De winst op onderhanden werk moet op balansdatum worden genomen. Tussentijds dus, en niet pas op het moment dat een project klaar is. Wat zijn de gevolgen?

Inhoudsopgave

Heb jij vragen over het opstarten van een bv of holding? Schrijf je nu in voor de live webinar op 22 april of 3 mei en krijg direct antwoord op al je vragen. Slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar!

 

Voortschrijdend winst nemen

De fiscus stelt dat een ondernemer “winst moet nemen als winst is genoten”. Dat houdt in dat u vanaf 2007 onderhanden werk op de balansdatum moet waarderen op dat gedeelte van de overeengekomen vergoeding dat aan het onderhanden werk kan worden toegerekend. U moet daarvoor het constante deel van de algemene kosten activeren en voortschrijdend winst nemen. In de oude situatie hoefde dat niet.

Kort gezegd komt het erop neer dat u kijkt in hoeverre een project is gevorderd en berekent hoeveel het heeft opgeleverd.

Vanaf wanneer?

U past dit toe aan het einde van het boekjaar dat op of na 1 januari 2007 begint. Maar als een project in 2006 is gestart en pas in 2008 wordt afgerond, dan moet in een keer de winst over 2006 en 2007 in de resultaten worden opgenomen. Er mag nog wel een voorziening worden gevormd als een project verliesgevend is of dreigt te worden.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van de regeling zijn in die zin beperkt dat de winst in de tijd naar voren wordt gehaald. Oftewel: u betaalt eerder, maar doorgaans niet meer. Er is geen verschil met de oude situatie omdat het uiteindelijke bedrag dat aan belasting wordt betaald, gelijk blijft.

Een belangrijke toevoeging is dat u niet mag aansluiten bij de wijze of datum van facturering. Die kan afwijken -eerder of later- van het moment van voortschrijdend winstnemen. Het kan dus zijn dat u winstbelasting moet betalen over geld dat u nog niet heeft ontvangen.

Meer administratie

De Belastingdienst denkt dat dit geen problemen zal opleveren. En bij grote bedrijven die een eigen calculatieafdeling hebben is dat ook wel waar. Die zijn gewend bij langlopende projecten voor-, tussen- en nacalculaties te maken en tussentijds werkzaamheden in rekening te brengen.

Maar voor kleinere ondernemingen, en zeker eenmanszaken, is het een andere zaak. Die hebben vaak geen ervaring met tussentijdse berekeningen. Laat staat dat ze de mankracht of de tijd voor extra administratieve verplichtingen hebben. Voor hen zal het een lastenverzwaring zijn.

Schatten mag

Daarom is het goed om te weten dat er vrijheid van bewijsleer geldt, wat betekent dat u eventueel ook op basis van ervaring mag schatten in hoeverre een project gereed is. Dat mag naar eigen inzicht, er zijn geen specifieke richtlijnen voor. Het moet wel in redelijkheid gebeuren, op basis van goed koopmansgebruik. U moet het dus niet te bont maken.

En als de belastinginspecteur daar om vraagt, moet u wel kunnen aantonen hoe u tot uw schatting bent gekomen. Mocht er daarna verschil van inzicht zijn, dan wordt in eerste instantie de aangifte gecorrigeerd. Een boete wordt alleen opgelegd als blijkt dat u bewust informatie heeft achtergehouden.

Voorbeelden

Onderstaand ziet u een berekening van het onderhanden werk in zowel de nieuwe als oude situatie.

In beide gevallen is op balansdatum 50% van het werk voltooid en 50% van de aanneemsom in rekening gebracht.

Oude situatie

De totale aanneemsom van het project bedraagt € 150.000, waarvan € 75.000 in rekening is gebracht bij de opdrachtgever. De variabele algemene kosten komen uit op € 40.000, de constante kosten op € 30.000 en de directe kosten op € 45.000. De winstopslag bedraagt € 35.000.
Het onderhanden werk kent een waardering van € 42.500, ofwel de variabele en directe kosten bij elkaar opgeteld en gedeeld door 2, aangezien de helft van het project voltooid is. De constante kosten en de winstopslag hoeven niet tot uitdrukking te worden gebracht.

Nieuwe situatie

Vanaf 2007 moeten de constante kosten en de winstopslag wel worden meegenomen, een extra post van € 32.500. De waardering van het onderhanden werk komt daardoor uit op € 75.000.

Er komt veel kijken bij het oprichten van een bv. Tijdens de live webinars op 22 april of 3 mei krijg jij de kans om al je vragen te stellen. Wacht niet te lang en schrijf nu in!

Lees ook…
Als ondernemer ben je de term ‘proforma factuur’ vast en zeker eens tegengekomen. Vaak wordt dit vergeleken met een conceptfactuur of offerte, terwijl…
Een resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd, is een vast onderdeel van het…
i.s.m.
Gefeliciteerd! Je hebt je eenmanszaak omgezet in een bv. Een slimme keuze als je onderneming groeit en meer winst gaat maken. Maar heb je ook bedacht…
Om een bedrijf te starten of te laten groeien, moet je investeren. Maar hoeveel geld heb je precies nodig? Dat is afhankelijk van meerdere factoren….
Een liquiditeitsbegroting is een belangrijk instrument voor elke ondernemer. Het biedt inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf en helpt…
i.s.m.
Boekhouden…De meeste ondernemers hebben er een hekel aan. Tegelijkertijd is een goede boekhouding onmisbaar voor iedere ondernemer en ieder bedrijf….