Categorieën

Het urencriterium is de sleutel tot veel fiscale voordelen die als ondernemer hebt. Begrijp jij de fijne kneepjes van deze regeling? In dit artikel duiken we in de wereld van 1225 uur per jaar, verklaren we de eisen van de Belastingdienst en onthullen we hoe je optimaal van het urencriterium gebruik kunt maken. Klaar om jouw belastingvoordeel te benutten? Lees dan verder.

Inhoudsopgave

Ben jij het zat om zelf te worstelen met je boekhouding? Of je nu je volledige boekhouding uit handen wilt geven, je jaarcijfers wilt laten opmaken of je inkomstenbelasting aangifte wilt uitbesteden, een boekhouder biedt uitkomst. Ontdek direct je opties.

Wat is het urencriterium?

Het urencriterium is een regel die de fiscus hanteert om te toetsen of ondernemers aanspraak mogen maken op bepaalde fiscale voordelen. De grens hiervoor ligt op 1225 uur. De Belastingdienst controleert steekproefsgewijs of je hier aan voldoet.

Voor wie geldt het urencriterium?

Alleen als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, kijkt de Belastingdienst of je aan het urencriterium voldoet. Aan de hand daarvan wordt bepaald of je lang genoeg als ondernemer actief bent geweest om in aanmerking te komen voor bepaalde belastingvoordelen en aftrekposten voor ondernemers.

Het verlaagd urencriterium

In het geval van arbeidsongeschiktheid geldt een aangepast urencriterium. Als je als ondernemer minimaal 800 uur aan je onderneming besteedt, voldoe je aan het verlaagd urencriterium.

Waarom is het urencriterium belangrijk?

Het urencriterium komt in beeld als je gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
 • Meewerkaftrek


Sinds 1 januari 2010 is voor de mkb-winstvrijstelling de eis vervallen om te voldoen aan het urencriterium. 

Niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Heb een jaar niet voldoende winst gemaakt om van de zelfstandigenaftrek te profiteren? Dan heb je nog 9 jaar om niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek te verrekenen (ervan uitgaande dat je in die jaren wel voldoende winst realiseert). Heb je vragen over aftrekposten? Een belastingadviseur kan je helpen.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Voor het urencriterium moet je – uitzonderingen daargelaten – aan twee voorwaarden voldoen:

Per kalenderjaar moet je minimaal 1.225 uur werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf. Heb je meerdere bedrijven? Dan moet je de daarvoor gewerkte uren bijhouden en bij elkaar optellen. Er wordt niet opnieuw berekend op jaarbasis. Dus ook als je later in het jaar begint – bijvoorbeeld omdat je starter bent – moet je nog steeds aan het minimaal vereiste aantal declarabele uren zien te komen.

Je moet meer dan 50 procent van jouw totale arbeidstijd besteden aan jouw onderneming(en). De werkzaamheden die je verricht in bijvoorbeeld loondienst mogen dus niet de overhand krijgen. Deze eis geldt niet als je in een van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was.

Voorbeeld urencriterium toepassen

Als je in een kalenderjaar 1.250 uur werkzaam was voor jouw onderneming en daarnaast 1.400 uur in loondienst was, voldoe je niet aan het urencriterium. Dit komt doordat minder dan 50 procent van de totale gewerkte tijd (2.650 uur) betrekking had op jouw onderneming.

Welke uren tellen mee?

Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium. Ook indirecte uren tellen mee. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn en direct resultaat hebben opgeleverd, is niet van belang. Ook niet of je productief of improductief bent.

Bij zelfstandig ondernemerschap bepaal je zelf hoe je jouw bedrijf runt – de Belastingdienst mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangrijk is wel dat je de gewerkte uren kunt verantwoorden, bijvoorbeeld met een urenadministratie (zie onder). Een boekhouder kan hierbij helpen.

Hoe houd ik mijn uren makkelijk bij?

Gewerkte uren registreren doe je snel, makkelijk en overzichtelijk met behulp van een online urenregistratietool. Binnen een boekhoudpakket heb je vaak ook een module voor urenregistratie.

Wil je je uren direct factureren? De meeste urenregistratietools integreer je makkelijk in een facturatieprogramma. Ook als je je uren bijhoudt in Excel, kan een facturatietool van pas komen!

Voorbeelden van werkzaamheden

Je kunt een onderscheid maken tussen directe werkzaamheden (facturabel) en indirecte werkzaamheden (overhead). Al deze werkzaamheden tellen mee voor het urencriterium.

Directe werkzaamheden:

 • Voorbereiding op een opdracht
 • Uitvoering van de opdracht
 • Reizen (naar de opdrachtgever, maar ook woon-werkverkeer)


Indirecte werkzaamheden:

 • Administratie: boekhouding, facturen maken, rekeningen betalen
 • Acquisitie: contact met potentiële en bestaande klanten, opdrachten binnenhalen, adverteren
 • Studie-uren. Zoals cursussen, een opleiding volgen en vakliteratuur bijhouden
 • Werkruimte: onderhouden van pc’s, kantoor opruimen
 • Netwerken: contact leggen met potentiële opdrachtgevers
 • Het aanschaffen van bedrijfsapparatuur, zoals een telefoon of laptop
 • Marketing: het maken en bijhouden van je website.


Zorg voor een goede urenadministratie

Bij een eventuele inspectie van de Belastingdienst moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan. Een goede urenadministratie is daarbij van essentieel belang. Dit kan in de vorm van een agenda of in een apart overzicht in een spreadsheet-programma of een online urenregistratie-tool.

Maak het toetsbaar

De informatie moet zoveel mogelijk toetsbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van treinkaartjes, (e-mail)correspondentie of facturen.

Niet te algemeen

Een urenregistratie die te algemeen en te globaal is, voldoet niet als bewijsmateriaal. Er moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Urencriterium bij ziekte

Ziekte of arbeidsongeschiktheid gelden niet als verzachtende omstandigheid wanneer je niet aan het urencriterium komt. Je mag dus alleen de uren meetellen die je daadwerkelijk hebt gewerkt. Niet de uren die je had kúnnen werken als je gezond was gebleven.

Urencriterium voor starters

In de onderstaande gevallen wordt er soepeler omgesprongen met het urencriterium.

 • Je bent een starter. Als starter hoef je niet te voldoen aan de eis dat meer dan 50 procent van de totale gewerkte tijd aan jouw onderneming(en) moet worden besteed. Verder mag je de uren die je hebt besteed aan het voorbereiden op de start meerekenen.
 • Je start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Per kalenderjaar moet je dan minimaal 800 uur aan jouw onderneming besteden.
 • Zwangerschap. Als je je werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan mag je voor een periode van 16 weken niet gewerkte uren meetellen alsof je deze wel had gewerkt.

 

Op zoek naar professionele hulp voor je boekhouding, jaarcijfers of belastingaangifte? Ontdek direct je opties.

Lees ook…
Een overzichtelijke administratie opzetten is een belangrijk onderdeel van het starten van je eigen bedrijf als zzp’er. We helpen je met een helder…
Om een bedrijf te starten of te laten groeien, moet je investeren. Maar hoeveel geld heb je precies nodig? Dat is afhankelijk van meerdere factoren….
Als ondernemer ben je de term ‘proforma factuur’ vast en zeker eens tegengekomen. Vaak wordt dit vergeleken met een conceptfactuur of offerte, terwijl…
Ben je een zzp’er die vaak werkt voor dezelfde opdrachtgever? Of heb je een bedrijf dat op vaste basis met dezelfde freelancers samenwerkt? Dan is het…
Wat is een service level agreement (sla)? En waarom is het belangrijk voor ondernemers? Wil je als ondernemer de kwaliteit van je dienstverlening…
Je voert succesvol debiteurenbeheer als de debiteurenpost ten opzichte van je omzet zo laag mogelijk is. Met andere woorden, als de facturen op tijd en…