procent aandeel hebben in een ander bedrijf. Je hebt een holding nodig en de aandelen in het dochterbedrijf moeten minstens drie jaar van jou zijn.

Voor wie geldt deelnemingsvrijstelling niet?

De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op een niet-kwalificerende beleggingsdeelneming van fiscale beleggingsinstellingen en organisaties die vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting, zoals sommige overheidsinstellingen en stichtingen. Niet voor bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een vof of maatschap. Een buitenlandse onderneming zonder activiteiten in Nederland valt ook buiten de boot.

Geldt deelnemingsvrijstelling ook voor een buitenlandse dochtervennootschap?

Ja, maar er zijn regels. Als je minstens 5 procent aandeel hebt in een bedrijf, zijn winsten en dividenden meestal belastingvrij. Let op: sinds 2016 gelden er nieuwe Europese regels. Krijg je geld van een buitenlands bedrijf dat daar aftrekbaar is? Dan betaal je in Nederland belasting over dat bedrag.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2024 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…
Of je nu een gevestigde ondernemer bent met een holding. Een interim-manager op zoek naar flexibele werkarrangementen. Of simpelweg een manier zoekt om…
In januari stuurt de Belastingdienst ondernemers weer de voorlopige aanslagen over 2024. In dit artikel lees je wat die voorlopige aanslag inhoudt,…
Ben je van plan bedrijfsmiddelen te verkopen? Dat kan het fiscaal aantrekkelijk zijn als je de winst uit de verkoop herinvesteert in nieuwe…
Als je een eigen bv hebt en daar werkt, moet je als directeur-grootaandeelhouder (dga) een ‘gebruikelijk loon’ aan jezelf uitkeren. Dit standaard…