Categorieën

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een korting op de belasting die het voor ouders aantrekkelijk maakt om werk en zorg voor kinderen tot 12 jaar te combineren. Hoe kun jij als ondernemer hiervoor in aanmerking komen? Lees verder.

In het kort

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) geldig tot 1 januari 2025 voor werkende ouders met kinderen tot 12 jaar.
 • Korting hangt af van het inkomen van de ouder met het laagste inkomen, tot maximaal € 2.694 per jaar.
 • Voorwaarden voor ondernemers om in aanmerking te komen: arbeidsinkomen, kind jonger dan 12 jaar, woning, recht op kinderbijslag.
 • Aanvragen kan via belastingaangifte of verzoek voorlopige aanslag; korting wordt maandelijks verrekend.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Werkende ouders kunnen tot 1 januari 2025 profiteren van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

De hoogte van de korting is afhankelijk van het inkomen van de ouder met het laagste inkomen en kan oplopen tot maximaal € 2.694 per jaar.

Wil jij als ondernemer gebruik maken van de IACK? Dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals arbeidsinkomen, een kind jonger dan 12 jaar, een woning en recht op kinderbijslag.

Korting op inkomstenbelasting en premie zorgverzekering

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een tegemoetkoming voor werkende ouders met jonge kinderen. De heffingskorting is bedoeld voor een werkende alleenstaande of voor de minstverdienende ouder bij twee werkende partners. Ook ondernemers komen in aanmerking.

De regeling wordt de komende jaren beperkt en uiteindelijk afgeschaft. Dat hangt samen met het plan van het kabinet om de kinderopvang bijna gratis te maken. Dat plan is overigens uitgesteld tot 2027.

De IACK is een heffingskorting. Als je hem toegewezen krijgt, betaal je minder inkomstenbelasting en premie zorgverzekering. De hoogte van de korting is afhankelijk van je inkomen.

Voorwaarden inkomensafhankelijke combinatiekorting

Aan het toekennen van de IACK is een rijtje voorwaarden verbonden:

 • In het jaar van aanvraag moet ten minste één kind ingeschreven staan op jouw woonadres.
 • Dat kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar en woont minimaal zes maanden per jaar op jouw woonadres.
 • Ben je co-ouder? Dan mag het kind ook ingeschreven staan op het adres van je ex-partner.
 • Je inkomen uit loon is in 2023 hoger dan € 5.548.
 • Je hebt minder dan zes maanden een fiscale partner.
 • Óf je hebt langer dan zes maanden een fiscale partner, en een lager inkomen dan je fiscale partner.
 • Is jouw arbeidsinkomen exact even hoog als dat van je fiscale partner? Dan krijgt alleen de oudste van de twee de inkomensafhankelijke combinatiekorting.


Wie gelden er voor de belastingdienst als kind?

Bij de toekenning van de inkomensafhankelijke combinatiekorting, gaat de belastingdienst uit van verschillende definities van wat ‘je kind’ is.

 • Een eigen kind
 • Een stiefkind
 • Een pleegkind, mits je het opvoedt en onderhoudt als een eigen kind
 • Een geadopteerd kind
 • Een kind uit een eerdere relatie van je echtgenoot of geregistreerd partner
 • Het kind van je fiscale partner, mits die fiscale partner je huisgenoot is, of je ermee samenwoont.

Hoe hoog is de inkomensonafhankelijke combinatiekorting?

Afhankelijk van de hoogte van je inkomen en je leeftijd, heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting tot maximaal € 2.694.

Als je dit jaar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, dan gelden deze kortingen:

 • Met een arbeidsinkomen tot € 5.548 heb je geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Met een arbeidsinkomen tussen € 5.548 en € 29.076 bedraagt de hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting 11,45 procent van je arbeidsinkomen minus € 5.547.
 • Ligt je inkomen boven de € 29.076, dan is de korting € 2.694.


Heb je het hele jaar al de AOW-leeftijd? Dan kun je in aanmerking komen voor deze kortingen:

 • Met een arbeidsinkomen tot € 5.548 heb je geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Met een arbeidsinkomen tussen € 5.548 en € 29.076 bedraagt de hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting 5,9% van je arbeidsinkomen minus € 5.547.
 • Ligt je inkomen boven de € 29.076, dan is de korting € 1.389.


Bereik je dit jaar de AOW-leeftijd?


Hoe vraag je die inkomensafhankelijke combinatiekorting aan?

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is op twee verschillende manieren aan te vragen. Ofwel via de belastingaangifte, ofwel door middel van een Verzoek voorlopige aanslag.

De makkelijkste manier is de aanvraag via de belastingaangifte. De belastingdienst past zelf de korting toe als je aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen kan ook door middel van een verzoek om een voorlopige aanslag. Daarin staat hoeveel belasting je moet betalen of terugkrijgt, gebaseerd op een voorlopige berekening.

Voordeel van zo’n voorlopige aanslag is dat de combinatiekorting vooraf maandelijks verrekend wordt. Uiteraard valt er later altijd nog wel een definitieve aanslag op de deurmat.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Veelgestelde vragen

Wie krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

De korting is voor werkende mensen – dus ook ondernemers – met één of meer jonge kinderen. Het kind moet jonger zijn dan twaalf jaar en woont minstens de helft van de tijd bij jou. Jij komt in aanmerking voor de combinatiekorting als je minstens € 5.548 verdient en aan nog een paar voorwaarden voldoet.

Welke partner krijgt inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Heb je een fiscaal partner? Dan krijg je de korting als jij minder verdient. Verdien je meer, dan vraagt je fiscaal partner de korting aan. Het belastingvoordeel gaat altijd naar de minstverdienende partner.

Waarom krijg ik geen inkomensafhankelijke combinatiekorting meer?

Je krijgt geen korting meer als je niet meer aan de voorwaarden voldoet. Dat is bijvoorbeeld het geval als al je kinderen twaalf jaar of ouder zijn, of als je minder dan € 5.548 verdient. Het kan ook zijn dat je juist meer bent gaan verdienen dan je fiscaal partner. In dat geval stopt voor jou de inkomensafhankelijke combinatiekorting ook.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn werkte jarenlang in de journalistiek, voordat hij besloot zijn blik te verbreden. Zijn ervaring gebruikt hij voor het maken van producties die informatie op een aantrekkelijke manier presenteren. De menselijke kant is wat hij zoekt in zijn teksten.
Lees ook…
Benieuwd of de relatiegeschenken die je aan klanten en opdrachtgevers geeft ook fiscaal aantrekkelijk zijn voor je onderneming? In dit artikel ontdek…
Erfbelasting is een complex en gevoelig onderwerp in Nederland. Het betreft de belasting die wordt geheven over vermogen dat wordt verkregen na…
Ook als ondernemer kom je er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via drie…
Voor directeur-grootaandeelhouders is het niet meer mogelijk om geld te lenen uit de eigen bv of nv zonder daar direct belasting over te betalen. De…
Ben je een ondernemer met een holdingstructuur? In dit artikel leggen we uit hoe je met de deelnemingsvrijstelling in fiscale zin flink kunt besparen….
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt ondernemers flinke belastingvoordelen bij het erven of schenken van aandelen van een vennootschap. In dit…